barselsorlov - Læs om de nyeste regler her - Ase

Barselsrorlov

Det er ikke kun navne, barnevogn og din fremtidige rolle som forælder, du skal tage stilling til, inden dit barn kommer til verden. Du skal også have styr på, hvordan din barsel skal afholdes og hvilke regler og love som er gældende i dit tilfælde.

Nedenfor kan du læse mere om barselsorlov - hvad og hvor meget du har ret til, så du kan gå på barsel med ro i sindet.

Hvor meget barsel har jeg ret til?

Hvor meget barsel du har ret til, afhænger af, hvornår dit barn er født. Hvis dit barn f.eks. er født 2. august 2022 eller senere, har I hver især ret til 24 ugers barsel. Moren har derudover også ret til 4 ugers barsel inden fødslen.

Læs mere forneden om forskellen mellem regler til børn født efter og før 2 august 2022.

Barselsregler for dig, der har født efter 2. august 2022

I har som nybagt forælder til et barn født efter 2. august 2022 ret til følgende orlov:

 • I har begge ligesom ved den gamle barselsordning ret til 2 ugers øremærket orlov i forbindelse med fødslen. Disse uger skal afholdes efter fødslen.
 • Som lønmodtagere har I hver især som udgangspunkt ret til 9 ugers øremærket barsel.
  Disse skal afholdes, inden barnet fylder et år, og kan ikke overdrages. Hvis I vælger ikke at afholde dem, bortfalder de.
 • Endelig har I hver især 13 ugers barsel - I bestemmer selv, hvordan I fordeler disse uger imellem jer.

Med den nye lov har I hver især i alt 24 ugers barsel. Moren har derudover 4 uger inden fødslen.

Som regional eller kommunal ansat har du som mor ret til at gå på barsel 8 uger før termin, som statsansat 6 uger før termin.

Læs mere om barselsregler gældende efter 2. august 2022

Hvis dit barn var født før d. 2. august 2022, ville de gamle regler være gældende. Her havde I ret til følgende orlov:

 • Som mor havde du ret til 4 ugers graviditetsorlov før fødslen og 14 ugers barselsorlov efter fødslen
 • Som far/medmor havde du ret til 2 ugers fædreorlov efter fødslen
 • Begge forældre havde efter barselsorloven ret til 32 ugers forældreorlov (heraf dog kun 32 uger til deling med barselsdagpenge)

Få styr på vigtige datoer

Nedenfor kan du få et overblik over de vigtigste datoer, I som kommende forældre skal være opmærksomme på og huske at skrive ned i jeres kalender.

Er du mor?

Skal du senest 3 måneder før du forventer at føde, give din arbejdsgiver besked om din termin - du har som ret til at gå på barsel fire uger før din termin.

Du skal senest 4 uger før forventet fødsel give din arbejdsgiver besked, hvis du regner med at komme tilbage til dit arbejde inden for de første 10 uger efter fødslen.

Er du far/medmor?

Skal du senest 4 uger før terminsdatoen give din arbejdsgiver besked om din fædreorlov, og hvor mange dage du forventer at holde.

Jer begge to

I skal senest 6 uger efter fødslen meddele jeres arbejdsgiveren hvor mange uger I vil holde, og hvornår I vil afholde dem.

I skal senest 8 uger efter fødslen give jeres arbejdsgiver besked, hvis I ønsker at udskyde noget af jeres forældreorlov.

Forlæng eller udskyd din barselsorlov

Er du på barselsorlov har du 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge. Du har mulighed for at forlænge din orlov med op til 14 uger, hvis du er i arbejde, og op til 8 uger, hvis du er ledig

Barselsloven tillader beskæftigede lønmodtagere at udskyde mellem 8 og 13 ugers orlov til en senere dato. Den udskudte orlov bør afholdes uafbrudt og skal være afholdt inden barnet fylder 9 år.

Loven giver også forældre mulighed for deltidsgenoptagelse af arbejde efter aftale med arbejdsgiveren eller at sprede op til 32 ugers orlov ud, indtil barnet fylder 9 år.

Ønsker du at justere din barselsorlov, skal du huske informere din arbejdsgiver om ændringerne.

Lovgivningen omkring forlængelse eller udskydning kan være rigtigt svær at navigere i. Tøv derfor ikke med at kontakte Ase på 7013 7013, hvis du går med tanker om udskyde eller forlænge din barsel.

Læs mere om hvordan du forlænger din barselsorlov her

Det skal du vide om løn under barsel

Hvis du kan få løn under din barsel, kan du få det beløb, der svarer til din normale løn – dvs. den løn du normalt ville have modtaget, hvis du var på arbejde.

Er du ansat i det private?

Er du ansat i den private sektor kan din løn under barsel være reguleret af en privat overenskomst, de goder, du kan have forhandlet dig frem til eller virksomhedens personalepolitik.

Er du ansat i staten, region eller kommune?

Er du ansat i det offentlige er du omfattet af overenskomsten for stat, region eller kommune og dertilhørende barselsaftaler.

Hvor meget kan jeg få i barselsdagpenge?

Er du ikke ansat under en overenskomst har du mulighed for at gå på barsel med barselsdagpenge.

Satsen for barselsdagpenge følger satserne for de almindelige dagpenge - du kan derfor som lønmodtager højest få 4.550 kr. i barselsdagpenge pr. uge før skat.

Du skal samtidigt også opfylde nedenstående beskæftigelseskrav for at have ret til at modtage barselsdagpenge:

 • Du skal have været på arbejdsmarkedet senest dagen før orlovens start
 • Du skal indenfor for de seneste 4 måneder før orlovens start have arbejdet minimum 160 timer
 • Du skal have haft minimum 40 timers arbejde om måneden i mindst 3 af de 4 måneder

Efter fødslen får du 14 ugers barselsorlov, hvor du har ret til barselsdagpenge. Derefter følger 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge, som kan fordeles mellem dig og barnets anden forælder.

Vær opmærksom på, at det er Udbetaling Danmark, som står for udbetalingen af dine barselsdagpenge - ikke Ase.

Kontakt os

Hvis du er i tvivl eller søger råd og vejledning om din specifikke situation, kan du altid ringe til Ase på 7013 7013. Vores team sidder klar til at hjælpe og guide dig gennem alle barselsregler.

Er du endnu ikke er medlem, kan du nemt og hurtigt blive det her.