Historisk lav ledighed – historisk mange jobcenteransatte

15.08.2022

Antallet af ansatte i de kommunale jobcentre er på det højeste niveau nogensinde samtidig med at ledigheden er historisk lav.

Der er en tydelig modsatrettet sammenhæng i udviklingen af jobcenteransatte og ledigheden.

I 2011 var der 15 ledige pr. jobcentermedarbejder på årsbasis, mens der ved årsskiftet 2022 kun var seks ledige pr. jobcentermedarbejder, viser ny analyse fra Ase.

Samtidig har VIVE påpeget i en ny analyse, at udgifterne til beskæftigelsesindsatsen for de ledige er faldet mærkbart i takt med ledigheden, mens udgifterne til driften af jobcenteret er steget voldsomt i samme periode trods faldende ledighed.

Læs analysen her