den gode ansøgning

Hvor CV’et handler om, hvad du tidligere har lavet, er en jobansøgning typisk mere fortællende og handler om dine fremtidige arbejdsopgaver. Ansøgningen kan siges at være din ’salgstale’ til stillingen. I den skal du blandt andet forholde dig til, hvilke arbejdsopgaver, du skal varetage og hvordan du kan indfri virksomhedens forventninger og ønsker qua din baggrund, erfaring og kompetencer.

Her får du vores guide spækket med konkrete råd og eksempler på, hvordan du skriver en god ansøgning. Hent også vores gratis skabeloner til Word, så du nemt kan komme i gang.

Research inden du skriver ansøgningen

Du har fundet et job, du gerne vil søge. Inden du begynder at skrive din ansøgning, er det vigtigt, at du læser stillingsopslaget nøje igennem og sætter dig ind i virksomheden.

Melder der sig nogle relevante spørgsmål til jobbet eller virksomheden, som ikke besvares i stillingsopslaget? Ring til virksomheden og få afklaring inden du søger. Det kan give virksomheden et godt indtryk af dig som ansøger.

Derudover er der også flere fordele for dig:

 • Du får indsigt i virksomhedens behov til den konkrete stilling
 • Du kan afkode, hvor du skal lægge dit fokus i ansøgningen
 • Du kan spørge ind til, hvordan det er at arbejde i virksomheden
Tip! Begynd din research af virksomheden på deres hjemmeside og tjek deres tilstedeværelse på de sociale medier. Det kan give dig konkret information om, hvad der kendetegner virksomheden såsom strategi, markedsposition, organisationstype og kultur. 

 

Ram profilen med de rette spørgsmål 

Når du skriver din ansøgning, gælder det om at ramme den profil, arbejdsgiveren ønsker. Her er det vigtigt, at du er klar på indholdet - dvs. arbejdsopgaver og forventninger i stillingen og den profil, virksomheden søger, så du får lagt vægt på det rigtige.
Fokuserer du på kompetencer, du måske ikke søger i stillingen, kan du risikere at skrive dig selv ud af stillingen. En opringning til virksomheden kan forhindre dette, hvis du stiller de rette spørgsmål.

Du kan bruge følgende som inspiration:

 • Hvilke arbejdsopgaver kommer til at fylde mest?
 • Er der andre opgaver, som ikke er nævnt i stillingsopslaget?
 • Hvilke succeskriterier er der for stillingen, og er der mål som skal være opnået indenfor fx 6 måneder?
 • Hvilke kvalifikationer er vigtigst for at opnå succes?
 • Hvilke kompetencer er til stede i det team, jeg skal indgå i?

Undgå at stille spørgsmål som allerede besvares i stillingsopslaget, medmindre svaret er mangelfuldt og du ønsker dette uddybet. Du bør også undgå at stille spørgsmål om virksomheden, som kan besvares ved en simpel Google-søgning eller lignende. Det giver indtryk af, at du ikke har sat dig ind i stillingen og ikke respekterer virksomhedens tid.

Stiller du relevante spørgsmål, kan svarene hjælpe dig til at afkode virksomhedens ønsker. Brug derfor din nufundne viden aktivt i din ansøgning. Det kan give dit et unikt forspring og sikre, at din ansøgning skiller sig ud fra de andre.

 

Guide: Har du helt styr på dit CV?

Målret din ansøgning til virksomhedens behov hver gang.

Den gode ansøgning

Opbygning: Hvad skal ansøgningen indeholde?

Når du har gjort din research, er du klar til at skrive ansøgningen. Men hvad skal der egentlig til for at komme gennem nåleøjet, for at skille sig ud i bunken af de mange ansøgninger og blive kaldt til samtale?

Det er vigtigt i denne forbindelse at gøre sig klart, at der ikke findes én opskrift på én ansøgning, der kan skaffe dig en jobsamtale. Arbejdsgivere er individuelle og lægger vægt på forskellige ting. Din research har forhåbentlig gjort dig klogere på, hvad der er vigtigt i den konkrete stilling. Derudover kan du støtte dig op af denne struktur:

Tip! Gør din ansøgning overskuelig. Brug gerne punktopstillinger og korte afsnit for så vidt muligt.

Modtager

Virksomheden skal kunne se, at din ansøgning er målrettet til dem. Sæt derfor virksomhedens navn i toppen til venstre samt evt. adresse og attentionperson. Du kan også evt. sætte deres logo på ansøgningen frem for blot at skrive virksomhedens navn.

