Barselsdagpenge

Om du får løn eller barselsdagpenge, afhænger af din ansættelseskontrakt og/eller eventuelle overenskomst. Læs mere om barselsdagpenge generelt samt varsler og frister, det er vigtigt, at du overholder i forhold til at få pengene udbetalt.