ansættelses­kontrakten

Ansættelseskontrakter kan variere meget fra virksomhed til virksomhed og fra stilling til stilling. Her får du indblik i, hvorfor det er vigtigt at have en ansættelseskontrakt, og hvad den som udgangspunkt skal indeholde.

Hvem skal have en ansættelseskontrakt

I henhold til Ansættelsesbevisloven, der gælder for alle lønmodtagere, med mindre lovens regler er indarbejdet i en overenskomst, har arbejdsgiver pligt til skriftligt at oplyse lønmodtager om alle de vilkår, der kan være væsentlige for ansættelsesforholdet. Det sker typisk i ansættelseskontrakten.

Medarbejderen skal have kontrakten senest 1 måned efter, ansættelsen er begyndt. 

 

Hvad skal en ansættelseskontrakt indeholde?

Ansættelseskontrakten skal indeholde alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet, som minimum følgende:

 1. Medarbejders og arbejdsgivers navn og adresse
 2. Arbejdsstedets beliggenhed
 3. Medarbejders titel, rang eller jobkategori – eller beskrivelse af arbejdet
 4. Hvornår ansættelsesforholdet begynder
 5. Hvor længe ansættelsesforholdet forventes at være (hvis der altså ikke er tale om en tidsubestemt ansættelse)
 6. Medarbejders rettighed til betalt ferie
 7. Regler om opsigelsesvarsler
 8. Den gældende eller aftalte løn, herunder tillæg, pension, og hvornår lønnen bliver udbetalt
 9. Den normale ugentlige eller daglige arbejdstid
 10. Angivelse af kollektive overenskomster, hvis dit ansættelsesforhold er omfattet af én

Alt efter den konkrete situation kan det også være en god idé at oplyse om følgende i kontrakten:

 • Regler for barsel
 • Specielle krav til stillingen, f.eks. hvis du skal have kørekort, uniform eller en ren straffeattest
 • Regler for overarbejde
 • Feriefridage
 • Særlige regler for sygemelding
 • Relevante konkurrence- eller kundeklausuler

Hvis der er en konkret henvisning i kontrakten til f.eks. de opsigelsesvarsler, der er i funktionærloven, er det nok til at opfylde Ansættelsesbevislovens krav. Der vil dog i mange tilfælde ofte henvises til f.eks. feriefridage og barsel i en personalehåndbog, og det er også tilstrækkeligt.

Manglende ansættelseskontrakt

Hvis du ikke inden for en måned efter, du er begyndt i din nye stilling, har modtaget en ansættelseskontrakt eller et skriftligt dokument, der indeholder ansættelsens væsentlige vilkår, skal du anmode din arbejdsgiver skriftligt om at få det udleveret.

Hvis du fortsat ikke modtager en kontrakt eller et andet skriftligt dokument med oplysningerne, skal du som lønmodtager kontakte Ase Lønmodtager.

 

Hvis kontrakten ikke overholder kravene i Ansættelsesbevisloven, risikerer du at skulle betale en godtgørelse til din medarbejder på 1.000-25.000 kr. Juristerne i foreningen Ase Selvstændig kan hjælpe dig med at udarbejde ansættelseskontrakt til dine medarbejdere.

Ændringer i ansættelsesvilkårene

Hvis der sker ændringer i nogle af de 10 punkter, der fremgår af Ansættelsesbevisloven, eller i andre væsentlige vilkår, skal de fremgå af et skriftligt dokument – f.eks. et tillæg til kontrakten. Det skal medarbejderen have udleveret senest 1 måned efter, ændringen er trådt i kraft.

Væsentlige vilkårsændringer skal varsles med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel. Hvis medarbejderen accepterer ændringerne, vil de som udgangspunkt træde i kraft, når opsigelsesvarslet ophører. Hvis medarbejderen ikke vil acceptere ændringerne, kan han eller hun betragte varslingen som en opsigelse fra virksomhedens side og fratræde ved udløbet af opsigelsesperioden.

Ansættelsesbevisloven er ikke overholdt

Hvis du ikke har fået et ansættelsesbevis, eller hvis din ansættelseskontrakt er mangelfuld, giver Ansættelsesbevisloven mulighed for, at du kan få en godtgørelse. Niveauet afhænger af principper, der er fastsat i praksis. Det typiske niveau for godtgørelse ligger mellem 2.500 og 10.000 kr. og afhænger af manglens karakter, og hvilken betydning det har for dig.

Specielle ansættelseskontrakter

Særligt for elever og lærlinge

Før du kan ansætte en elev eller en lærling, skal din virksomhed godkendes som praktiksted. Hvis det er sket, og du har fundet den elev, du gerne vil ansætte, skal der udarbejdes en uddannelsesaftale – en aftale mellem dig og eleven på en standardblanket, der er godkendt af Undervisningsministeriet.

