Hvad er min dagpengesats?

Her kan du få overblik over de aktuelle dagpengesatser for 2022 og se, hvordan din dagpengesats beregnes.

Hvor meget kan jeg få i dagpenge?

Det er din indkomst indenfor de seneste 24 måneder, der bestemmer, hvor meget du kan få i dagpenge.

Du kan dog maksimalt få 19.351 kr. pr. måned og ikke mere end 90 % af din hidtidige indkomst.

Er du nyuddannet og dagpengeberettiget, kan du få en særlig dimittendsats. Satsen afhænger af, om du har forsørgerpligt.

Som dimittend kan du få maksimalt 13. 836 kr., hvis du ikke har forsørgerpligt. Det svarer til 71,5 % af højeste dagpengesats. Hvis du har forsørgerpligt, får du 15.868 kr. svarende til 82 % af højeste dagpengesats.

Læs mere om dimittendsatsen

For at kunne få dagpenge skal du opfylde beskæftigelseskravet – som udgangspunkt kan du opgøres det på baggrund af din indkomst. For at opfylde indkomstkravet skal du have haft en indkomst på mindst 246.924 kr. (2022-tal) inden for de seneste 3 år. Du kan medregne A- og B-indkomst samt overskud af selvstændig virksomhed, dog maksimalt 20.577 kr. pr. måned (2022-tal).

Tjek de aktuelle dagpengesatser

I tabellen herunder kan du se, hvad du kan få udbetalt i ydelse fra os i 2022. Det gælder ydelser som fx dagpenge, efterløn og skattefri præmie.

Dagpengesatser 2022

    Pr. måned Pr. år
Dagpenge (100%)   19.351,- 232.212,-
82% - dimittendsats (dimittender med forsørgerpligt)   15.868,- 190.416,-
71,5% - dimittendsats (dimittender uden forsørgelsespligt)   13.836,- 166.032,-
50% sats (unge < 25 år, ingen uddannelse)
(udbetales efter særlige regler)
  9.676,- 116.112,-
       

Efterløn 2022

    Pr. måned Pr. år
Efterløn-max kr., pr. år    19.351,- 232.212,-

Skattefri præmie 2022

    Pr. kvartal Pr. år
Optjening af skattefri præmie   13.933,- 55.732,-

Hvordan beregnes min dagpengesats?

Dine dagpenge beregnes på baggrund af de 12 måneder med den højeste indtægt indenfor de seneste 24 måneder forud for ledigheden. Beregningsgrundlaget fratrækkes 8 % i arbejdsmarkedsbidrag. Dagpengesatsen udgør 90 % af resten. Dog kan du ikke få mere end maksimumssatsen.

 

Eksempel - lønmodtager:

Din månedsløn udgør 25.000 kr. om måneden:

12 x 25.000 kr. = 300.000 kr.

Det giver et beregningsgrundlag på 300.000 kr.

Arbejdsmarkedsbidrag på 8 % fratrækkes, fordi man som ledig ikke betaler dette:

300.000 x 0,92 = 276.000 kr.

Der kan ikke udbetales mere end 90 % af 276.000 kr.:

276.000 x 0,90 = 248.400 kr.

Dagpengesats pr. måned:

248.400 kr. / 12 = 20.700 kr.

 

Da den beregnede sats på 20.700 kr. udgør et højere beløb end maksimumssatsen, udbetales maksimumssatsen på 19.351 kr. pr. måned.

 

Eksempel - selvstændig:

Du har drevet selvstændig virksomhed i 5 år og melder dig ledig den 1. august 2022. Din sats beregnes på baggrund af 24 måneder fra 1. august 2020 til 31. juli 2022. Da der endnu ikke foreligger en årsopgørelse for 2022, kan kun 2020 (5 måneder) og 2021 (12 måneder) anvendes.

Du har tjent 300.000 kr. i 2020 (25.000 kr. pr. måned) og 180.000 kr. i 2021 (15.000 kr. pr. måned).
De 12 bedste måneder er:

5 x 25.000 kr. + 7 x 15.000 kr. = 230.000 kr.

Det giver et beregningsgrundlag på 230.000 kr.

Arbejdsmarkedsbidrag på 8 % fratrækkes, fordi man som ledig ikke betaler dette:

230.000 x 0,92 = 211.600 kr.

Der kan ikke udbetales mere end 90 % af 211.600 kr.:

211.600 kr. x 0,90 = 190.440 kr.

Dagpengesats pr. måned:

190.440 kr. / 12 = 15.870 kr.

 

Der udbetales 15.870 kr. pr. måned.