Afsender

På din ansøgning skal dine egne kontaktoplysninger fremgå. Vigtigst er dit navn, dit telefonnummer og din e-mailadresse. Din postadresse kan du eventuelt udelade – den skal fremgå af dit CV. Kontaktoplysningerne kan du sætte i sidehovedet eller sidefoden.

Dato

By/sted og dags dato, fx: Århus den 23. maj 2022

Overskrift

Din overskrift skal fange modtagerens opmærksomhed og skabe grundlag for at læse videre. Derfor bør du undgå den standardiserede formulering "Vedrørende stillingen som x".

Læs mere om, hvordan du formulerer en god overskrift

Indledning og motivation for at søge stillingen

I din indledning kan du kort præsentere dit ærinde, men som med overskriften, er det vigtigt at du målretter indledningen og gør det klart for virksomheden, at du er motiveret for stillingen. Har du talt med en kontaktperson i virksomheden som del af din forberedelse, kan du med fordel henvise til samtalen. 

Beskriv kort, hvorfor du søger netop dette job. Hvad finder du mest spændende ved arbejdsopgaverne, virksomheden eller begge dele? Det er ikke nok at skrive, at du synes jobbet virker spændende, interessant eller udfordrende. Vær konkret om årsagen til, at du finder jobbet interessant.

Din motivation bliver af mange virksomheder betragtet som det vigtigste element i ansøgningen.

Få gode råd til, hvordan du målretter din indledning

Faglige kompetencer, erfaringer og resultater

Når du beskriver dine faglige kompetencer, erfaringer og resultater er det vigtigt, at du tager udgangspunkt i det, der er relevant for stillingen.

Giv eksempler, der viser den værdi, eller de resultater du vil kunne tilføre stillingen.

Personlige kompetencer

Det er også vigtigt at få beskrevet, hvordan du er som person i forhold til det job, du søger. Fremhæv de personlige kompetencer, der er mest relevante for stillingen og begrund dem. Pas på med at remse for mange ord op uden at uddybe. Vis hellere, at dine personlige kompetencer også har været i spil under tidligere ansættelser, og hvordan de understøtter dine faglige kompetencer og gør dig til den medarbejder, som de søger.

Afrunding

Skriv en afslutning, der passer til stillingsområde og modtager, hvor du kort og præcist sammenfatter, at du er den rette medarbejder i stillingen og derfor vil se frem til en personlig samtale. Det giver et indtryk af selvtillid og henleder til en invitation til jobsamtale.

Afslut med at skrive Venlig hilsen og dit fornavn og efternavn.

Bilag

Skriv nederst på siden, hvad du vedlægger som bilag. Fx CV, anbefalinger og eksamensbeviser. Vedlæg kun det, der er relevant for stillingen og det de beder om i stillingsopslaget.

Har du husket?

 • Inddrag eksempler, der understøtter dine kompetencer. Skriver du fx, at du er struktureret eller resultatorienteret, så fortæl om en konkret episode, der understøtter dit udsagn.
 • Skær det overflødige væk. Din ansøgning skal være kort og præcis, og kun indeholde relevante informationer.
 • Få altid en til at læse din ansøgning igennem. Det kan være en god ven/veninde eller en anden som du stoler på.
 • Gem altid dine dokumenter i PDF-format. Derved sikrer du, at indholdet ikke kan ændres og at layoutet bevares.

Hent 4 skabeloner med eksempler

Forskellige stillingstyper kræver forskellige layouts. Derfor får du her fire eksempler på, hvordan din ansøgning kan se ud. Skabelonerne er også velegnede til uopfordrede ansøgninger.

Fold skabelonerne nedenfor ud for at se, hvordan de ser ud. Klik på den skabelon du ønsker at benytte, og en Word-fil vil automatisk blive downloadet. 

Ansøgning skabelon A

Ansøgning skabelon A

Ansøgning skabelon B

Ansøgning skabelon B

Ansøgning skabelon C

Ansøgning skabelon C

Ansøgning skabelon D

Ansøgning skabelon D

ase kurser

lær at komme øverst i bunken på én time

Deltag i vores online kursus, som giver dig nye redskaber til at ramme plet med din ansøgning.

læs mere her

7 hurtige svar om din ansøgning

Er ansøgning og CV det samme?

