Få succes med den uopfordrede ansøgning

Den uopfordrede ansøgning handler om to vigtige ting: Hvad virksomheden kan bruge dig til og din timing. Du har sikkert hørt, at en kortere vej til drømmejobbet ofte kan være den uopfordrede ansøgning. I denne artikel kan du læse, hvordan du skriver en god uopfordret ansøgning.

Hvad kan du tilbyde virksomheden?

Når du søger et job, tænker du sikkert over, hvordan virksomheden kan give dig værdi i dit arbejdsliv. På samme måde vil arbejdsgiveren også gerne vide, hvad DU kan tilføre af værdi til virksomheden. Med andre ord skal du "skrive dig ind" i stillingen og vise din klare motivation for at bestride et job i netop den virksomhed.

ase kurser

skriv dig ind i drømmestillingen

Få redskaber til at blive mere konkret på, hvad du egentlig kan tilbyde virksomheden som deres nye medarbejder, og få succes med din uopfordrede ansøgning.

Tilmeld dig vores online kursus

Undgå at skyde i blinde

Hvis du ikke ved, hvad virksomheden efterspørger hos deres medarbejdere, kan du hurtigt komme til at skyde i blinde. Det er der dog råd for. Jobindex.dk har et glimrende jobannoncearkiv, hvor du kan finde jobopslag helt tilbage fra 2007. I de historiske jobopslag kan du aflure, hvilke egenskaber, kompetencer og værdier, der lægges vægt på i netop de virksomheder, du er interesseret i. Research på virksomheden er altså vigtig. Ikke bare med henblik på Jobindex' arkiv, men blandt andet også på virksomhedens hjemmeside, i netværk, via LinkedIn og at du i det hele taget opsøger og bruger al tilgængelig viden i forhold til virksomheden.

Podcast: Få styr på dine kompetencer

 

Timing betyder alt

Timing er altafgørende, hvis du skal lykkes med at få et job på en uopfordret ansøgning. Når virksomhederne har enten ansat eller haft en uopfordret ansøger til samtale, så har det i 72 procent af tilfældene hovedsageligt været på grund af timing.

Hent gratis skabeloner her

Der findes ingen fast opskrift på, hvornår du timer din henvendelse bedst, men du kan nå et godt stykke ad vejen med enkle virkemidler. Du kan fx ringe til virksomheden. Her vil du med relativt få spørgsmål hurtigt få en fornemmelse for, om de hyrer nye medarbejdere, eller om de har et ansættelsesstop.

Du kan også bruge arkivet på Jobindex.dk som supplement til hurtigt at få et overblik over, hvor meget virksomhederne har søgt på det seneste.

 

Vidste du?
I Ballisagers rekrutteringsanalyse fra 2021 har 63% af arbejdsgivere prøvet at ansætte en ansøger uopfordret, og 54% foretrækker at modtage en mail, hvis man søger uopfordret.

 

Virker uopfordrede ansøgninger?

Du tænker måske, at du er færdig med din ansøgningsproces, når du har sendt din ansøgning afsted til virksomheden. Nu kan du bare læne dig tilbage og vente på, at virksomheden ringer. Men her er det altafgørende, at du er vedholden. Det er vigtigt, at du aktivt følger op på din ansøgning ved fx at ringe eller skrive til den relevante kontaktperson i virksomheden.

Når du gør opmærksom på dig selv, øger det dine chancer for at komme i betragtning til et job i virksomheden. Hvis det ikke i første omgang lykkedes, kan det desuden give mening at følge op senere igen (måske efter to-tre måneder), da der kan ske meget i en organisation på kort tid og nye muligheder kan opstå.

 

Uopfordret ansøgning - dine fordele

  • Du vælger selv, hvem du vil søge hos.
  • Du vælger selv, hvilke kompetencer du vil sætte i spil.
  • Du kan potentielt komme i spil til stillinger i hele virksomheden.
  • Du er ikke i konkurrence med andre jobsøgere (eller ganske få).
  • Du udviser initiativ og handlekraft – noget alle arbejdsgivere værdsætter højt.

Uopfordret ansøgning - virksomhedens fordele

  • De sparer tid og penge. En annoncerings- og rekrutteringsproces koster både tid og penge.
  • De er blevet valgt af dig – så de får en ægte, oprigtigt motiveret kandidat.
  • Når behovet er der, kan virksomheden slå til med det samme.

 

GDPR-regler

Efter introduktionen af GDPR-reglerne i 2017 faldt brugen af uopfordrede ansøgninger markant i rekrutteringsprocesserne (fra 42% i 2017 til 27% i 2018) jf. Ballisagers Rekrutteringsanalyse 2018. Det er således vigtigt, at du sikrer dig, at virksomheden må tage imod dit materiale via den valgte kanal.

5 hurtige svar

Hvad er en uopfordret ansøgning?

En uopfordret ansøgning adskiller sig fra den klassiske ansøgning ved, at den ikke laves på baggrund af en stilling, som er opslået. En uopfordret ansøgning giver dig mulighed for at skabe din egen stilling, hvis din ansøgning giver pote.

Hvordan skriver man en god uopfordret ansøgning?

Når du har gjort dit forarbejde, er missionen den samme som for den opfordrede ansøgning: Du skal overbevise modtageren om at virksomheden har brug for dine kompetencer.

Læs mere om, hvordan man skriver en god ansøgning

Hvordan starter man en uopfordret ansøgning?

Hvad enten du foretager en opringning eller sender en mail, forstyrrer du modtageren midt i deres arbejdsdag med din uopfordrede ansøgning. Husk derfor den venlige tone, og gør ansøgningen skarp og præcis. Start med at skabe et match mellem dig og virksomheden.

Beskriv hvorfor du har henvendt dig, og hvad kan du tilbyde. Herefter kan du bringe dine kompetencer i spil og lægge op til et kaffemøde eller uddybende samtale.

Hvordan afleverer man en uopfordret ansøgning?

I din research bør du undersøge, hvem du kan sende din ansøgning til, fx i den afdeling du gerne vil ansættes i. Undlad at aflevere eller sende din ansøgning til en tilfældig person i virksomheden. Chancen for at din uopfordrede henvendelse bærer frugt er større hvis du er målrettet i din indsats.

Hvad skriver man i mailen når man sender en uopfordret ansøgning?

Ofte skriver man ansøgningen direkte i mailen. Sender du en tom eller kort mail med din ansøgning vedhæftet som fil, risikerer du at miste modtageren allerede inden du har præsenteret dit ærinde, og hvad du kan tilbyde. Vil du give modtageren mulighed for at printe en pæn udgave af din ansøgning, kan du vedhæfte den sammen med dit CV.

Mangler du hjælp til den uopfordrede ansøgning?

Den uopfordrede ansøgning ligner på langt de fleste måder en opfordret ansøgning. Her kan du læse om gode råd, som du kan bruge, når du skal skrive ansøgningen.