 

Særlig regel for selvstændige som følge af Corona

Folketinget har vedtaget en særlig satsberegningsregel som følge af, at selvstændige erhvervsdrivende er blevet ramt af Coronarestriktioner i 2020.

Reglen indebærer, at beregningsperioden på de sædvanlige 24 måneder valgfrit kan udvides til 36 måneder, såfremt der i indkomståret 2020 har været indkomst fra selvstændig virksomhed.
Med ”indkomst fra selvstændig virksomhed” menes over/underskud fra enkeltmandsvirksomhed, løn/overskud fra eget selskab eller overført overskud til medarbejdende ægtefælle.
Beregningen baseres på de 12 bedste måneder indenfor perioden på 36 måneder forud for ledigheden. Også måneder i 2020 kan vælges til beregningen.

Læs mere om dagpenge som selvstændig

Hvor meget skal jeg tjene for at få højeste dagpengesats?

Din månedsløn skal som udgangspunkt udgøre mindst 23.375 kr. for, at du kan få maksimumssatsen.

Der er ingen minimumssats.

 

Hvor meget får jeg udbetalt i dagpenge efter skat?

Dine dagpenge udregnes før skat. Dagpengesatsen på 19.351 kr. om måneden er derfor et bruttobeløb, som du skal betale indkomstskat af.  Det er individuelt hvor meget, du skal betale i skat.

 

Kan jeg få beregnet en ny dagpengesats?

Ja, det kan du godt. Men det forudsætter, at du har haft tilstrækkeligt arbejde efter, at du optjente din hidtidige dagpengeret. Helt præcist skal du have haft 1.924 timers arbejde for at genoptjene retten til nye 104 ugers dagpenge.

 

Hvad er Obligatorisk Pensionsordning?

I Danmark indbetales der til din pension, når du får en ydelse fra det offentlige. Det kan fx være sygedagpenge eller kontanthjælp, som udbetales af din kommune, eller dagpenge og efterløn, som udbetales af din a-kasse. Hvis du får dagpenge af Ase i 2022, indbetales der 0,9 % af din ydelse til Obligatorisk pension. Indbetalingsprocenten stiger med 0,3 hvert år frem mod 2030.

Læs mere om Obligatorisk Pensionsordning på borger.dk

meld mig ind

Køb lige nu!
GRATIS fagforening i 6 mdr. ved køb af a-kasse og fagforening.

Er du i tvivl om, hvilket medlemskab, der passer bedst til dig?

A-kassen giver dig en økonomisk sikkerhed i form af dagpenge, hvis du bliver ledig. Du får også hjælp til jobsøgning og rådgivning om bl.a. efterløn.

Med en fagforening oveni får du rådgivning under din ansættelse - lige fra vejledning om din kontrakt til hjælp ved opsigelse.

Endelig er vores lønsikring til for dig, der har brug for mere end dagpenge. Du bestemmer selv dækningssum, og får også adgang til et eksklusivt jobrådgivningsforløb.


Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

GRATIS fagforening i 6 mdr.

lidt om dig

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

Hov! Du mangler af oplyse dit navn :)
Vi bruger dit CPR-nummer til at udbetale dine dagpenge, hvis du bliver ledig
Indtast venligst et gyldigt CPR nummer uden bindestreg :)
Er du sikker på at dit cpr nummer kun er 9 cifre? :)
hov, du mangler at udfylde telefonnummer :)
hov, du har ikke udfyldt din e-mail :)
Vi passer på din data og din adresse forbliver selvfølgelig hemmelig for andre, selvom du indtaster den her
Indtast venligst din adresse :)
Indtast venligst postnummer og by :)

Hvad laver du til daglig?

Vælg alle dem der passer på dig

Vælg de felter, der passer bedst på dig. Du kan sagtens krydse flere af, hvis du fx både studerer og har egen virksomhed, eller er nyuddannet og ledig.

Vi har brug for oplysningerne for at tilpasse dit medlemskab bedst muligt til din situation.


Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

For selvstændige er prisen:
Juridisk hjælp: 97 kr./måned + moms
Vælg mindst én

Lidt mere om dig

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

er du medlem af en a-kasse i dag?

Vælg venligst :)

Hvilken a-kasse?

Vi skal nok sørge for at flytte dig fra din nuværende a-kasse.
Hvis du har betalt forud, får du selvfølgelig pengene tilbage.

Lidt mere om dig

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

er du medlem af en fagforening i dag?

Vælg venligst :)

Hvilken fagforening?

Hvis du har betalt forud, får du selvfølgelig pengene tilbage, når du flytter fagforening

Skal vi opsige den for dig?

Hvis ja, skal vi nok sørge for at flytte dig fra din nuværende fagforening, så det passer med dit medlemskab i ase.

