Ny lov om frivilligt, ulønnet arbejde

08.01.2018

Folketinget har netop vedtaget en ny lov om frivilligt, ulønnet arbejde. Der er kun få ændringer. Den vigtigste er, at ledige fremover må arbejde frivilligt, ulønnet 10 timer om ugen.

Når snakken falder på frivilligt arbejde og ledige, er det vigtigt at skelne mellem en ’frivillig aktivitet’ og et stykke ’frivilligt, ulønnet arbejde’. Som ledig må man udføre en ’frivillig aktivitet’ lige så tosset man vil, mens man kun må udføre ’frivilligt, ulønnet arbejde’ 10 timer pr. uge – hvis man vel at mærke vil undgå at blive modregnet i sine dagpenge. Grænsen på de 10 timer gælder fra 1. januar 2018.

Frit slag for ’frivillige aktiviteter’
En ’frivillig aktivitet’ er en tjans du varetager uden at få løn for det. Samtidig er det en tjans som ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde. Det kan være i regi af en organisation eller en forening, fx at ekspedere i Røde Kors’ lokale genbrugsbutik eller være besøgsven. ’Frivillig aktivitet’ er også alt det der ligger i helt privat regi, fx at hjælpe naboen med græsset eller indkøbene. Sådanne ’frivillige aktiviteter’ er undtaget fra lov om begrænsning. Det betyder, at du som ledig i princippet kan udføre ’frivillige aktiviteter’ i ubegrænset omfang. Selvfølgelig skal du stadig stå til rådighed og kunne tage lønarbejde med dags varsel.

Krav til ’frivilligt, ulønnet arbejde’
’Frivilligt, ulønnet arbejde’ er på den anden side en tjans som varetages hos frivillige organisationer og foreninger. Det betyder, at det muligvis kunne udbydes som almindeligt lønarbejde, fx hvis det er en del af organisationens primære drift. Og er det tilfældet, er der grænser for, hvor meget tid du som ledig må bruge på det uden at blive modregnet i dine dagpenge. Fra 1. januar er det nærmere bestemt 10 timer om ugen. Grænserne er ikke altid så nemme at drage, så det er altid en god idé at kontakte a-kassen, inden du går i gang med frivilligt arbejde for en forening eller organisation.

Hvornår er en organisation eller en forening frivillig?
En forening eller en frivillig organisation er kendetegnet ved ikke at have som sit primære formål at skabe profit til nogen ejere. Et eventuelt overskud skal gå til at opfylde organisationens formål. For en fægteklub kunne formålet fx være at fremme fægtesporten på Fyn. Som noget nyt må et overskud dog også gerne gå til rene medlemsfordele. Det kunne fx være at forbedre badefaciliteterne i selv samme fægteklub.

For en sikkerheds skyld
Har du lyst til at give dig i kast med frivilligt arbejde, mens du er på dagpenge, anbefaler vi, at du for en sikkerheds skyld tager fat i din a-kasse. Her kan du få vejledning og oplysning om, hvorvidt netop det frivillige stykke arbejde, som du har i kikkerten, er inden for rammerne af det tilladte.