Fridagenes ABC for timelønnede

12.03.2019

Foråret er fuld af betalte fridage, i hvert fald for månedslønnede. Men hvad hvis du er timelønnet?

Udarbejdet af Ase Lønmodtager

Som timelønnet kan du enten følge en overenskomst i din ansættelse, eller du kan være ansat på en kontrakt, som kun giver dig de rettigheder og goder, som du er blevet enig med din arbejdsgiver om. Hvilken måde du er ansat på, kan have stor indflydelse på om du kan nyde forårets fridage med løn, eller om du må betale selv.

Timelønnet – overenskomstansat
Overenskomster er forskellige, men ofte vil du som timelønnet og overenskomstansat være med i det der hedder en ”søgnehelligdagsopsparing”. Det er en ordning, hvor der hver måned bliver sat et beløb til side på dine vegne. Og denne opsparing betaler så for, at du kan holde fri med betaling på søgnehelligdage. I forårets lange række af fridage kan det fx være skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag og store bededag.

Søgnehelligdage
Søgnehelligdage er helligdage der falder på alle andre ugedage end søndage. Om du får løn disse dage, afhænger af dit ansættelsesforhold. Også selv om din arbejdsplads holder lukket, og du derfor slet ikke har mulighed for at arbejde.

Timelønnet – kontraktansat uden overenskomst
Er du ikke ansat under overenskomst, vil det som regel være op til dig selv at få forhandlet en aftale med din arbejdsgiver på plads. Det kan enten være en aftale om en ”søgnehelligdagsopsparing”, eller at du simpelthen bare kan holde fri med løn på nærmere angivne dage (præcis som månedslønnede).

1. maj og Grundlovsdag
Hverken 1. maj eller Grundlovsdag er søgnehelligdage (eller for den sags skyld helligdage). Står der ikke nævnt noget om disse dage i din kontrakt eller i din overenskomst, har du ikke krav på at få fri.

Myter om 1. maj og Grundlovsdag – og så sandheden
Både blandt timelønnede og månedslønnede hersker der ind imellem mild forvirring om både 1. maj og Grundlovsdag. Lad os her slå fast, at hverken 1. maj eller Grundlovsdag nødvendigvis er fridage, hverken halve eller hele. Men nogle overenskomster – og nogle ansættelseskontrakter – giver dig som ansat ret til at holde en hel eller halv fridag på disse dage. Og nogle overenskomster/kontrakter giver dig også ret til løn. Men ikke alle. Så tjek, hvad der gælder dig.

Søgnehelligdage i foråret 2019
* Skærtorsdag
* Langfredag
* 2. påskedag
* Store bededag
* Kristi himmelfartsdag
* 2. pinsedag