Hvilke rettigheder har jeg?

Der er meget at holde styr på, når du står overfor at skulle på barsel. Her har vi samlet de mest stillede spørgsmål, så du nemmere kan navigere i de forskellige regler, frister og varsler.

Specielt for dig i job

Regler for barselsdagpenge

Hvis du opfylder betingelserne i barselsloven, har du som mor ret til barselsdagpenge fra 4 uger før termin til 14 uger efter. Som far (eller medmor) har du ret til barselsdagpenge i 2 uger i forbindelse med fødslen.

I kan også få barselsdagpenge i løbet af forældreorloven. I kan fordele ugerne mellem jer, som I vil, men bemærk, at der kun gives barselsdagpenge i 32 uger i alt.

Du har ret til barselsdagpenge som medarbejder, hvis du:

  • Har været tilknyttet arbejdsmarkedet i (alle) de sidste 13 uger (før fravær pga. barsel/adoption) og har arbejdet min. 120 timer i denne periode
  • Er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en tilsvarende ydelse (jf. lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik eller lov om arbejdsmarkedsuddannelser)
  • Har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse på mindst 18 måneder inden for den seneste måned

eller

  • Er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret ved eller iht. loven

 

Bemærk: Nye betingelser fra 1. juli 2018

Vær opmærksom på, at der vil være nye betingelser for at få barselsdagpenge, når du holder orlov fra 1. juli 2018. Her skal du:

  • Være i beskæftigelse senest dagen før din orlov
  • Have mindst 160 arbejdstimer inden for de seneste fire hele måneder før orloven. Hvis din orlov begynder 16. juli., er de fire måneder hhv. marts, april, maj og juni
  • Have mindst 40 arbejdstimer om måneden i mindst tre ud af de fire måneder
  • Være fysisk sammen med dit barn hver dag under barslen

Udbetaling Danmark får automatisk oplysningerne om dit arbejde, når din løn bliver indberettet af din arbejdsgiver.

Sygdom og/eller død under barselsorlov

Hvis moren bliver alvorligt syg under orloven eller dør i forbindelse med fødslen, får faren (eller medmoren) ret til morens del af barselsorloven og barselsdagpengene (barselslovens § 7). Alvorlig sygdom kan f.eks. være visse former for cancer, hjertesygdomme, blodprop mv. Almindelig sygdom forlænger imidlertid ikke orloven.

Hvis barnet er dødfødt eller dør inden for de første 32 uger, har du som mor ret til 14 ugers orlov med dagpenge eller løn, hvis du har ret til løn under barsel.

Efter barselsorloven

Når din barselsorlov er slut, har du som udgangspunkt ret til at komme tilbage til den stilling, du forlod som medarbejder – eller en, der ligner den. Hvis dit job er blevet nedlagt, mens du har været væk, har din arbejdsgiver pligt til at omplacere dig i virksomheden.

Relevante links:

Barselsloven

Udbetaling Danmark

Satser for barselsdagpenge

Specielt for selvstændige

Regler for barselsdagpenge

Som selvstændig erhvervsdrivende skal du have drevet selvstændig virksomhed i min. 6 måneder inden for det seneste årmed normale overenskomstmæssige ugentlige arbejdstid – og en måned før, du har behov for orlov.

Uanset om du er i fast arbejde eller er selvstændig erhvervsdrivende, har du, hvis du opfylder betingelserne i barselsloven, som mor ret til barselsdagpenge fra 4 uger før termin til 14 uger efter. Som far eller medmor har du ret til barselsdagpenge i 2 uger i forbindelse med fødslen.

Det er også muligt at få barselsdagpenge under forældreorloven. Mor og far/medmor har hver 32 ugers forældreorlov og kan fordele ugerne mellem sig efter eget valg, men bemærk, at der kun gives barselsdagpenge i 32 uger i alt.

Relevante links:

Barselsloven

Udbetaling Danmark

Satser for barselsdagpenge

Specielt for dig, der er ledig

Barselsorlov

Som ledig har du naturligvis også ret til barselsorlov.

Mor har ret til 4 ugers graviditetsorlov med barselsdagpenge før fødslen og 14 ugers barselsorlov med barselsdagpenge efter fødslen. Herefter har du og din partner ret til 32 ugers forældreorlov med dagpenge (i 32 uger i alt). Far (eller medmor) har ret til 2 ugers fædreorlov med barselsdagpenge i barnets første 14 dage.

Du kan forlænge forældreorloven med 8 uger, men som ledig har du ikke mulighed for at få dagpenge i denne periode.

Før du går på barsel

Hvis du er ledig og skal på barsel, skal du være tilmeldt jobcenteret. Derudover skal du angive på jobnet.dk, at du er på barsel.

Når din barsel slutter

Hvis du er ledig, når din barselsorlov er slut, skal du give jobcenteret besked på din første dag som ledig.

Relevante links:

Barselsloven

Udbetaling Danmark

Satser for barselsdagpenge

52 ugers orlov med løn og/ eller barselsdagpenge

I Danmark kan man holde barselsorlov på flere forskellige måder – du kan bruge al orloven med det samme, eller du kan gemme noget af den og bruge den, når dit barn er blevet større. Du kan også begynde på arbejde, før du har brugt al orloven, og arbejde på nedsat tid i en periode. Er du i en fast stilling, kræver den type fleksibilitet som regel en aftale med din arbejdsgiver.

Alle gravide, uanset ansættelsesforhold, har ret til at holde fire ugers orlov før fødslen og 14 ugers barselsorlov efter fødslen. Fædre kan holde to ugers fædreorlov inden for de første 14 uger efter fødslen.

Efter de første 14 ugers barselsorlov, kan begge forældre holde op til 32 ugers forældreorlov hver.

endnu ikke medlem?

bliv medlem