Manglende løn?

Det kan skyldes flere forskellige årsager, hvis din arbejdsgiver ikke udbetaler din løn til tiden. Bemærk dog, at det er en misligholdelse af dit ansættelsesforhold, hvis du ikke får din løn til tiden, så du bør straks kontakte Ase Lønmodtager, hvis du oplever det (gælder kun medlemmer af fagforeningen Ase Lønmodtager).

Lønnen bliver stadig ikke udbetalt

Hvis din arbejdsgiver ikke udbetaler din løn på trods af, at du eller vi har rykket for den, har du ofte to muligheder. Hvis du er medlem af Ase Lønmodtager, kan vi hjælpe dig med at vurdere, hvordan situation håndteres:

  1. Ophæve ansættelsesforholdet

Hvis du vælger at ophæve dit ansættelsesforhold, er du som medarbejder berettiget til en erstatning, der typisk omfatter:

  • Den manglende løn
  • Løn og pension i opsigelsesperioden (sarende til dit opsigelsesvarsel)
  • Feriegodtgørelse
  • Andre personalegoder af økonomisk værdi, f.eks. mobiltelefon, computer mv.
  1. Afvente situationen / indgå en aftale med din arbejdsgiver

Hvis du ikke ønsker at ophæve dit ansættelsesforhold, kan du evt. indgå en aftale med din arbejdsgiver om, at din løn bliver udbetalt på et senere fastsat tidspunkt, f.eks. senere på måneden. Du bør ikke lave en aftale om henstand med lønnen, før du har talt med os.

Henstand med lønnen

Hvis du indgår en aftale med din arbejdsgiver om, at han/hun giver dig henstand med lønnen, skal du være opmærksom på, at du kan komme i en situation, hvor Lønmodtagernes Garantifond ikke vil dække dit krav, hvis din arbejdsgiver efterfølgende går konkurs.

Det er derfor vigtigt, at du rådfører dig med os, før du indgår nogle aftaler i den henseende med din arbejdsgiver.

endnu ikke medlem?

Medlemmer