Udskyd din efterløn og optjen skattefri præmier

23.05.2019

Når du udskyder din efterløn ved at arbejde videre efter at have fået dit efterlønsbevis i hånden, har du mulighed for at optjene skattefri præmier. De vil komme til udbetaling når du går på folkepension.

Fortsætter du med at arbejde efter du har ramt efterlønsalderen og modtaget dit efterlønsbevis, og lever du derefter op til den såkaldte ”udskydelsesregel”, kan du optjene skattefri præmier, hvis du arbejder endnu længere. De skattefri præmier er en økonomisk tak fordi du fortsætter med at arbejde og udskyder, eller helt dropper, din efterløn.

Fire skattefri præmier pr. år
For hvert år du udskyder at gå på efterløn efter at have opfyldt din ”udskydelsesregel”, kan du optjene fire skattefri præmier. Det vil sige i alt maksimalt 12 skattefri præmier. De kommer til udbetaling når du går på folkepension.

Sådan beregnes dine skattefri præmier
Din indkomst mens du arbejder, hvor du ellers ville have været på efterløn på den maksimale sats, definerer om du er berettiget til at optjene skattefri præmier.

Din årsindkomst som selvstændig med en enkeltmandsvirksomhed – alternativt den løn du giver dig selv samt dit overskud af egen virksomhed i selskabsform – danner grundlag for beregningen. Årsindkomsten omregnes til timer med en faktor på 121,29 kr. (2019-tal). Læg dertil eventuelle lønmodtagertimer du har haft. Kan du således tælle til 1.924 timer på et år, har du optjent fire skattefri præmier. Kan du kun tælle til fx 800 timer, bliver det kun til én præmie. Og først ved 962 timer er der fx til to præmier.

Udbetaling med forsinkelse
Du skal huske at når du en dag går på folkepension, og har optjent skattefri præmier, kan vi ikke nødvendigvis opgøre og udbetale alle dine skattefri præmier på én gang. Det skyldes at dit sidste indkomstår ikke bliver opgjort før 1. juli året efter. Hvis du således har arbejdet helt op til din folkepensioneringsdato, vil udbetalingen ske af to omgange. Sidste gang når årsopgørelsen for sidste indkomstår foreligger. Ase udbetaler den skattefri præmie af egen drift, når du bliver folkepensionist. Via indkomstregisteret og Skattestyrelsen indhenter vi dine indkomstoplysninger, så du skal hverken ansøge eller indsende dine årsopgørelser til Ase.

Særligt hvis du arbejder mens du er på efterløn
Man må gerne arbejde mens man er på efterløn (timerne modregnes dog). Det betyder at du også kan optjene skattefri præmier i denne situation under visse forudsætninger: Du skal forinden den dag du går på efterløn og arbejder sideløbende, have arbejdet i alt 3.120 timer på minimum to år efter den dag du fik dit efterlønsbevis i hånden.