Det korte svar er nej. Hvor CV'et groft sagt er bagudrettet, er ansøgningen din argumentation for, hvorfor du skal ansættes i stillingen.

Er du i tvivl om, hvad forskellen er, kan du med fordel hente vores gratis skabeloner til cv og ansøgning.

Hvor lang skal en ansøgning være?

Længden på din ansøgning kan variere fra ud fra branche og virksomhed. Som tommelfingerregel bør din ansøgning dog fylde maksimalt en A4 side. Sikr dig, at teksten er letlæselig og inddelt i korte afsnit.

Hvilken skrifttype skal man bruge i en ansøgning?

Nogle skrifttyper egner sig bedst til print, mens andre er udarbejdet specifikt til læsning på skærm. Ansøgninger læses typisk på skærm, hvor skrifttyper uden "fødder" såsom Calibri eller Arial er lettest at læse.

Skal du udskrive din ansøgning, kan du vælge en skrifttype med "fødder" såsom Times New Roman, som er meget udbredt til print.

Georgia skiller sig ud ved at egne sig godt til både print og skærm.

Hvilken skriftstørrelse skal man bruge i en ansøgning?

Bruger du en almindelig skrifttype såsom Calibri eller Times New Roman, er str. 11 oftest velegnet.

Hvad skal man ikke skrive i en ansøgning?

Der er flere ting du bør undgå, når du skriver en jobansøgning:

 1. Skriv ikke kun om dig selv. Ansøgningen handler ikke om dig; den handler om, hvad du kan tilbyde virksomheden. Tag udgangspunkt i virksomhedens behov, og den værdi du kan tilføre med dine kompetencer.
 2. Lad være med at benytte en standard ansøgning. Det skinner igennem, hvis du ikke har målrettet din ansøgning til den konkrete stilling.
 3. Lad være med at skrive for langt. Fylder din ansøgning mere end en A4 side eller er den tætskreven uden afsnit? Så tag et kig på den med kritiske øjne og skær alt overflødigt væk.

Hvad skriver man i en mail med ansøgning?

Beder virksomheden om at fremsende ansøgningen på mail, vedhæfter du oftest dit ansøgningsmateriale i PDF-format og skriver en kort, venlig tekst i mailen. Gør det klart, hvad det handler om, og lad aldrig emnefeltet stå tomt. Vil du gøre det simpelt, kan du for eksempel skrive:

Hej/Kære X,

Hermed sender jeg min ansøgning til stillingen som Y. Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Venlig hilsen, Z

Har du en formodning om at der er mange ansøgere til stillingen, kan du vælge at opsummere nogle væsentlige punkter fra ansøgningen.

Husk at mails ikke må indeholde følsomme eller fortrolige oplysninger.

Er en ansøgning fortrolig?

Det er oftest underforstået, at ansøgningsmaterialet behandles fortroligt. Sidder du i en uopsagt stilling, kan du alligevel nævne dette i ansøgningen, hvis det giver dig ro i maven. På den måde bliver virksomheden også opmærksom på, at der ikke kan indhentes referencer fra din nuværende chef eller kollegaer.

Vidste du? Så mange virksomheder tilkendegiver at de tjekker kandidater ud online:

- LinkedIn: 58%
- Facebook: 38%
- Google: 18%. Prøv at lave en søgning på dig selv. Er du overrasket over resultatet?
3 tips til en stærk ansøgning

De afsluttende råd til ansøgningen

1. Skriv en fængende indledning

Sammen med overskriften er det indledningen, der skal give arbejdsgiveren lyst til at læse mere. Du kan evt. lade en ven eller et familiemedlem læse din ansøgning og komme med feedback, før du sender den til arbejdsgiveren

2. Sælg dig selv fra en interessant vinkel

Drop de kedelige overskrifter, og overvej, hvordan du kan komme til at virke mere interessant for den, der skal læse din ansøgning. Brug f.eks. ”I slår hovedet på sømmet ved at ansætte mig!” i stedet for ”Ansøgning som tømrer” eller ”Boost profitten med jeres nye, energiske sælger” frem for Ansøgning som sælger”

3. Undgå standardvendinger

Lad være med at bruge udtryk som ”holde mange bolde i luften”. Beskriv i stedet, hvordan virksomheden i stedet kommer til at opleve din fleksibilitet. Det vil hjælpe med til at gøre din ansøgning mere præcis i forhold til det specifikke job, lige som den også bliver mere personlig

