Hvor må jeg udføre frivilligt arbejde?

Som udgangspunkt må du udføre frivilligt arbejde i alle foreninger, organisationer eller lignende, der er kendetegnet ved:

 • at være frivilligt grundlagt
 • at have et non-profit formål
 • at det frivillige arbejde er en betydningsfuld del af organisationen

Som minimum skal bestyrelsen sidde ulønnet og som frivillige. Det betyder at en forening eller en frivillig organisation er kendetegnet ved ikke at have som sit primære formål at skabe profit til nogen ejere. Et eventuelt overskud skal gå til at opfylde organisationens formål.

For en fægteklub kunne formålet f.eks. være at fremme fægtesporten på Fyn. Som noget nyt må et overskud dog også gerne gå til rene medlemsfordele. Det kunne f.eks. være at forbedre badefaciliteterne i selv samme fægteklub.

Er organisationen finansieret af offentlige midler har dette ingen betydning.

Vær opmærksom på

Du må ikke udføre frivilligt arbejde i private virksomheder eller offentlige institutioner som f.eks. et plejehjem eller folkeskole. Gør du det, vil du blive trukket i dagpenge eller efterløn. 

Udfører du derimod frivilligt arbejde for en frivillig forening, som laver aktiviteter i en privat virksomhed eller offentlig institution, bliver du ikke trukket i dagpenge eller efterløn, da dit arbejde er for den frivillige forening.

Eksempler på frivillige aktiviteter for frivillige organisationer:

 • Aflastning af pårørende til syge i eget hjem, f.eks. via en aflastningstjeneste eller vågetjeneste
 • Dommergerning, tidtagning og lignende ved sportsarrangementer,
 • Indsamling til f.eks. nødhjælpsorganisationer
 • Spejderleder
 • Telefonrådgivning, der ikke kræver en særlig uddannelse
 • Samtale af ikke-økonomisk art til socialt udsatte mennesker
 • Bistand i forbindelse med afholdelse af events, f.eks. motionsløb, lejre og lign,

For alle ovenstående gælder det, at der ikke normalt er ansat aflønnet personale til at udføre arbejdet.

 

Hvad er en frivillig organisation?

Frivillige organisationer kan f.eks. være:

 • Organisationer med et socialt eller humanitært formål
 • Kirkelige og kulturelle foreninger
 • Miljøorganisationer
 • Patientforeninger
 • Beboer-, ejerlejligheds- eller grundejerforeninger
 • Sports- og idrætsforeninger

 

Hvor kan jeg finde frivilligt arbejde?

 

Frivilligjob.dk

Frivillighed.dk

 

Ase tilfredshed med livet