Hvad er Søgnehelligdagsbetaling?

Foråret medbringer en periode, som er fyldt med helligdage. Der kan nemt opstå spørgsmål omkring aflønning af de særlige søgnehelligdage, som ikke må forveksles med søn- og helligdage. For hvad har du egentlig ret til som medarbejder? Og hvordan skal du forholde sig til helligdagene som arbejdsgiver? Vi giver dig overblikket her.

Hvad er søgnehelligdage?

Søgnehelligdage omtales ofte som SH-dage og dækker over helligdage, der falder på en hverdag. Det kan f.eks. være 2. Pinsedag, da den altid vil ligge på en mandag.

Søgnehelligdage i 2024:

  • Skærtorsdag: 28. marts 2024
  • Langfredag: 29. marts 2024
  • Anden påskedag: 1. april 2024
  • Kristi Himmelfartsdag: 9. maj 2024
  • Anden pinsedag: 20. maj 2024
  • Anden juledag: 26. december 2024

Mange lønmodtagere har via deres overenskomster fri den 1. maj og/eller Grundlovsdag. 

Hvis du skal arbejdes på en søgnehelligdag

Det kan være nødvendigt at møde på arbejde på trods af, at det er en søgnehelligdag.

Du er som ansat minimum sikret din sædvanlige løn for de timer, som du arbejder. Du kan have krav på et tillæg for de timer, hvor du arbejder på en søgnehelligdag – dette kræver dog, at det er aftalt enten via en overenskomst, din ansættelseskontrakt eller personalehåndbogen.
Visse arbejdspladser har aftale omkring afspadsering, såfremt du skal arbejde på en helligdag. Dette afhænger dog af dine konkrete arbejdsforhold.

Hvis der ikke er nogen særlig aftale omkring ekstraafregning ved søgnehelligdagsarbejde, skal du som udgangspunkt alene have din sædvanlige løn.

Hvis du ikke skal arbejdes på en søgnehelligdag

Månedslønnede

Hvis du er ansat med fast månedsløn, skal du arbejde færre timer, men stadig modtage din fulde månedsløn. Søgnehelligdage er en ekstra fridag, hvorfor du ikke kan blive pålagt at indhente de ”tabte” timer på et andet tidspunkt. Du har således ret til din almindelig løn uden modregning eller krav om overarbejde andre dage.

Timelønnede

Såfremt du er timelønnet, vil problemet oftest være, at der mangler timer i timeregnskabet, og det kan betyde, at der kommer færre timer til udbetaling. Udgangspunkter er, at timelønsansatte medarbejdere ikke kan kræve betaling eller erstatning for de manglende timer, uanset om der skulle være aftalt et fast ugentligt timeantal. En timelønnet får kun løn for de timer, som de rent faktisk arbejder.

SH-opsparing eller fritvalgskonto

Mange arbejdspladser har dog i dag en SH-opsparing eller en fritvalgskonto igennem overenskomsten eller som en del af lønpakken. Disse fungerer som dækning af betalingen på søgnehelligdage og er med til at give større forudsigelighed og tryghed for de ansatte. Ordningerne fungerer således, at når der forekommer helligdage i en lønperiode, vil der blive udbetalt et beløb fra opsparingskontoen, som dækning for de tabte timer. Beløbet er ofte et fast forskudsbeløb.

En SH-opsparing eller fritvalgskonto er dog ikke et lovkrav, men skal fremgå af enten overenskomsten eller din ansættelseskontrakt.