Opsigelse og fyring

Det kan være både svært og uoverskueligt at sige sit (måske første) job op - der er nemlig mange regler og tidsfrister, man skal være opmærksom på. Det samme gælder, hvis man som ungarbejder er blevet fyret. Men hvilke regler, rettigheder og frister gælder?

Det er altid en rigtigt god ide at sige op på skrift, da dette sikrer dokumentation for, at dit barn har sagt op, samt hvornår. Men hvad skal der egentlig stå i en opsigelse, og hvordan skal dit barn forholde sig, hvis han eller hun er blevet opsagt?

Hvordan siger man op som ungarbejder?

Hvis dit barn selv ønsker at sige op, skal han eller hun varsle ansættelsesforholdet til ophør med det gældende opsigelsesvarsel. Hvor langt opsigelsesvarslet er, afhænger af, hvad der aftalt mellem parterne, og om dit barn er omfattet af funktionærlovens opsigelsesvarsler.

Er dit barn ansat som funktionær, vil der i mange tilfælde være en måneds varsel - dit barn er derfor forpligtet til at møde som planlagt i sin opsigelsesperiode, medmindre andet selvfølgelig er aftalt.

Det skulle gerne fremgå af ansættelseskontrakten, hvorvidt dit barn er ansat som funktionær eller ej - du kan læse mere om reglerne for, hvornår dit barn er omfattet af funktionærloven her.

Skal der være en begrundelse for opsigelsen?

Det er faktisk ikke nødvendigt at begrunde en opsigelse. Dit barns arbejdsgiver har ikke krav på at vide, hvorfor dit barn siger sin stilling op. Det er selvfølgelig god stil at nævne hvorfor, hvis det f.eks. er på grund af et mere studierelevant job, eller hvis man ikke har nok tid grundet skole og lektier.

Det vigtigste er bare, at dit barn afleverer en skriftlig opsigelse, til sin nærmeste leder, og får en bekræftelse på, at opsigelsen er modtaget.

 

Eksempel på en skriftlig opsigelse

Dato: 30.05.23

Jeg opsiger i dag d.30.05.23 min stilling som servicemedarbejder i Føtex Herlev grundet nyt job. Jeg fratræder således min stilling den 31. juni med sidste planlagte vagt den 19. maj.

Venlig hilsen

Anders Andersen

(underskrift)

Hjælp dit barn til at sige op

Trin 1: Det starter med den gode samtale

Det starter med en god samtale med den unge, hvor du lytter, anerkender og prøver at forstå dit barn. Det er for at få indsigt i de bekymringer og måske frygt, der kan være forbundet med at skulle sige op.

Her er det vigtigt, at du forsøger at parkere dine egne holdninger og i stedet lytter og stiller nysgerrige spørgsmål. Det kan være nemmere sagt end gjort, ja ligefrem svært, fordi vi som forældre ofte føler, at vi ved, hvad der skal til og hvad, der er bedst for vores barn.

Men netop den start kan være det, der skal til, for at skabe åbenhed overfor dine gode råd og anbefalinger – og dermed bringe dit barn godt på vej.

Inspirationssætninger til at vise forståelse

  • ”Hvordan har du det med at skulle sige op?”
  • Gentag med barnets ord, fx: ”okay, du tror han bliver sur …” eller ” okay, så du er bange for at …”
  • ”Det kan jeg godt forstå …”
  • ”Det kan også være svært…”
  • ”…”

Under den gode samtale vil det typisk komme frem, hvad opsigelsen præcis handler om for den unge. Og det kan der være mange forskellige grunde til.

Vi vil nu give et eksempel med inspiration til, hvordan du kan støtte og samtidig ”skubbe” dit barn tilpas til at handle.

Tag altid udgangspunkt i kontrakten, så den unge kender sine rettigheder og hjælp med at formulere en skriftlig opsigelse, så hun kan aflevere eller emaile den i samme forbindelse.

Trin 2: Hjælp til at sige op

Måske trives den unge ikke i jobbet, med sin leder eller kolleger. Måske har hun bare fundet et andet job. Uanset hvad kan den unge være utryg ved lederens reaktion – og så kan det være en god ide drøfter hvad, der er det værste, der kan ske.