OBS! Vi kan desværre ikke flytte dig automatisk, da din fagforening ikke tillader det. Du skal derfor selv sørge for at opsige din nuværende fagforening.

Lidt mere om dig

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

passer dette på dig??

Fjern fluebenene, hvis du ikke er enig

Hvis du arbejder i et andet land, kan det have indflydelse på dit medlemsskab. Vi vil derfor gerne tale med dig for at færdiggøre din tilmelding
Hvis du vil meldes ind på en anden dato, bliver vi nødt til at tale med dig for at færdiggøre din tilmelding
Hvis du ikke ønsker digital post, vil du modtage al vigtig information med posten.
Det kan have en indflydelse på, hvornår du er berettiget til dagpenge. Vi vil derfor gerne tale med dig for at færdiggøre din tilmelding
Det kan have en indflydelse på, hvornår du er berettiget til dagpenge. Vi vil derfor gerne tale med dig for at færdiggøre din tilmelding

Var det et EØS-land eller Færøerne?

Vælg mindst én

Lidt mere om dig

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

Hvad er dit/din ægtefælles firmas CVR-nummer?

Hov! Du mangler af oplyse firmas CVR-nummer :)

Få mere ud af din a-kasse

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage på MitAse eller ved at kontakte Ase a-kasse via e-mail: ase@ase.dk.Når du melder dig ind i Arbejdsløshedskassen Ase (”Ase a-kasse”), oplyser du en række af dine personoplysninger til os.

Vi behandler dine oplysninger med det formål at opfylde aftalen om medlemskab med dig, jf. GDPR artikel 6(1)(b), 9(2)(b) og 9(2)(d), samt til statisk og analyse for at forbedre vores produkter og services, jf. artikel 6(1)(f), om legitim interesse.

Du kan læse mere om behandlingen af dine personoplysninger i vores privatlivspolitik her.

Få mere ud af din fagforening

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage på MitAse eller ved at kontakte Ase a-kasse via e-mail: ase@ase.dk.Når du melder dig ind i Ase Lønmodtager, oplyser du en række af dine personoplysninger til os.

Vi behandler dine oplysninger med det formål at opfylde aftalen om medlemskab med dig, jf. GDPR-artikel 6(1)(b), 9(2)(b) og 9(2)(d), samt til statistik og analyse for at forbedre vores produkter og services, jf. artikel 6(1)(f), om legitim interesse.

Du kan læse mere om behandlingen af dine personoplysninger i vores privatlivspolitik her.

tjek oplysninger

Vi har noteret dette om dig og dit medlemskab.
Passer det?

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

Vigtigt
Du er medlem fra

Betaling

Du kan enten betale for dit medlemskab hver måned eller hvert kvartal. Hvis du vælger kvartalsbetaling, betaler du dit kontingent den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

Vil du vide mere om din betaling i Ase, har vi samlet en FAQ om dine muligheder.

Find den her

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

Du modtager en mail med et aktiverings-link, du skal åbne og godkende i din MobilePay app – derefter kører aftalen automatisk.

Hvor ofte vil du opkræves?

Så mangler vi bare dine bankoplysninger, inden vi kan oprette aftalen med Betalingsservice

Indtast venligst dit reg. nr
Indtast venligst dit konto. nr

Hvor ofte vil du opkræves?

velkommen i Ase

Tak for din indmeldelse. Vi er i fuld gang med at oprette dig som medlem. Du får en mail fra os inden længe om dit køb.

Først når alt er på plads, sender vi dig en ordrebekræftelse og kvittering.

Lønsikring

Vi ringer dig også op snarest muligt, for at færdiggøre din tilmelding til vores lønsikring

Juridisk hjælp

Vi ringer dig også op snarest muligt, for at færdiggøre din tilmelding til vores fagforening

Gode råd

  1. Husk din første betaling. Når vi har oprettet dit medlemskab, modtager du en notifikation om betaling i din MobilePay app på din mobil

  2. Husk at oprette din betalingsaftale i MobilePay, hvis du har valgt denne betalingsform

  3. Husk at oprette to betalingsaftaler, hvis du har meldt dig ind i både a-kassen og fagforeningen

Vi har brug for at tale med dig

For at være sikker på, at du får præcis det, du har brug for, vil vi gerne tale med dig. Klik på send herunder, så ringer vi dig op inden for de næste to dage, og færdiggør din tilmelding sammen.

hov, du mangler at sætte et flueben :)

Vi har nu sendt dine oplysninger

Vi ringer dig op inden for de næste to hverdage, og færdiggør din tilmelding sammen.

du kan også ringe til os


Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

ring

7013 7013