Maksimal efterlønssats og skattefri præmier

23.05.2019

Når du er født 1. juli 1959 eller senere, kan du få den højeste efterlønssats fra den dag du får dit efterlønsbevis. Men fortsætter du med at arbejde, har du mulighed for at optjene skattefri præmier til at forsøde tilværelsen som folkepensionist.

Efterlønnen reguleres hvert år i takt med dagpengesatsen. I 2019 er den maksimale efterløn således 18.866 kr. brutto pr. måned. Og den dag du rammer efterlønsalderen, vil du få den maksimale efterløn, så længe du lever op til ”indkomstkravet” og over de seneste 24 måneder kan præstere 12 måneder med en indkomst på minimum 22.786 kr. (2019-tal).

Fortsæt med at arbejde og optjen skattefri præmier
Du kan optjene skattefrie præmier, der kommer til udbetaling når du går på folkepension, hvis du fortsætter med at arbejde efter du egentlig kunne gå på efterløn. For hvert år du udskyder at gå på efterløn, kan du optjene fire skattefri præmier. Det vil sige i alt maksimalt 12 skattefri præmier. De kommer til udbetaling når du går på folkepension.

Sådan beregnes dine skattefri præmier
Din indkomst mens du arbejder, hvor du ellers ville have været på efterløn, definerer om du optjener skattefri præmier.

Din årsindkomst som selvstændig med en enkeltmandsvirksomhed – alternativt den løn du giver dig selv samt dit overskud af egen virksomhed i selskabsform – danner grundlag for beregningen. Årsindkomsten omregnes til timer med en faktor på 121,29 kr. (2019-tal). Læg dertil eventuelle lønmodtagertimer du har haft. Kan du således tælle til 1.924 timer på et år, har du optjent fire skattefri præmier. Kan du kun tælle til fx 800 timer, bliver det kun til én præmie. Og først ved 962 timer er der fx til to præmier.

Særligt hvis du arbejder mens du er på efterløn
Man må gerne arbejde mens man er på efterløn (timerne modregnes dog). Det betyder at du også kan optjene skattefri præmier i denne situation under nogle lidt andre forudsætninger end hvis du udskyder eller helt dropper efterlønnen: Du skal forinden den dag du går på efterløn og arbejder sideløbende, have arbejdet i alt 3.120 timer på minimum to år efter den dag du fik dit efterlønsbevis i hånden.

Udbetaling med forsinkelse
Du skal huske at når du en dag går på folkepension, og har optjent skattefri præmier, kan vi ikke nødvendigvis opgøre og udbetale alle dine skattefri præmier på én gang. Det skyldes at dit sidste indkomstår ikke bliver opgjort før 1. juli året efter. Hvis du således har arbejdet helt op til din folkepensioneringsdato, vil udbetalingen ske af to omgange. Sidste gang når årsopgørelsen for sidste indkomstår foreligger. Ase udbetaler den skattefri præmie af egen drift, når du bliver folkepensionist. Via indkomstregisteret og Skattestyrelsen indhenter vi dine indkomstoplysninger, så du skal hverken ansøge eller indsende dine årsopgørelser til Ase.