Hvad skal jeg oplyse Ase om?

Vil du gerne i gang med frivilligt arbejde, mens du er på dagpenge eller efterløn, skal du søge om det. Det gør du ved at ringe til Ase på 7013 7013 eller skrive til os via MitAse. Herefter sender vi en blanket, du skal udfylde. Det vil være med information om:

  • Hvad dine opgaver går ud på
  • I hvilken organisation du er frivillig
  • Hvor mange timer om ugen du er frivillig

Når du har udfyldt blanketten og indsendt den til os, får du en bekræftelse. Det er vigtigt at du gemmer denne, da den er din skriftlige kvittering på at Ase har modtaget din orientering.

Vi gør dig opmærksom på, at det er Ase der vurderer om din frivillige indsats kategoriseres som en frivillig aktivitet eller frivillig ulønnet arbejde. Vi anbefaler derfor ikke at du går i gang med at udføre frivilligt arbejde før du har været i kontakt med os, og fået en skriftlig afgørelse omkring kategorien af dit frivillige arbejde, og hvordan du undgår at overtræde reglerne.

for en sikkerheds skyld - tag fat i din sagsbehandler, hvis du er på en offentlig ydelse. De guider dig.

Hvad hvis jeg ønsker at klage?

Er du utilfreds med Ase, f.eks. over en afgørelse om at trække dig i dagpenge eller efterløn grundet frivilligt arbejde, så kan du klage. Igennem Ase kan du klage til Centeret for klager om arbejdsløshedsforsikring under Arbejdsskadestyrelsen.

Du skal blot sende din klage til Ase, vi vil herefter sende klagen videre til Centeret for klager om arbejdsløshedsforsikring.