G-dage

G-dage dækker over begrebet arbejdsgivergodtgørelse og betyder, at din arbejdsgiver som udgangspunkt skal betale dine to første ledighedsdage, hvad enten du er hjemsendt eller ledig. Udbetalingen fra din arbejdsgiver (din G-dag sats) svarer til den højeste dagpengesats, du som ledig kan modtage. Din arbejdsgiver skal dog maksimalt betale for 16 dage i løbet af et kalenderår.

Hvordan får jeg udbetalt G-dage?

Der er flere kriterier, der skal være opfyldt, for at du kan få G-dage udbetalt:

For at modtage G-dage skal du først og fremmest være lønmodtager og medlem af en a-kasse, når du bliver ledig. Yderligere skal du have arbejdet mindst 74 timer hos arbejdsgiveren indenfor de sidste fire uger før den dag, hvor du bliver ledig. Du må desuden ikke være syg, holde ferie eller have fundet et andet job på de dage, hvor du ellers ville være berettiget til g-dage.

Hvis din arbejdsgiver er opmærksom på din ret til G-dage, vil du som regel modtage en tro og love-erklæring fra vedkommende. I erklæringen skal du skrive under på, at du ikke har arbejde, er syg eller holder ferie på de to dage. Opfylder du ikke disse krav, eller får du ikke underskrevet erklæringen inden for 14 dage, frafalder din ret til G-dage.

Hvis du har overholdt ovenstående, og din arbejdsgiver ikke betaler dine G-dage, som han er forpligtet til, kan Ase a-kasse hjælpe dig.

NB: Der er visse undtagelser bl.a. i forbindelse med kurser og weekender. Er du i tvivl er du velkommen til at kontakte Ase på tlf. 7013 7013 eller e-mail.

Undtagelser for G-dage

Der er flere tilfælde, hvor du ikke er berettiget til G-dage, og din arbejdsgiver derfor ikke er skal udbetale G-dage til dig som medarbejder. Nedenfor kan du læse en række eksempler, listen er dog ikke udtømmende:

  • Du har selv valgt at opsige dit job
  • Du er begyndt på et nyt arbejde
  • Du er syg i perioden
  • Du afholder ferie i perioden
  • Du er begyndt i et løntilskudsjob
  • Du ophører i et job med løntilskud
  • Du har valgt at gå på efterløn
  • Du er selv skyld i din afskedigelse

Hvor meget kan jeg få udbetalt?

Din udbetaling afhænger af, i hvilket omfang du har arbejdet på G-dagen. Arbejder du mindre end 3,4 timer, har du ret til en hel G-dag. Arbejder du over 3,4 timer, har du ret til en halv G-dag. Det gælder dog ikke, hvis du arbejder 7,4 timer eller mere. Hvis det er tilfældet, skal arbejdsgiveren ikke betale en G-dag. En G-dag svarer til den aktuelle fuldtidssats for dagpenge.

I 2024 er G-dagssatserne således:

  • En hel G-dag: 940 kr.
  • En halv G-dag: 470 kr.

G-dage og dagpenge

I perioden, hvor du får udbetalt G-dage, er det ikke muligt at få udbetalt dagpenge sideløbende. Det er dog vigtigt, at du er medlem af en a-kasse for at få udbetalt G-dage. Er du i tvivl om dine dagpenge kan du læse mere her. Det er desuden ikke muligt at få udbetalt dagpenge i stedet for G-dage.