Barselsorlov

Når du skal være forældre, har du ret til barselsorlov. Læs mere om, hvordan barslen kan fordeles mellem mor og far/medmor samt muligheden for at forlænge barslen.

Ved familieforøgelse har du ret til følgende orlov, hvis dit barn er født før 2. august 2022:

  • Som mor har du ret til 4 ugers graviditetsorlov før fødslen og 14 ugers barselsorlov efter fødslen
  • Som far/medmor har du ret til 2 ugers fædreorlov efter fødslen
  • Begge forældre har efter barselsorloven ret til 32 ugers forældreorlov (heraf dog kun 32 uger til deling med barselsdagpenge)

For børn født 2. august 2022 eller senere gælder de nye barselsregler. Bliv klogere på dem her

Som medlem af Ase har du masser af muligheder. Vidste du at du kan få professionel sparring om graviditet og barsel? 

 

Overblik over orlovstyper

 

Hvad er graviditetsorlov?

Graviditetsorloven er den første orlov, som alle kommende mødre har ret til. Graviditetsorloven ligger inden fødslen. 

Er du omfattet af den gamle ordning, læs her

Er du omfattet af den nye ordning, læs her

 

Hvad er barselsorlov?

Barselsorlov er de første uger efter en fødsel, som moren og faren kan tage fri fra deres arbejde og tage sig af barnet.

Er du omfattet af den gamle ordning, læs her

Er du omfattet af den nye ordning, læs her

 

Hvad er forældreorlov?

Forældreorlov er en afgrænset periode på X antal uger efter en fødsel, hvor moren og faren kan holde fri fra deres sædvanlige arbejde og tage sig barnet.

Er du omfattet af den gamle ordning, læs her

Er du omfattet af den nye ordning, læs her

 

Hvad er medmødreorlov? 

Medmødreorlov er en afgrænset periode på X antal uger efter fødslen, hvor medmoren kan holde fri fra sit arbejde og tage sig af barnet.

Er du omfattet af den gamle ordning, læs her

Er du omfattet af den nye ordning, læs her

 

52 uger med barselsdagpenge

I Danmark kan du holde barselsorlov på flere forskellige måder. Du kan enten bruge al orloven med det samme eller gemme barselsorloven til brug, når dit barn er blevet større. Du kan også begynde på arbejde, før du har brugt al orloven og arbejde på nedsat tid i en periode. Er du i en fast stilling, kræver den type fleksibilitet en aftale med din arbejdsgiver.

 

Orloven kan forlænges. Læs, hvilke regler, der gælder