Jeg vil efteruddanne mig

Der er masser af gode grunde til at efteruddanne sig, og det kan rent faktisk lade sig gøre med tilskud fra staten. Tilskuddet hedder VEU-godtgørelse (VEU står for voksen- og efteruddannelse), og det bliver givet til dig, der deltager i en erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Det er Arbejdsgiverne Uddannelsesbidrag (AUB) som administrerer VEU-godtgørelse og tilskud til befordring. De kan hjælpe med spørgsmål på telefon 70 11 40 70.

Mere om VEU-godtgørelse

Hvis du deltager i en erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, kan du være berettiget til VEU-godtgørelse fra staten. Relevante kurser er typisk korte kurser/uddannelser, der henvender sig til både ufaglærte og faglærte, og de finder ofte sted på AMU-centre, handelsskoler, tekniske skoler og erhvervsskoler landet over.

Hvad er satsen for VEU-godtgørelse?

Satsen for VEU-godtgørelse er det samme som den dagpengesatsen, og pengene bliver udbetalt, når du afslutter din uddannelse.

Det er også muligt at søge befordringsgodtgørelse for din transport til og fra det sted, hvor du tager uddannelsen. 

endnu ikke medlem?

bliv medlem