Værdier og organisation

I Ase ønsker vi at skabe en kultur, der er baseret på følgende fire værdier: værdiskabende, professionelle, troværdige og nærværende. 

Værdiskabende
Det betyder, at vi sætter vores medlemmer i centrum, opsøger løbende forbedringer og omsætter ord til handling. Det kan også formuleres sådan her:

"Jeg ved, at hvis jeg leverer et ringe serviceniveau, kan det brede sig som ringe i vandet, og omvendt skaber det positiv værdi, hvis jeg leverer en god service. Så den måde, jeg agerer på, når jeg taler i telefon med vores medlemmer, har stor signalværdi, og det er jeg meget bevidst om."

Lisette, Forsikringsmedarbejder i Ase

Professionelle
Det betyder, at vi er imødekommende, kompetente og leverer kvalitet. Det kan også formuleres sådan her:

"Jeg oplever, at mine kolleger her i Ase er kompetente og imøde-kommende. Uanset hvem jeg spørger, kan jeg få svar på opgaver. Generelt er det mit indtryk, at vi er gode til vores arbejde, fordi vi følger med i udviklingen inden for vores arbejdsområder og yder en engageret indsats over for både hinanden og vores medlemmer. Desuden er kvalitet i vores daglige arbejde en vigtig parameter". 

Tina, IT Servicekoordinator i Ase

Troværdige
Det betyder, at vi kommunikerer åbent og ærligt, afstemmer forventninger og overholder aftaler. Det kan også formuleres sådan her:

"Hvis vi er troværdige internt, kan vi også agere over for vores medlemmer, så de føler sig trygge og sikre i valget af VORES a-kasse og ikke et sekund er i tvivl om, at de har valgt rigtigt. Det er trods alt tryghed og deres familiers økonomiske sikkerhed, vi som medarbejdere skal værne om." 

Marianne, Konsulent i Ase

Nærværende
Det betyder, at vi respekterer forskellighed, behandler andre med omtanke og bidrager til fællesskabet. Det kan også formuleres sådan her:

"Vi snakker med mange medlemmer i øjeblikket, som er rigtig hårdt ramt af finanskrisen - både selvstændige og lønmodtagere. Her er det vigtigt, at vi er nærværende ved at sætte os i deres sted og hjælpe dem bedst muligt i netop deres situation."

Dan, Forsikringsmedarbejder i Ase

Organisation

Ases bestyrelse tager sig af den overordnede ledelse. Bestyrelsen har 10 medlemmer, heraf en formand og en næstformand. Vores medlemmer er opdelt i sektioner, som på den ordinære generalforsamling hvert år vælger bestyrelse. Fagforeningen Ase Lønmodtager og foreningen Ase Selvstændig har ligeledes en bestyrelse.