Manglende løn

Du har ikke fået din løn - hvad gør du?

Der kan være flere årsager til, at din arbejdsgiver ikke udbetaler lønnen til tiden. Det er dog vigtigt at bemærke, at for sen udbetaling af løn er en misligholdelse af ansættelsesforholdet. Du bør straks kontakte Ase, hvis du oplever, at din løn ikke betales til tiden.

Hvad gør jeg hvis lønnen udebliver?

Du skal skriftligt bede din arbejdsgiver om at indbetale lønnen. Dette er et påkrav.
Det er vigtigt at sende dit påkrav via mail eller bede om en kvittering, hvis du sender det som brev. Dette er til for at dokumentere, at dit påkrav er blevet modtaget.

Påkravet skal sendes hurtigst muligt. Gør i påkravet opmærksom på, at arbejdsgiveren har 5 dage til at indbetale den manglende løn.

Hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler lønnen på trods af påkravet, har du ret til at ophæve ansættelsesforholdet, da det er en misligholdelse af ansættelsesforholdet. Kontakt Ase forinden for rådgivning herom.

 

Ophæve ansættelsesforholdet

Hvis du vælger at ophæve dit ansættelsesforhold, er du som medarbejder berettiget til en erstatning, der typisk omfatter:

  • Den manglende løn
  • Løn og pension i opsigelsesperioden (svarende til din opsigelsesvarsel)
  • Feriegodtgørelse
  • Andre personalegoder af økonomisk værdi, f.eks. mobiltelefon, computer mv.

En ophævelse af ansættelsesforholdet er altså ikke en opsigelse med virkning fra samme dag.

Du skal straks kontakte Jobcenteret og din a-kasse, når du har ophævet ansættelsesforholdet, da du skal melde dig ledig

 

Afvente situationen / indgå en aftale med din arbejdsgiver

Hvis du ikke ønsker at ophæve ansættelsesforholdet, kan du en indgå en aftale med din arbejdsgiver om, at lønnen udbetales på et senere fastsat tidspunkt, for eksempel senere på måneden. Du bør ikke lave en aftale om henstand med lønnen, før du har talt med Ase.

Henstand med lønnen

Hvis du indgår en aftale med din arbejdsgiver om, at vedkommende gives henstand med lønnen, skal du være opmærksom på, at du kan komme i en situation, hvor Lønmodtagernes Garantifond ikke vil dække dit krav, såfremt arbejdsgiveren efterfølgende går konkurs.

Det er derfor vigtigt, at du forinden rådfører dig med Ase, før at du indgår aftaler om henstand med arbejdsgiveren.