Dagpengesats 2024

Her kan du få et overblik over de gældende dagpengesatser og regler - du kan også se, hvordan din dagpengesats bliver beregnet.

Hvad er min dagpengesats?

Den maksimale dagpengesats er 20.359 kr. før skat. Hvis du opfylder visse krav, kan du samtidigt også være berettiget til et beskæftigelsestillæg. Dette giver en sats på op til 24.199 kr. før skat i de første tre måneder af din ledighed.

Din dagpengesats bliver beregnet på baggrund af din tidligere løn og tager udgangspunkt i de 12 måneder med den højeste indtægt indenfor de seneste 24 måneder forud for din ledighed.

Hvis du er dimittend, gælder der andre regler. Læs mere om dimittendsatsen

 

Tjek de aktuelle dagpengesatser

Dagpengesatser 2024

I tabellen herunder kan du se de gældende dagpengesatser før skat.

    Pr. måned Pr. år
Dagpenge 118,86 % (dagpenge inkl. beskæftigelsestillæg – udbetales i de første 3 måneder af en ledighedsperiode efter særlige regler)   24.199,- -
Dagpenge (100%)   20.359,- 244.308,-
82% - dimittendsats (dimittender med forsørgerpligt)   16.694,- 200.328,-
71,5% - dimittendsats (dimittender uden forsørgelsespligt)   14.557,- 174.684,-
62,11 % dimittendsats (dimittender over 30 år uden forsørgerpligt - udbetales efter de første 3 måneder af en ledighedsperiode)   12.645,- 151.740,-
49,17 % dimittendsats (dimittender under 30 år uden forsørgerpligt - udbetales efter de første 3 måneder af en ledighedsperiode)   10.011,- 120.132,-
50% sats (unge < 25 år, ingen uddannelse)
(udbetales efter særlige regler)
  10.180,- 122.160,-Sådan beregnes dagpengesatsen

Dine dagpenge beregnes på baggrund af din hidtidige indkomst og tager udgangspunkt i de 12 måneder med den højeste indtægt indenfor en periode af 24 måneder forud for din ledighed. I beregningsgrundlaget fratrækkes der 8% i arbejdsmarkedsbidrag. Dagpengesatsen udgør derfor 90% af resten. Du kan dog ikke få mere end den højeste dagpengesats som er 20.359 kr. om måneden før

Eksempel: Lønmodtager

Din månedsløn udgør 25.000 kr. om måneden:

12 x 25.000 kr. = 300.000 kr.

Det giver et beregningsgrundlag på 300.000 kr.

Arbejdsmarkedsbidrag på 8% fratrækkes, fordi man som ledig ikke betaler dette:

300.000 x 0,92 = 276.000 kr.

Der kan ikke udbetales mere end 90% af 276.000 kr.:

276.000 x 0,90 = 248.400 kr.

Dagpengesats pr. måned:

248.400 kr. / 12 = 20.700 kr.

Da den beregnede sats på 20.700 kr., udgør et højere beløb end maksimumssatsen, udbetales maksimumssatsen på 20.359 kr. pr. måned.

Hvad med beskæftigelsestillægget?

Hvis du som lønmodtager eller selvstændig har optjent dagpengeret og bliver ledig, kan du også få ret til en højere dagpengesats i de første tre måneder, dette kaldes beskæftigelsestillæg.

Med beskæftigelsestillægget kan du altså få op til 24.199 kr. om måneden før skat, de første tre måneder af din ledighed.

 

For at være berettiget til beskæftigelsestillægget kræver det, at du:

  • Have fire års sammenhængende medlemskab forud for ledigheden
  • Har haft minimum to års fuldtidsarbejde inden for de seneste tre år

Beskæftigelsestillægget optjenes på baggrund af enten timer (3.848 timer) eller indkomst (526.464 kr.), afhængig af, hvordan din dagpengeret er optjent.

For at få det maksimale beskæftigelsestillæg, skal du som lønmodtager have haft en gennemsnitlig indkomst på 29.230 kr. om måneden. Som selvstændig kræves der en årsindkomst på minimum 350.750 kr.

Efter de 3 måneder vil din dagpengesats blive sat ned til den normale sats - se eksempel nedenfor.

Dagpenge + beskæftigelsestillæg:

Hvis du opfylder kravene for beskæftigelsestillægget og står til at få udbetalt den maksimale sats, vil du de første tre måneder af din ledighed modtage:

20.359 kr. + 3.840 kr. = 24.199 kr.

Efter de tre måneder vil din dagpengesats nedjusteres og du vil modtage 20.359 kr. pr. måned før skat resten af din ledighed.

Hvornår har jeg optjent dagpengeret?

For at være omfattet af de nye regler om beskæftigelsestillægget, kræver det, at du har optjent en "ny" dagpengeret.

Den nye dagpengeret defineres ud fra om du tidligere har fået dagpenge eller ej.

