Obligatorisk Pensionsordning træder snart i kraft

05.12.2019

Fra den 1. januar 2020 vil modtagere af bl.a. dagpenge, efterløn og feriedagpenge få en ny pensionsordning. Ordningen hedder "Obligatorisk Pensionsordning”, og blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i foråret 2019.

Skal jeg selv betale til Obligatorisk Pensionsordning?
Nej, du skal ikke selv betale til pensionsordningen. Det er staten (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), der sørger for at indbetale pensionsbidragene.

Din ydelse vil være præcis den samme – du vil blot få et ekstra beløb, der bliver indbetalt til Obligatorisk Pensionsordning.

Hvor meget bliver der indbetalt til Obligatorisk Pensionsordning?
Beløbet afhænger af din ydelse. I 2020 bliver der indbetalt et beløb, der svarer til 0,3 procent af din ydelse. Du kan se hvor meget, der er blevet indbetalt til Obligatorisk Pensionsordning hver måned på dine udbetalingsspecifikationer.

Beløbet vil stige hvert år frem til 2030, hvor der bliver indbetalt et beløb, der svarer til 3,3 procent af din ydelse. Senest i 2029 skal Folketinget beslutte, hvordan pensionen videre skal udvikle sig.

Hvornår kan jeg få udbetalt Obligatorisk Pension?
Obligatorisk Pension bliver udbetalt som en del af din ATP Livslang Pension, når du når folkepensionsalderen. Det er ikke muligt at få udbetalt pensionen før, selvom du fx er førtidspensionist, lider af en livstruende sygdom eller flytter til et andet land end Danmark.

www.borger.dk/atp kan du logge ind og se, hvor meget du kan forvente at få i pension fra ATP Livslang Pension.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til det beløb, du har fået i pensionsbidrag (som fremgår af din udbetalingsspecifikation), skal du kontakte os. Hvis du i stedet har spørgsmål til selve udbetalingen af Obligatorisk Pension, skal du kontakte ATP Livslang Pension.

Du kan læse mere om ordningen på www.borger.dk/op.