Hvad er min dagpengesats?

Her kan du få overblik over de aktuelle dagpengesatser for 2023 og se, hvordan din dagpengesats beregnes.

Hvor meget kan jeg få i dagpenge?

Det er din indkomst indenfor de seneste 24 måneder, der bestemmer, hvor meget du kan få i dagpenge.

Du kan dog maksimalt få 19.728 kr. pr. måned og ikke mere end 90 % af din hidtidige indkomst.

Er du nyuddannet og dagpengeberettiget, kan du få en særlig dimittendsats. Satsen afhænger af, om du har forsørgerpligt.

Som dimittend kan du få maksimalt 14.106 kr., hvis du ikke har forsørgerpligt. Det svarer til 71,5 % af højeste dagpengesats. Hvis du har forsørgerpligt, får du 16.177 kr. svarende til 82 % af højeste dagpengesats.

Læs mere om dimittendsatsen

For at kunne få dagpenge skal du opfylde beskæftigelseskravet – som udgangspunkt kan du opgøres det på baggrund af din indkomst. For at opfylde indkomstkravet skal du have haft en indkomst på mindst 254.328 kr. (2023-tal) inden for de seneste 3 år. Du kan medregne A- og B-indkomst samt overskud af selvstændig virksomhed, dog maksimalt 21.194 kr. pr. måned (2023-tal).

 

Tjek de aktuelle dagpengesatser

 

I tabellen herunder kan du se, hvad du kan få udbetalt i ydelse (før skat) fra os i 2023. Det gælder ydelser som fx dagpenge, efterløn og skattefri præmie.

Dagpengesatser 2023

    Pr. måned Pr. år
Dagpenge (100%)   19.728,- 236.736,-
82% - dimittendsats (dimittender med forsørgerpligt)   15.868,- 190.416,-
71,5% - dimittendsats (dimittender uden forsørgelsespligt)   13.836,- 166.032,-
50% sats (unge < 25 år, ingen uddannelse)
(udbetales efter særlige regler)
  9.676,- 116.112,-
       

Efterløn 2023

    Pr. måned Pr. år
Efterløn-max kr., pr. år    19.728,- 236.736,-

Skattefri præmie 2023

    Pr. kvartal Pr. år
Optjening af skattefri præmie   14.204,- 56.816,-

Hvordan beregnes min dagpengesats?

Dine dagpenge beregnes på baggrund af de 12 måneder med den højeste indtægt indenfor de seneste 24 måneder forud for ledigheden. Beregningsgrundlaget fratrækkes 8 % i arbejdsmarkedsbidrag. Dagpengesatsen udgør 90 % af resten. Dog kan du ikke få mere end maksimumssatsen.

 

Eksempel - lønmodtager:

Din månedsløn udgør 25.000 kr. om måneden:

12 x 25.000 kr. = 300.000 kr.

Det giver et beregningsgrundlag på 300.000 kr.

Arbejdsmarkedsbidrag på 8 % fratrækkes, fordi man som ledig ikke betaler dette:

300.000 x 0,92 = 276.000 kr.

Der kan ikke udbetales mere end 90 % af 276.000 kr.:

276.000 x 0,90 = 248.400 kr.

Dagpengesats pr. måned:

248.400 kr. / 12 = 20.700 kr.

 

Da den beregnede sats på 20.700 kr. udgør et højere beløb end maksimumssatsen, udbetales maksimumssatsen på 19.728 kr. pr. måned.

 

Eksempel - selvstændig:

Du har drevet selvstændig virksomhed i 5 år og melder dig ledig den 1. august 2023. Din sats beregnes på baggrund af 24 måneder fra 1. august 2021 til 31. juli 2023. Da der endnu ikke foreligger en årsopgørelse for 2023, kan kun 2021 (5 måneder) og 2021 (12 måneder) anvendes.

Du har tjent 300.000 kr. i 2021 (25.000 kr. pr. måned) og 180.000 kr. i 2022 (15.000 kr. pr. måned).
De 12 bedste måneder er:

5 x 25.000 kr. + 7 x 15.000 kr. = 230.000 kr.

Det giver et beregningsgrundlag på 230.000 kr.

Arbejdsmarkedsbidrag på 8 % fratrækkes, fordi man som ledig ikke betaler dette:

230.000 x 0,92 = 211.600 kr.

Der kan ikke udbetales mere end 90 % af 211.600 kr.:

211.600 kr. x 0,90 = 190.440 kr.

Dagpengesats pr. måned:

190.440 kr. / 12 = 15.870 kr.

 

Der udbetales 15.870 kr. pr. måned.

Hvor meget skal jeg tjene for at få højeste dagpengesats?

Din månedsløn skal som udgangspunkt udgøre mindst 23.830 kr. for, at du kan få maksimumssatsen.

Der er ingen minimumssats.

 

Hvor meget får jeg udbetalt i dagpenge efter skat?

Dine dagpenge udregnes før skat. Dagpengesatsen på 19.728 kr. om måneden er derfor et bruttobeløb, som du skal betale indkomstskat af.  Det er individuelt hvor meget, du skal betale i skat.

 

Kan jeg få beregnet en ny dagpengesats?

Ja, det kan du godt. Men det forudsætter, at du har haft tilstrækkeligt arbejde efter, at du optjente din hidtidige dagpengeret. Helt præcist skal du have haft 1.924 timers arbejde for at genoptjene retten til nye 104 ugers dagpenge.

 

Hvad er Obligatorisk Pensionsordning?

I Danmark indbetales der til din pension, når du får en ydelse fra det offentlige. Det kan fx være sygedagpenge eller kontanthjælp, som udbetales af din kommune, eller dagpenge og efterløn, som udbetales af din a-kasse. Hvis du får dagpenge af Ase i 2023, indbetales der 0,9 % af din ydelse til Obligatorisk pension. Indbetalingsprocenten stiger med 0,3 hvert år frem mod 2030.

Læs mere om Obligatorisk Pensionsordning på borger.dk