Du skal huske at råbe op – på skrift

06.08.2019

Hvis du selv siger op, fordi din arbejdsgiver fx ikke udbetaler din løn, skal du huske noget yderst vigtigt: Du skal have gjort din arbejdsgiver opmærksom på problemet – på skrift – og i god tid inden du siger op. Ellers vil du få tre ugers karantæne i a-kassen for såkaldt ”selvforskyldt ledighed”. Og det betyder mindst tre uger uden dagpenge.

Kommer din løn ikke til udbetaling, eller har din arbejdsgiver fx ikke sørget for særlige sikkerhedsforanstaltninger i et job, hvor netop dét er påkrævet, skulle man synes, at du umiddelbart er i din gode ret til at sige op. Det er du også. Men hvis du vil undgå karantæne, når du i forlængelse af opsigelsen søger om dagpenge, skal du kunne dokumentere, at du har gjort noget på skrift for at få løst problemet. Det kan fx være at have sendt en mail til din arbejdsgiver, hvor du giver ham en rimelig frist til at få løst problemet – for ellers har du tænkt dig at sige op.

Hvad er så en ’en rimelig frist’? Som tommelfingerregel kan du gå ud fra, at fem hverdage er tids nok. Det handler om at din arbejdsgiver skal have en reel chance for at rette op på problemet.

Din dokumentation er din billet til at undgå karantæne
Pointen er at du skal have gjort indsigelse mod det problem, der er din årsag til at sige op. Fx manglende løn, ferietillæg, pension – eller pålagt weekendarbejde der ikke er indskrevet i din kontrakt. For at undgå dagpengekarantæne skal du kunne fremlægge skriftlig dokumentation for din indsigelse over for os som din a-kasse. Det er ikke nok bare at sige det til chefen – heller ikke selv om andre har hørt dig sige det.

Et eksempel
Peters løn går ikke ind til tiden. Først spørger han, om det er en fejl. Der sker fortsat ikke noget. Så skriver han en mail til sin arbejdsgiver. Her gør han opmærksom på at lønnen mangler, og at han ser sig nødsaget til at sige op hvis ikke lønnen er blevet udbetalt i løbet af de næste fem hverdage. Har Peter ikke set skyggen af løn når de fem hverdage er gået, kan han godt sige op uden at blive betragtet som ”selvforskyldt ledig” af a-kassen. Han har sin skriftlige dokumentation i orden og kan vise a-kassen den, hvis han søger om dagpenge.

Hvornår kan man selv sige op uden at være ”selvforskyldt ledig”?
Med skriftlig dokumentation på at du i god tid (mindst fem hverdage) har givet arbejdspladsen mulighed for at rette op på problemet, kan du sige op uden at få karantæne når fx:
* din løn udebliver
* tillæg, feriepenge eller pension udebliver
* du ikke får et ansættelsesbevis senest fire uger efter du er tiltrådt – hvis du arbejder mere end otte timer om ugen
* du bliver pålagt weekendarbejde i strid med din kontrakt
* påkrævede faciliteter og udstyr – som fx udsugning, omklædningsrum eller sikkerhedssko – ikke er tilgængelige

Tip! Ring til Ase a-kasse inden du handler og trykker ’send’. Så kan vi vejlede dig om hvad der er bedst at gøre, og hvad du kan skrive til din arbejdsgiver.

”Selvforskyldt ledighed” giver normalt karantæne
Er man ”selvforskyldt ledig”, skal a-kassen give dig dagpengekarantæne i tre uger. Og principielt er man selvforskyldt ledig når man selv siger op. I hvert fald hvis det fx bare er fordi man ikke kan lide lugten i bageriet, synes arbejdet er dødkedeligt, har en forfærdelig chef eller ikke kan få det hele til at hænge sammen.

Hvis din løn udebliver…
Er din grund til at sige op, at din arbejdsgiver ikke udbetaler dig løn, er det en sag for din fagforening at hjælpe dig med at få dine økonomiske krav igennem.