  • Hvis du tidligere ikke har fået dagpenge, optjenes dagpengeretten i indkomst, hvilket svarer til, at du skal have haft en samlet indkomst på 263.232 kr. inden for de seneste 3 år.
  • Hvis du tidligere har fået dagpenge, skal du som udgangspunkt optjene dagpengeretten i timer, hvilket svarer til, at du skal have arbejdet minimum 1.924 timer inden for de seneste 3 år.

Dagpengesats for dimittender

Som nyuddannet i a-kassen får du udbetalt dagpenge efter den sats, der hedder dimittendsatsen. Satsen afhænger af, om du har forsørgerpligt af et barn eller ej, og om du er fyldt 30 år eller ej.

Noget nyt for dimittender er, at dagpengesatsen er blevet forkortet ned til et år, hvor den førhen varede to år. Der er der samtidigt også blevet indført et sprog/tilknytningskrav, som du skal opfylde for at kunne modtage dagpenge som nyuddannet.

Disse regler gælder for alle, som får en dagpengeret som dimittend 1. maj 2023 eller senere.

Hvornår kan jeg få beregnet en individuel dagpengesats?

Du kan få beregnet en individuel dagpengesats, når du har haft mindst 3 måneders arbejde, efter du har afsluttet din uddannelse.

Læs mere om de forskellige regler, krav og dimittendsatser her.

Dagpengesats for selvstændige

Har du drevet selvstændig virksomhed og nødsaget til at lukke din virksomhed, kan du som udgangspunkt godt få dagpenge, hvis du opfylder betingelserne hertil. Kravene er grundlæggende de samme som for lønmodtagere, men der er nogle forskelle, som du skal være opmærksom på - disse kan du læse mere om her.

Eksempel: Selvstændig

Du har drevet selvstændig virksomhed i 5 år og melder dig ledig den 1. august 2023. Din sats beregnes på baggrund af 24 måneder fra 1. august 2021 til 31. juli 2023. Da der endnu ikke foreligger en årsopgørelse for 2023, kan kun 2021 (5 måneder) og 2022 (12 måneder) anvendes.

Du har tjent 300.000 kr. i 2021 (25.000 kr. pr. måned) og 180.000 kr. i 2022 (15.000 kr. pr. måned).
De 12 bedste måneder er:

5 x 25.000 kr. + 7 x 15.000 kr. = 230.000 kr.

Det giver et beregningsgrundlag på 230.000 kr.

Arbejdsmarkedsbidrag på 8% fratrækkes, fordi man som ledig ikke betaler dette:

230.000 x 0,92 = 211.600 kr.

Der kan ikke udbetales mere end 90% af 211.600 kr.:

211.600 kr. x 0,90 = 190.440 kr.

Dagpengesats pr. måned:

190.440 kr. / 12 = 15.870 kr.

Din dagpengesats vil derfor være 15.870 kr. pr. måned. før skat.

Hvad er Obligatorisk Pensionsordning?

I Danmark indbetales der til din pension, når du får en ydelse fra det offentlige. Det kan f.eks. være sygedagpenge eller kontanthjælp, som udbetales af din kommune, eller dagpenge og efterløn, som udbetales af din a-kasse.

Hvis du får dagpenge af Ase i 2023, indbetales der 1,2% af din ydelse til Obligatorisk pension. Indbetalingsprocenten stiger med 0,3% hvert år frem mod 2030. Din ydelse er stadig den samme, og du vil ikke få mindre udbetalt selvom du sparer op til din pension.

Du kan læse mere om Obligatorisk Pensionsordning på borger.dk


Hvor meget skal jeg tjene for at få højeste dagpengesats?

Din månedsløn skal som udgangspunkt udgøre mindst 24.590 kr. for, at du kan få maksimumssatsen.

Der er ingen minimumssats.


Hvor meget får jeg udbetalt i dagpenge efter skat?

Dine dagpenge udregnes før skat. Dagpengesatsen på 20.359 kr. om måneden er derfor et bruttobeløb, som du skal betale indkomstskat af.  Det er individuelt hvor meget, du skal betale i skat.


Kan jeg få beregnet en ny dagpengesats?

Ja, det kan du godt. Men det forudsætter, at du har optjent en ny dagpengeret. Helt præcist skal du have haft 1.924 timers arbejde for at genoptjene retten til 3.848 timers dagpenge (svarende til 2 år).


Har du spørgsmål til dagpengesatsen?

Har du spørgsmål til dagpenge eller de forskellige dagpengesatser? Du er som medlem altid velkommen til at kontakte os, uanset om det er generelle spørgsmål eller specifikke vedrørende din situation - vi sidder klar ved telefonerne på: 7013 7013. Du kan også sende os en mail, du finder vores kontaktoplysninger her.

Overvejer du at skifte fra din nuværende a-kasse til Ase, er du velkommen til at kontakte os, vi sidder klar til at hjælpe og guide dig igennem hele processen. Er du endnu ikke medlem af en a-kasse, kan du nemt og hurtigt blive det ved at klikke her.

Ring mig op

Vil du vide mere? Lad os tage en uforpligtende snak omkring dine muligheder

Vi ringer dig op indenfor 2 hverdage.

Betingelser og oplysninger om vores behandling af persondata kan læses ved at klikke her.