Selvforskyldt ledighed og karantæne

Der er forskellige situationer, hvor du som medlem bliver pålagt en karantæne. En karantæne er en periode, hvor du ikke kan få dagpenge. Herunder kan du læse om hvornår, og hvad du evt. selv kan gøre for at undgå det.

Du vil selv sige op

Hvis du ikke længer ønsker at være ansat hos din arbejdsgiver, kan du sige dit arbejde op. Det kan du gøre med gældende varsel.

Det sidestilles desuden med egen opsigelse, hvis du siger et arbejde op inden du er begyndt i jobbet, eller hvis du bare ikke møder op på første arbejdsdag.

Hvis du selv siger op, er du som udgangspunkt selvforskyldt ledig. Det betyder, at du bliver pålagt en karantæne på 3 uger (111 timer timer).

Du kan dog slippe for karantæne, hvis du har en gyldig grund. De gyldige grunde relaterer sig som regel til arbejdsmarkedet. Hvis du opfylder en af de gyldige grunde, der står i reglerne, så har du mulighed for at sige op uden at blive pålagt karantæne.

Men har du ikke en gyldig grund, kan du ikke sige op, uden at det får konsekvenser for din ret til dagpenge.

Som eksempler på gyldige grunde, kan vi nævne

  • Sygdom. Du skal have forsøgt at finde en løsning inden opsigelse. Det kan være sygemelding, behandling, hjælpemidler m.v. Du skal også have talt med din arbejdsgiver om andet arbejde på arbejdspladsen, som du kan klare. Når begge dele er undersøgt, skal du have udfyldt en særlig lægeattest, du kan få i a-kassen.
  • Problemer med pasning af børn eller andre familiemedlemmer med samme bopæl som dig. Her skal du have forsøgt at finde anden pasning eller få ændret din arbejdstid, inden du evt. siger op.
  • Manglende løn. Du skal have rejst krav om den manglende løn overfor din arbejdsgiver og have givet ham en rimelig frist til betaling. Du skal gøre det skriftligt, så du kan dokumentere, hvad du har gjort.
  • Der findes herudover en lang række andre gyldige grunde, som a-kassen kan vejlede dig om.

Læs mere om opsigelsesvarsel, hvis du selv siger op

Tip! Det er vigtigt, at du kontakter Ase a-kasse, inden du siger op, så vi kan vejlede dig. Der er nemlig knyttet betingelser til de fleste gyldige grunde. Kontakt os på 7013 7013.

Du er blevet sagt op af din arbejdsgiver

Der kan være mange grunde til, at din arbejdsgiver vælger at sige dig op. Men når du bliver afskediget, skal a-kassen vurdere, om du selv har givet anledning til opsigelsen. Dvs. om du er det, reglerne kalder for selvforskyldt ledig. Langt de fleste opsigelser er ikke selvforskyldte.

Nå du henvender dig til a-kassen med en opsigelse, ser vi både på, hvad der står i en evt. skriftlig opsigelse, vi hører, hvad du forklarer, og ofte også hvad arbejdsgiver siger. Ud fra det foretager vi en samlet vurdering. Hvis du selv har givet anledning til opsigelsen, eller den væsentligst skyldes dig, bliver du pålagt tre ugers karantæne.

 

Du har fået for kort varsel

Det er vigtigt, at din arbejdsgiver giver dig det korrekte opsigelsesvarsel, hvis han vil sige dig op. Når a-kassen har vurderet årsagen til opsigelsen, og kan se, at den ikke væsentligst skyldes dig, skal vi også undersøge, om du har fået det korrekte opsigelsesvarsel. Har du ikke det, vil du blive pålagt en karantæne. Det gælder uanset om arbejdsgiver har givet dig for kort varsel på eget initiativ, eller om du har aftalt det med ham. Det gældende opsigelsesvarsel vil som regel stå i din ansættelseskontrakt eller fremgå af en overenskomst eller af funktionærloven.

Både ved opsigelse fra arbejdsgivers side og ved opsigelse med for kort varsel, har du i mange tilfælde mulighed for at få hjælp fra din fagforening. Er du ikke medlem af en fagforening, kan du få et fordelagtigt tilbud hos Ase Juridisk Rådgivning ved at ringe på tlf. 7013 7013.

 

Karantæne under ledighed

Det er ikke kun i forbindelse med ophør i ordinært arbejde, at der kan pålægges karantæne. Det kan også ske i forbindelse med ledighed.

Ophører du i et tilbud, som fx en aktivering, skal a-kassen vurdere selvforskyldt ledighed på samme måde, som ved ophør i ordinært arbejde.

Det gælder også, hvis du ikke begynder i et tilbud, du har aftalt med jobcenteret.

Afslår du et arbejde, du er henvist til, er du som udgangspunkt også selvforskyldt ledig.

Endelig er du som udgangspunkt også selvforskyldt ledig, hvis du ingen job har søgt i en kalendermåned, hvor du havde jobsøgningspligt i mindst 15 dage i måneden.

 

Afvikling af karantænen

Er du blevet pålagt en karantæne på 3 uger (111 timer) for selvforskyldt ledighed, så trækkes karantænen i de første 111 timer, hvor du er ledig, er tilmeldt jobcenteret og er berettiget til at modtage dagpenge.

Er du sagt op med for kort opsigelsesvarsel, gælder det samme, men dog maksimalt til arbejdsgivers varsel udløber.

Hvis en karantæne ikke er afviklet inden der er gået 3 måneder, bortfalder den. Det samme gælder, hvis du når at få 185 timers arbejde inden de 3 måneder er udløbet.

 

Gentagelsesvirkning

Hvis du bliver pålagt endnu en karantæne for selvforskyldt ledighed, inden der er gået 12 måneder, mister du retten til dagpenge. Du kan først få ret til dagpenge igen, når du som månedslønnet har haft mindst 300 timers arbejde indenfor 3 måneder (276 timer indenfor 12 uger, hvis du er 14 dages lønnet).