Bemærk, at elever skal have overenskomstmæssige løn- og ansættelsesvilkår. Det gælder også, selv om din virksomhed ikke er dækket af en overenskomst og skyldes, at elevers løn og øvrige ansættelsesvilkår bliver fastsat efter de kollektive overenskomster, der gælder på lignende arbejdsområder. Eller efter den overenskomst, der gælder for branchen.

Der er desuden nogle særlige regler for elever i lovgivningen, bl.a. i forhold til ferie.

 

Direktører

Direktører er som udgangspunkt ikke omfattet af funktionærloven, da de typisk ikke er i en tjenestestilling. Direktører er heller ikke omfattet af den almindelige ansættelsesretlige lovgivning, så en direktørkontrakt skal omfatte alt, hvad I bliver enige om.

Hvis du ansætter en direktør, der refererer direkte til bestyrelsen, er han sidestillet med eventuelle øvrige direktører i virksomheden og er typisk ikke funktionæransat. Hvis du ansætter en direktør, der refererer til en administrerende direktør, kan han/hun godt være funktionæransat og altså i en tjenestestilling. Hvis det er tilfældet, skal han/hun ansættes på en almindelig funktionærkontrakt.

Hvis du står over for at skulle ansætte en direktør, men du er i tvivl om, hvorvidt han/hun er direktør i juridisk forstand, og hvorvidt han/hun skal ansættes i en tjenestestilling, er du velkommen til at kontakte os i Ase Selvstændig på 70 13 70 13.

 

Ansættelse i fleksjob og med løntilskud
Hvis du ansætter en medarbejder i fleksjob og/eller løntilskud, skal du være opmærksom på, at han/hun har krav på særlige løn- og arbejdsvilkår.

Fleksjob med overenskomst
Ansætter du en medarbejder i fleksjob, og er din virksomhed dækket af en overenskomst, har din medarbejder krav på, at hans/hendes løn- og arbejdsvilkår bliver fastsat efter den gældende overenskomst.

Fleksjob uden overenskomst
Ansætter du en medarbejder i fleksjob, og er din virksomhed ikke dækket af en overenskomst, bliver din medarbejders løn- og arbejdsvilkår fastsat efter aftale mellem dig og din medarbejder. Bemærk, at hvis der findes en sammenlignelig overenskomst for din medarbejders arbejdsområde, skal du tage udgangspunkt i den, når du fastsætter vilkårene for ansættelsen.

Løntilskud med overenskomst
Ansætter du en medarbejder i løntilskud, og er din virksomhed dækket af en overenskomst, har din medarbejder krav på, at hans/hendes løn- og arbejdsvilkår bliver fastsat efter den gældende overenskomst.

Løntilskud uden overenskomst
Ansætter du en medarbejder i løntilskud, og er din virksomhed ikke dækket af en overenskomst, har din medarbejder alligevel krav på særlige løn- og arbejdsvilkår. Vilkårene afhænger af, hvilken form for løntilskud, din medarbejder bliver ansat i. Kontakt Ase Selvstændig på 70 13 70 13 for vejledning.

Særlige regler for fleksjob og løntilskud
Reglerne om fleksjob og løntilskud bliver administreret af kommuner og jobcentre. Hvis du har specifikke spørgsmål til emnet, bør du derfor rette dem til kommunen eller dit lokale jobcenter.

 

Tidsbegrænset og opgavebegrænset ansættelse
Hvis du har behov for at ansætte en medarbejder i en tidsbegrænset periode – det kan f.eks. være et barsels- eller sygevikariat eller til løsning af en bestemt opgave – er det vigtigt, at du har gjort det klart, hvornår ansættelsen ophører. Det kan du gøre ved enten at angive en bestemt dato eller klart definere nogle betingelser, der skal være opfyldt, for at ansættelsen ophører.

Når en medarbejder er ansat i en tidsbegrænset stilling, må han/hun ikke diskrimineres i forhold til sine eventuelle kolleger. Det gælder både løn og andre vilkår.

Hvis du vil forlænge en tids- eller opgavebegrænset ansættelse, skal der være en objektiv begrundelse – f.eks. at barselsvikariatet er blevet forlænget, eller at det ikke kan lade sig gøre at færdiggøre den definerede opgave inden for den først angivne tidsramme. Hvis du forlænger kontrakten, uden der er en objektiv grund til det, risikerer du, at ansættelses ses som tidsubegrænset. Også selv om du har skrevet noget andet i kontrakten.

Ase kan hjælpe dig med spørgsmål om ansættelseskontrakt

Er du lønmodtager kan Ase Lønmodtager hjælpe dig

Ase Lønmodtager

Er du arbejdsgiver kan Ase Selvstændig hjælpe dig

Ase Selvstændig

endnu ikke medlem?

Som medlem af en af Ases foreninger, kan du få hjælp til spørgsmål omkring ansættelseskontrakten. Du kan blive medlem af Ase Lønmodtager eller Ase Selvstændig for hhv. 69 og 77 kr./md.

bliv medlem