Hvad er mit opsigelsesvarsel, hvis jeg selv siger op?

Hvis du ikke længere ønsker at være på din arbejdsplads, har du mulighed for selv at sige op. Dit opsigelsesvarsel afhænger af din ansættelseskontrakt og eventuelle overenskomst. Læs mere her.

specielt for dig i job

Hvis du er funktionær

Hvis du er funktionær, kan du normalt sige op med en måneds varsel til udgangen af en måned. Du behøver ikke at give nogen begrundelse for opsigelsen.

Du kan dog skriftligt aftale et længere opsigelsesvarsel med din arbejdsgiver. En sådan aftale forudsætter, at varslet ved opsigelse fra din arbejdsgivers side bliver forlænget tilsvarende.

Hvis der er aftalt prøvetid, kan du sige op uden varsel, medmindre det er aftalt, at der i prøvetiden er 14 dages opsigelsesvarsel fra begge parter.

Hvis du ikke er funktionær

Hvis du er omfattet af en overenskomst, afhænger dit opsigelsesvarslet af, hvad der står i den.

Hvis du hverken er dækket af en overenskomst eller er omfattet af funktionærloven, kan opsigelsesvarslerne som udgangspunkt frit fastlægges i den individuelle ansættelseskontrakt

Hvis der ikke er fastsat noget varsel i kontrakten, ser man på, hvad der i øvrigt gælder på arbejdspladsen eller i den pågældende branche.

specielt for selvstændige

Som selvstændig bliver du ikke opsagt på samme måde som en lønmodtager. Der er derfor ikke noget særligt, du skal være særligt opmærksom på i forhold til din arbejdssituation i den forbindelse.

specielt for ledige

Som ledig kan du ikke blive opsagt. Der er derfor ikke noget særligt, du skal være særligt opmærksom på i denne forbindelse.