Ansatte har nu alle krav på to G-dage

04.07.2017
Har du ansatte, hvad enten de er løst eller fast ansatte, har de pr. 1. juli krav på to G-dage.

Arbejdsgivere har fremover kun én regel at forholde sig til: Har en ansat haft mere end 74 timers arbejde inden for fire uger, har du som arbejdsgiver pligt til at udbetale godtgørelse, G-dage, i to dage efter din ansatte er opsagt eller hjemsendt.

Fortsat loft over G-dage på 16 dage a 849 kr.
Som arbejdsgiver har du pligt til at betale for maks. 16 G-dage om året pr. ansat. Hver gang du opsiger eller hjemsender en ansat, tæller det for to G-dage. Også selv om du evt. kun skal udbetale godtgørelse for halvanden dag, fordi din ansatte har arbejdet mere end 3,4 timer (men mindre end 7,4 timer) på dagen for hjemsendelsen. Arbejder din ansatte derimod under 3,4 timer på hjemsendelsesdagen, skal du som arbejdsgiver betale en hel G-dag. Beløbet, du skal kompensere din ansatte med pr. hele G-dag, svarer til den højeste dagpengesats. I 2017 er det 849 kr. pr. dag.