Særligt om udbetaling af skattefri præmie

05.02.2019

Fra den 1. oktober 2018 er det alene din årsindkomst – som den fremgår af din endelige årsopgørelse – der afgør om du har arbejdet nok i et givent år. Altså arbejdet nok til at indfri kravene for at kunne få udbetalt skattefri præmie.

Du kan læse om den indkomstbaserede opgørelsesmetode i vores artikel om hvordan den påvirker 2-årskravet, der er tæt forbundet med den skattefri præmie.

Udbetaling med forsinkelse
De nye regler for hvordan din indkomst skal dokumenteres, medfører at selve udbetalingen af den skattefri præmie ikke kan ske på én gang som hidtil. Der bliver et mindre efterslæb.

Hvad enten du driver et enkeltmandsfirma eller er selvstændigt erhvervsdrivende med et selskab, kan du nemlig først dokumentere dit årlige overskud (og dermed din indkomst), når du får den endelige årsopgørelse fra Skattestyrelsen. Og det får du først 1. juli i året efter indkomsten er tjent. Netop derfor kan den skattefri præmie ikke længere udbetales på én gang.

Søren Hansens skattefri præmie forsinkes lidt

Eksempel
Søren Hansen driver landbrug på fuld tid og fik efterlønsbevis 1. december 2013. Da han bliver folkepensionist den 1. december 2018, ansøger han om skattefri præmie.

Ase a-kasse kan med de nye regler i første omgang kun opgøre den skattefri præmie frem til 1. oktober 2018. Indtil denne skæringsdato er det nemlig blot en vurdering af om han har drevet virksomheden i ”væsentligt omfang” der skal til. Og den vurdering foretager Ase. Arbejde og indtægt der ligger efter skæringsdatoen, kan imidlertid kun dokumenteres med den endelige årsopgørelse, som først kommer 1. juli 2019.

Derfor kan Ase i december 2018 kun udbetale Søren Hansen de første 11 portioner af hans skattefri præmie (ud af 12).

Når årsopgørelsen for 2018 foreligger 1. juli 2019, udbetaler Ase den sidste portion skattefri præmie, fordi årsopgørelsen dokumenterer at Søren Hansens indkomst har været høj nok i 2018 (mindst 228.348 kr.)

Reglerne er udtømmende beskrevet i vores Værd at vide om efterløn – for dig, der er født før 1956.