Manglende løn?

Der kan være flere årsager til, at ens arbejdsgiver ikke udbetaler lønnen til tiden. Det er dog vigtigt at bemærke, at for sen udbetaling af løn er en misligholdelse af ansættelsesforholdet. Du bør straks kontakte Ase, hvis du oplever, at din løn ikke betales til tiden.

Lønnen udebliver

Man skal skriftligt bede ens arbejdsgiver om at indbetale lønnen. Dette er et påkrav.
Det er vigtigt at sende sit påkrav via mail eller bede om en kvittering, hvis man sender det som brev. Dette er til for at dokumentere, at ens påkrav er blevet modtaget.

Påkravet skal sendes hurtigst muligt. Gør i påkravet opmærksom på, at arbejdsgiveren har 5 dage til at indbetale den manglende løn.

Hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler lønnen på trods af påkravet, har man ret til at ophæve ansættelsesforholdet, da det er en misligholdelse af ansættelsesforholdet. Kontakt Ase forinden for rådgivning herom.

 

Ophæve ansættelsesforholdet

Hvis man vælger at ophæve dit ansættelsesforhold, er man som medarbejder berettiget til en erstatning, der typisk omfatter:

  • Den manglende løn
  • Løn og pension i opsigelsesperioden (svarende til ens opsigelsesvarsel)
  • Feriegodtgørelse
  • Andre personalegoder af økonomisk værdi, f.eks. mobiltelefon, computer mv.

En ophævelse af ansættelsesforholdet er altså ikke en opsigelse med virkning fra samme dag.

Man skal straks kontakte Jobcenteret og ens a-kasse, når man har ophævet ansættelsesforholdet, da man skal melde sig ledig

 

Afvente situationen / indgå en aftale med din arbejdsgiver

Hvis man ikke ønsker at ophæve ansættelsesforholdet, kan man en indgå en aftale med arbejdsgiveren om, at lønnen udbetales på et senere fastsat tidspunkt, for eksempel senere på måneden. Man bør ikke lave en aftale om henstand med lønnen, før man har talt med Ase.

Henstand med lønnen

Hvis man indgår en aftale med ens arbejdsgiver om, at vedkommende gives henstand med lønnen, skal man være opmærksom på, at man kan komme i en situation, hvor Lønmodtagernes Garantifond ikke vil dække ens krav, såfremt arbejdsgiveren efterfølgende går konkurs.

Det er derfor vigtigt, at man forinden rådfører sig med Ase, før at man indgår aftaler om henstand med arbejdsgiveren.

endnu ikke medlem?

Medlemmer