Værdier og organisation

I Ase ønsker vi at skabe en kultur, der er baseret på følgende fire værdier: værdiskabende, professionelle, troværdige og nærværende. 

Værdiskabende
Det betyder, at vi sætter vores medlemmer i centrum, opsøger løbende forbedringer og omsætter ord til handling. Det kan også formuleres sådan her:

"Jeg ved, at hvis jeg leverer et ringe serviceniveau, kan det brede sig som ringe i vandet, og omvendt skaber det positiv værdi, hvis jeg leverer en god service. Så den måde, jeg agerer på, når jeg taler i telefon med vores medlemmer, har stor signalværdi, og det er jeg meget bevidst om."

Lisette, Forsikringsmedarbejder i Ase

Professionelle
Det betyder, at vi er imødekommende, kompetente og leverer kvalitet. Det kan også formuleres sådan her:

"Jeg oplever, at mine kolleger her i Ase er kompetente og imødekommende. Uanset hvem jeg spørger, kan jeg få svar på opgaver. Generelt er det mit indtryk, at vi er gode til vores arbejde, fordi vi følger med i udviklingen inden for vores arbejdsområder og yder en engageret indsats over for både hinanden og vores medlemmer. Desuden er kvalitet i vores daglige arbejde en vigtig parameter". 

Tina, IT Servicekoordinator i Ase

Troværdige
Det betyder, at vi kommunikerer åbent og ærligt, afstemmer forventninger og overholder aftaler. Det kan også formuleres sådan her:

"Hvis vi er troværdige internt, kan vi også agere over for vores medlemmer, så de føler sig trygge og sikre i valget af VORES a-kasse og ikke et sekund er i tvivl om, at de har valgt rigtigt. Det er trods alt tryghed og deres familiers økonomiske sikkerhed, vi som medarbejdere skal værne om." 

Marianne, Konsulent i Ase

Nærværende
Det betyder, at vi respekterer forskellighed, behandler andre med omtanke og bidrager til fællesskabet. Det kan også formuleres sådan her:

"Vi snakker med mange medlemmer i øjeblikket, som er rigtig hårdt ramt af finanskrisen - både selvstændige og lønmodtagere. Her er det vigtigt, at vi er nærværende ved at sætte os i deres sted og hjælpe dem bedst muligt i netop deres situation."

Dan, Forsikringsmedarbejder i Ase

Organisation

Ases bestyrelse tager sig af den overordnede ledelse. Bestyrelsen har 9 medlemmer, heraf en formand og en næstformand. Vores medlemmer er opdelt i sektioner, som på den ordinære generalforsamling hvert år vælger bestyrelse. Fagforeningen Ase Lønmodtager og foreningen Ase Selvstændig har ligeledes en bestyrelse.