Det kan være med til at reducere en eventuel frygt og samtidig forberede dit barn på forskellige scenarier, der kan udspille sig.  Måske forestiller den unge sig, at lederen kan finde på at råbe eller sige ”Jeg troede, du var glad for at være her?” eller ”Du kan godt blive her, indtil vi finder en anden” o.a.

Det giver dig mulighed for at tale om gode måder hun kan svare- og stå fast på, så dit barn føler sig bedre klædt til at møde lederen.

Inspirationsspørgsmål og råd til handling

  • ”Hvad tænker du er det allerværste, der kan ske?”
  • ”Hvad kunne være en god måde at svare, når han (lederen) siger …?”
  • ”Hvad tror du der vil der ske, hvis du siger …”
  • ”Det er vigtigt at du gentager, ”jeg siger altså op” … evt.” jeg har aftalt med mine forældre, at jeg skal sige op i dag”
  • ”…”

Trin 3: Det slutter med en god samtale

Det er en god ide, at I taler sammen, umiddelbart efter dit barn har sagt op. Det kan være en stor ting for dit barn og dermed en god måde at runde oplevelsen af på.

Ofte går det meget nemmere end dit barn havde forestillet sig, men det kan også udvikle sig til en dårlig oplevelse, selvom I har forberedt jer sammen.

Uanset hvad kan der være rigtig god læring at hente i at gentage og tale om oplevelsen med dig.

Med denne inspiration ønsker vi dig held og lykke med at støtte dit barn i at sige op.

Det er et af de første gode lærerige erfaringer, der kan vise sig at hjælpe hende godt på vej på arbejdsmarkedet fremover.

Hvis dit barn er blevet fyret

Hvis dit barn er blevet opsagt, skal ophøret også varsles. Hvor langt opsigelsesvarslet er, afhænger af, hvad der er aftalt mellem dit barn og arbejdsgiveren, og om dit barn er ansat som funktionær eller ej.

Det er vigtigt, at dit barn modtager opsigelsen på skrift med en begrundelse. Vær samtidig også opmærksom på, at løn og eventuelle feriepenge skal udbetales, når dit barn fratræder stillingen.

Selvom det kan være en ubehagelig oplevelse for dit barn at blive opsagt, har dit barn faktisk stadig pligt til at møde op som planlagt i sin opsigelsesperiode medmindre der er aftalt andet.

Er du i tvivl om, hvorvidt dit barn fortsat skal møde op på arbejdspladsen, eller hvordan han eller hun skal forholde sig i opsigelsesperioden, er I velkomne til at kontakte vores juridiske hotline på 7013 7021 for yderligere råd og sparring i jeres specifikke situation.

Læs mere om opsigelsesvarsler i henhold til funktionærloven

Er dit barn blvet bortvist? Læs, hvordan I bør forholde jer

 

Er det lovligt at opsige mit barn alene fordi han/hun fylder 18 år?

Generelt gælder der et forbud mod forskelsbehandling på grund af alder i relation til ansættelse, lønvilkår og afskedigelse - men der er ingen regler uden undtagelser.

Hvis dit barn er ansat under en overenskomst, der indeholder særlige regler for unge under 18 år (typisk regler om løn) er det faktisk ok, at virksomheden opsiger dit barn, når han eller hun fylder 18 år.

kvinde der smiler med headset på arbejde

Ring til juridisk hotline

Hvis dit barn er blevet fyret uden grund, kaldes det en usaglig fyring, hvilket ikke er helt lovligt. Er du i tvivl om hvorvidt dit barn er blevet usagligt fyret, eller skal dit barn bruge hjælp til at skrive sin opsigelse? Som medlem af familiefagforeningen hjælper vi gerne dig og dit barn med at skrive eller læse en opsigelse igennem. Vi sidder klar til at hjælpe jer alle hverdage. Vi har åbent mandag-fredag: kl. 08.00 -16.00.

ring 7013 7021