Din dagpengesats ændres ikke ved småjobs til lav løn

06.06.2017
Så længe du allerede er indplaceret i dagpengesystemet, og din sats er beregnet, kan du fremover godt sige ja til kortere ansættelser til lav løn. Vel at mærke uden at din sats bliver genberegnet.

En del af dagpengereformen forsøger at øge incitamentet for ledige til at tage ikke blot korte ansættelser, men også ansættelser til en løn, der tidligere kunne have betydet en efterfølgende lavere dagpengesats. Sådan er det ikke efter 1. juli 2017 - når man vel at mærke allerede er indplaceret og satsen beregnet.

Sådan (gen)beregnes dagpengesatsen fremover
Når din dagpengesats én gang er beregnet, og du er inde i en dagpengeperiode, forbliver satsen den samme, lige til dagpengeperioden udløber. Også selv om du en eller flere gange får en kortere ansættelse undervejs i dagpengeperioden. Det kunne for eksempel være en tre måneders ansættelse til en lav løn. Først når din dagpengeperiode er udløbet, og du eventuelt på et senere tidspunkt skal genindplaceres, laver a-kassen en ny satsberegning.

Mindre økonomisk usikkerhed ved at tage lavtlønnede jobs fremover
Før 1. juli 2017 ville din sats blive genberegnet efter fx en tre måneders ansættelse, og det kunne have negativ indflydelse på satsen, hvis lønnen var lav. Det var et slags benspænd, der kunne afholde nogle ledige fra at tage et lavtlønnet job, fordi økonomien ikke længere kunne hænge sammen. Politikernes løsning på at mindske denne økonomiske risiko ved lavtlønnede, korte ansættelser, er altså at afskaffe genberegninger af satsen, så længe din dagpengeret ikke er udløbet.