Skattefri præmie

Hvis du fortsætter med at arbejde, efter du har fået dit efterlønsbevis, har du mulighed for at få en skattefri præmie på op til 167.196 kr. (2022-tal).

Størrelsen på præmien fastsættes ud fra, hvor meget du har arbejdet efter du har fået dit efterlønsbevis. Det maksimale beløb, får du, hvis du har ret til efterløn, men dropper efterlønnen og i stedet arbejder fuld tid helt frem til, du når folkepensionsalderen. Beløbet er skattefrit og kaldes derfor en skattefri præmie.

Sådan får du den skattefri præmie

Allerførst skal du bruge dit efterlønsbevis, som du får, når du når efterlønsalderen. Hvis du udskyder din efterløn eller helt undlader at gøre brug af din ret til den, optjener du ret til en skattefri præmie.

Ikke nok med efterlønsbeviset – du skal også opfylde 2-års-reglen. Fra det tidspunkt, hvor du opfylder 2-års-reglen, kan du optjene skattefri præmieportioner på 13.933 kr. (2022-tal). En præmie optjenes for hver 481 timers arbejde. Arbejdet opgøres efter reglerne om indkomstkravet.

Arbejdstimerne til den skattefri præmie bliver opgjort frem til den dag, du når folkepensionsalderen. Bemærk, at du maksimalt kan optjene 12 x 13.933 kr.

Ase udbetaler fra 1. juli 2022 selv den skattefri præmie uden forudgående ansøgning fra dig, når du har nået folkepensionsalderen. Ase kan nemlig fra den dato selv hente indkomstoplysninger fra Skattestyrelsen. Der vil dog gå op til 5-6 uger, før vi har indsamlet alle relevante indkomstoplysninger. Vi vil herefter hurtigst muligt overføre pengene på din NemKonto.

Tre trin til din skattefri præmie

  • Få dit efterlønsbevis
  • Optjen præmien
  • Få udbetalt præmien

få mere info

endnu ikke medlem?

bliv medlem