Nye krav til arbejdstidsregistrering

Den 1. juli 2024 bliver tidsregistrering obligatorisk på alle danske arbejdspladser – har du styr på alle de nye krav og regler?

Det er vigtigt, at du allerede nu går i gang med at implementere arbejdstidsregistrering, så du er sikker på, at din virksomhed lever op til og overholder de nye krav.

Hvad indebærer de nye krav?

Den nye lovgivning skal blandt andet sikre at:

  • Den daglige og ugentlige hviletid bliver overholdt
  • At den maksimale ugentlige arbejdstid ikke overskrides
  • At alle arbejdsgiver registrerer deres medarbejderes daglige arbejdstid
Du skal dog være opmærksom på, at dit nye arbejdstidsregistreringssystem skal være objektivt, pålideligt og tilgængeligt. Kontakt Ase på 7013 7015, hvis du er i tvivl om hvorvidt din virksomhed lever op til disse krav.

De mest stillede spørgsmål

Nedenfor kan du få svar på de mest stillede spørgsmål vedrørende lovforslaget om implementering af arbejdstidsdirektivet:

Lever øvrige EU-lande op til reglerne?

Ja, Danmark er en af de få lande som ikke allerede har implementeret denne del af direktivet.

Hvor ofte skal medarbejderens arbejdstid registreres og ajourføres?

Der er metodefrihed, så længe formålet med tidsregistrering – at opfylde regler om daglig og ugentlig hviletid, maksimal ugentlig arbejdstid er opfyldt og tidsregistreringssystemet er objektivt, pålideligt og tilgængeligt.

Må arbejdsgiver vælge et system hvor kun afvigelser af daglig arbejdstid skal registreres?

Ja, da der er metodefrihed og så længe systemet er objektivt, pålideligt og tilgængeligt. Metoden i spørgsmålet sikrer, at det kan konstateres hvor meget der er arbejdet den enkelte dag.

Er det tilstrækkeligt at registrere daglig samlet arbejdstid og ikke hvornår på dagen arbejdet er foregået?

Ja, kravet gælder kun daglig arbejdstid, dvs. intet krav om registrering af hvornår på dagen arbejdet er udført.

Skal en arbejdsgiver investere i et specifikt system for at leve op til reglerne?

Nej det er ikke nødvendigt. Der er metodefrihed så længe systemet er objektivt, pålideligt og tilgængeligt. Arbejdsgiver kan derfor anvende systemer som allerede i dag har tidsregistreringsfunktionalitet.

Hvad skal en arbejdsplads som i dag ikke tidsregistrerer gøre?

Arbejdsgiverens ansvar er:

  • At sørge for at daglig arbejdstid kan registreres
  • At sørge for at lønmodtageren kan tilgå egne oplysninger
  • At opbevare de registrerede oplysninger i 5 år efter udløb af den periode som udgør grundlag for beregning af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid

Skal samtlige medarbejdere registrere dagligt start og slut-tidspunkt?

Lønmodtagere som ikke er omfattet af maksimal ugentlig arbejdstid (f.eks. selvtilrettelæggere, medarbejdende ægtefælle mm.) vil kunne være undtaget.

Dog er der IKKE krav om at registrere start og slut-tidspunkt, men alene den daglige arbejdstid.

Hvordan skal betalt frokost registreres?

Det er alene den daglige arbejdstid hvor lønmodtager er til rådighed for arbejdsgiveren som skal registreres. Pauser hvor lønmodtager ikke er til rådighed er ikke anset som arbejdstid.
Der er i øvrigt intet krav om at registrere hvorvidt en lønmodtager selv betaler sin frokostpause eller ej.

Hvad med hviletidsbestemmelserne?

Lovforslaget ændrer ikke på hviletidsreglerne. Det er alene den daglige arbejdstid som skal registreres.
Af hviletidsreglerne fremgår det, at arbejdet skal tilrettelægges så den ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer. Dette kan dog sættes ned til 8 timer i særlige tilfælde.

Skal man registrere hvornår på døgnet arbejdet er foregået?

Nej, alene den daglige sammenlagte arbejdstid.

Få hjælp og rådgivning  

Er du medlem af Ase selvstændig kan du få hjælp og sparring vedrørende de nye regler. Vi guider dig også igennem, hvordan du bedst muligt implementerer dem i din virksomhed. Kontakt os på 7013 7015 - vi sidder klar ved telefonerne.

Unikke fordele

Som medlem af Ase Selvstændig får du også adgang til vores Vidensportal som er fyldt op med gode råd, hjælp og vejledning til de mange forskellige situationer du som selvstændig kan havne i. Du får samtidigt også adgang til alle vores håndplukkede samarbejdspartnere som også sidder klar til at hjælpe dig og din virksomhed, hvis du får brug for det.

Er du endnu ikke medlem?

Meld dig ind i Ase Selvstændig og få gode råd, hjælp og sparring - vi står til rådighed for dig og din virksomhed.

bliv medlem

Vores medlemmer siger