48-timers reglen

Kender du 48-timers reglen – og dens konsekvenser?

Der er grænser for hvor mange timer dine medarbejdere må arbejde. Og bryder du grænsen, den såkaldte "48-timers regel", kan det koste knaster...

Overtræder du 48-timers reglen, har Højesteret i 2017 afsagt en dom af betydning for dig. Du skal som udgangspunkt betale din medarbejder 25.000 kr. i godtgørelse, hvis du bryder reglen. Og det er alene dit ansvar at overholde den.

 

Bryd 48-timers reglen og betal 25.000 kr.

48-timers reglen er sat i verden for at beskytte ansatte mod urimelig arbejdsbelastning. Reglen indebærer, at den gennemsnitlige ugentlige (7 dage) arbejdstid - inden for en periode af fire sammenhængende kalendermåneder - ikke må overstige 48 timer. Heller ikke selv om nogle af timerne måske teknisk er overarbejde. Overskrides de 48 timer kan den ansatte kræve en godtgørelse på 25.000 kr. Beløbet er det udgangspunkt, som dommen i Højesteret i 2017 har fastlagt. Og referenceperioden (de fire sammenhængende måneder), som tallet beregnes på grundlag af, bestemmer den ansatte suverænt selv. Begrebet årsnorm kan altså ikke bruges her.

Gode grunde til meget arbejde er ikke nok

Typisk kommer arbejdsgivere til at overtræde 48-timers reglen, fordi der er pres på, og de ikke er opmærksomme. Det kan være fordi kunderne står i kø, hjulene snurrer, og der bare er travlt på den gode måde. Det kan også være på grund af sygdom blandt medarbejderstaben, eller simpelthen fordi medarbejderen har givet udtryk for, at han gerne vil have flere timer. Det sidste hjælper bare ikke, hvis grænsen på de 48 timer overskrides. Det kan være en formildende omstændighed, at medarbejderen selv har haft interesse i de mange timer. Men som udgangspunkt kan du på baggrund af Højesteretsdommen regne med at skulle betale en godtgørelse på 25.000 kr. til den ansatte.

 

Hvad er 48-timers reglen?

Inden for en hvilken som helst periode af fire sammenhængende kalendermåneder, må en ansats arbejdstid ikke overskride 48 timer i gennemsnit om ugen (7 dage).