Hvad er mit opsigelsesvarsel, hvis jeg selv siger op?

Hvis du ikke længere ønsker at være på din arbejdsplads, har du mulighed for selv at sige op. Dit opsigelsesvarsel afhænger af din ansættelseskontrakt og eventuelle overenskomst. Læs mere her.

Hvis du er funktionær

Hvis du er funktionær, kan du sædvanligvis opsige med en måneds varsel til udgangen af en måned. Du behøver heller ikke at give nogen begrundelse for opsigelsen.

Du kan dog skriftligt aftale et længere opsigelsesvarsel med din arbejdsgiver. En sådan aftale forudsætter, at varslet ved opsigelse fra arbejdsgiveren forlænges tilsvarende.

Hvis der er aftalt prøvetid, kan du sige op uden varsel, medmindre det er aftalt, at der i prøvetiden er 14 dages opsigelsesvarsel fra begge parter.

Hvis du ikke er funktionær

Hvis du er omfattet af en overenskomst, afhænger ens opsigelsesvarslet af, hvad der står i den pågældende overenskomst.

Hvis du hverken er dækket af en overenskomst eller er omfattet af funktionærloven, kan opsigelsesvarslerne som udgangspunkt frit fastlægges i den individuelle ansættelseskontrakt

Hvis der ikke er fastsat noget varsel i kontrakten, ser man på, hvad der i øvrigt gælder på arbejdspladsen eller i den pågældende branche.