Regler for nye ansættelseskontrakter fra 1. juli 2023

Den 1. juli 2023 trådte de nye regler i kraft med det formål at sikre flere rettigheder til dig som lønmodtager i EU:

Sænkning af tidsgrænsen før krav om ansættelsesbevis

Fra 1. juli 2023 har du krav på en ansættelseskontakt hvis du forventes at arbejde, eller faktisk arbejder, mere end gennemsnitligt 3 timer pr. uge, i en referenceperiode på fire sammenhængende uger.

 

Frist for udlevering af ansættelsesbeviser

Med den nye lov skal din arbejdsgiver senest efter 7 kalenderdage give dig et ansættelsesbevis, som indeholder en række minimumsoplysninger, herunder navn og adresse, arbejdssted, løn, ordningerne for overarbejde og betaling herfor.

Øvrige oplysningerne skal udleveres til dig senest en måned efter din første arbejdsdag. Dette gælder bl.a. oplysningerne om din ret til fravær med løn (herunder ferie) og information om eventuelle overenskomster.

Hvis der udarbejdes et tillæg til ansættelsesbeviset, så skal du have modtaget tillægget ved førstkommende lejlighed og senest på den dato, hvor ændringerne træder i kraft.

 

Udvidet oplysningspligt

Bliver du ansat efter den 1. juli 2023 skal der tilføjes følgende udvidede oplysninger i din ansættelseskontrakt:

 • Drejer det sig om vikaransatte, skal brugervirksomhedernes identitet oplyses så snart denne er kendt
 • Varigheden af vilkårene for en eventuel prøvetid
 • Varigheden af det fravær med løn, du som lønmodtageren har ret til
 • Din normale daglige eller ugentlige arbejdstid og eventuelle ordninger for overarbejde og betaling og vagtændringer
 • Hvis arbejdsmønsteret er helt eller overvejende uforudsigeligt skal der være en underretning om:
  • Tidsplan
  • Antallet af garanterede betalte arbejdstimer
  • Referenceperioder og varsel
 • Den ret til uddannelse, som arbejdsgiveren eventuelt tilbyder
 • Arbejdsgiverens bidrag til social sikring

Er du ansat før 1. juli 2023?

Hvis du starter i nyt job efter den 1. juli, skal du have en ansættelseskontrakt, der er i overensstemmelse med de nye regler. Er du ansat før, gælder der muligvis andre regler i forhold til din ansættelseskontrakt og arbejdsvilkår.

Disse kan du læse mere om her

Er du i tvivl om hvilke regler som er gældende i din specifikke situation, er du velkommen til at kontakte os på 7013 7013.