karantæne og selvforskyldt ledighed

Karantæne er et tidsrum eller en bestemt periode, hvor du ikke får dagpenge. Når du f.eks. afslutter en ansættelse, vurderer vi – din a-kasse – hvad årsagen er. Denne vurdering er med til at bestemme, om du er berettiget til dagpenge med det samme, eller om du får en karantæne på 3 uger (111 timer) uden dagpenge.

Vil du sige op?

Du kan som udgangspunkt ikke få dagpenge i de første 3 uger, hvis du selv har sagt dit arbejde op, eller du selv har givet anledning til, at din arbejdsgiver har sagt dig op. Du er det, som loven kalder selvforskyldt ledig i disse situationer. Du bliver derfor pålagt en dagpenge karantæne på 3 uger. Det betyder, at selvom du er meldt ledig og opfylder alle betingelser for at få dagpenge, så vil du først begynde med at få dagpenge fra din a-kasse efter endt karantæne.

Får jeg karantæne, hvis jeg selv siger op?

Ikke nødvendigvis. Du kan sige op uden at få karantæne, hvis du kan dokumentere, at du i god tid (mindst fem hverdage) har givet din arbejdsgiver mulighed for at rette op på problemet.

Undgå at blive ”selvforskyldt ledig”

Det kan du gøre, hvis f.eks.:

  • din løn udebliver
  • tillæg, feriepenge eller pension udebliver
  • du ikke får et ansættelsesbevis senest fire uger efter, du er tiltrådt – hvis du arbejder mere end otte timer om ugen
  • du bliver pålagt weekendarbejde i strid med din kontrakt
  • påkrævede faciliteter og udstyr – som fx udsugning, omklædningsrum eller sikkerhedssko – ikke er tilgængelige

 

Tip! Hvis du overvejer at sige op, så ring til os på 7013 7013 - inden du siger op. Vi vil gerne vejlede dig om, hvad der er bedst at gøre, og hvad du kan skrive til din arbejdsgiver.

 

Hvad er dit opsigelsesvarsel?

Hvis du ikke længere ønsker at være på din arbejdsplads, har du mulighed for selv at sige op. Dit opsigelsesvarsel afhænger af din ansættelseskontrakt og eventuelle overenskomst.

Læs mere om opsigelsesvarsel, hvis du selv siger op

Er du nyuddannet?

Du har 14 dage til at sikre dig din dagpengeret, når du bliver færdig med en uddannelse, der er normeret til at vare 18 måneder eller mere. For at sikre dig din dagpengeret som dimittend, skal du nemlig skriftligt ændre din status til nyuddannet i a-kassen. Det gør du ved at udfylde ”Erklæring om statusændring” (eller en dagpengeansøgning som nyuddannet).

Har vi ikke modtaget din ansøgning om indmeldelse inden 2 uger efter uddannelsens afslutning, kan du ikke få dagpenge efter de særlige regler for nyuddannede, men kun efter de almindelige regler.

Disse regler kræver bl.a., at du har været medlem af a-kassen i mindst 1 år, før du kan få dagpenge.

Ring endelig til os på 7013 7013, hvis du er lige ved at blive færdig med din uddannelse.

Karantæne som ledig

For at kunne få dagpenge skal du opfylde en række generelle betingelser:

  • Du skal i hele den periode, hvor du modtager dagpenge, være i stand til at påtage dig fuldtidsarbejde som lønmodtager.
  • Du skal selv søge fuldtidsarbejde som lønmodtager, og du skal være parat til at tage det arbejde, som jobcentret anviser.
  • Hvis du afslår et arbejde, som jobcentret tilbyder dig, betragtes du som selvforskyldt ledig. I den situation får du som hovedregel en karantæne på 3 uger.
  • Der kan være gyldige grunde til at afslå et arbejde. Du bør altid kontakte os, inden du afslår et arbejde, som jobcentret henviser dig til. Vi kan så vurdere, om du skal have karantæne.