4. Start altid forfra!

Vis, at du er interesseret i jobbet ved at skrive en 100 pct. specifik ansøgning til netop dét job, og undgå at sende gamle ansøgninger af sted, hvor du kun har ændret få ord og beskrivelser. Arbejdsgivere smider lynhurtigt din ansøgning bagest, hvis de kan se, at du ikke har gjort dig umage

5. Brug tidligere erfaring(er)

Med udgangspunkt i tidligere erfaring(er) kan du beskrive, hvordan du kan og vil løse de opgaver, der er beskrevet i jobopslaget. F.eks. ved at skrive noget i retning af ”Jeg kan med stor kompetence rådgive jeres kunder om haveoptimering, som jeg gjorde i 6 år hos …”

meld mig ind

Er du i tvivl om, hvilket medlemskab, der passer bedst til dig?

A-kassen giver dig en økonomisk sikkerhed i form af dagpenge, hvis du bliver ledig. Du får også hjælp til jobsøgning og rådgivning om bl.a. efterløn.

Med en fagforening oveni får du rådgivning under din ansættelse - lige fra vejledning om din kontrakt til hjælp ved opsigelse.

Endelig er vores lønsikring til for dig, der har brug for mere end dagpenge. Du bestemmer selv dækningssum, og får også adgang til et eksklusivt jobrådgivningsforløb.

Bliv klogere

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

lidt om dig

Vi passer på dine data

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

Hov! Du mangler af oplyse dit navn :)
Vi bruger dit CPR-nummer til at udbetale dine dagpenge, hvis du bliver ledig
Indtast venligst et gyldigt CPR nummer uden bindestreg :)
Er du sikker på at dit cpr nummer kun er 9 cifre? :)
hov, du mangler at udfylde telefonnummer :)
hov, du har ikke udfyldt din e-mail :)
Vi passer på din data og din adresse forbliver selvfølgelig hemmelig for andre, selvom du indtaster den her
Indtast venligst din adresse :)
Indtast venligst postnummer og by :)

Hvad laver du til daglig?

Vælg alle dem der passer på dig

Vælg de felter, der passer bedst på dig. Du kan sagtens krydse flere af, hvis du fx både studerer og har egen virksomhed, eller er nyuddannet og ledig.

Vi har brug for oplysningerne for at tilpasse dit medlemskab bedst muligt til din situation.


Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

For selvstændige er prisen:
Juridisk hjælp: 97 kr./måned + moms
Vælg mindst én

Lidt mere om dig

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

er du medlem af en a-kasse i dag?

Vælg venligst :)

Hvilken a-kasse?

Vi skal nok sørge for at flytte dig fra din nuværende a-kasse.
Hvis du har betalt forud, får du selvfølgelig pengene tilbage.

Lidt mere om dig

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

er du medlem af en fagforening i dag?

Vælg venligst :)

Hvilken fagforening?

Hvis du har betalt forud, får du selvfølgelig pengene tilbage, når du flytter fagforening

Skal vi opsige den for dig?

Hvis ja, skal vi nok sørge for at flytte dig fra din nuværende fagforening, så det passer med dit medlemskab i ase.

OBS! Vi kan desværre ikke flytte dig automatisk, da din fagforening ikke tillader det. Du skal derfor selv sørge for at opsige din nuværende fagforening.

Lidt mere om dig

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

passer dette på dig??

Fjern fluebenene, hvis du ikke er enig

Hvis du arbejder i et andet land, kan det have indflydelse på dit medlemsskab. Vi vil derfor gerne tale med dig for at færdiggøre din tilmelding
Hvis du vil meldes ind på en anden dato, bliver vi nødt til at tale med dig for at færdiggøre din tilmelding
Hvis du ikke ønsker digital post, vil du modtage al vigtig information med posten.
Det kan have en indflydelse på, hvornår du er berettiget til dagpenge. Vi vil derfor gerne tale med dig for at færdiggøre din tilmelding
Det kan have en indflydelse på, hvornår du er berettiget til dagpenge. Vi vil derfor gerne tale med dig for at færdiggøre din tilmelding

Var det et EØS-land eller Færøerne?

Vælg mindst én

Lidt mere om dig

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

Hvad er dit/din ægtefælles firmas CVR-nummer?

Hov! Du mangler af oplyse firmas CVR-nummer :)

tjek oplysninger

Vi har noteret dette om dig og dit medlemskab.
Passer det?

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

Vigtigt
Du er medlem fra

Betaling

Du betaler for dit medlemskab hvert kvartal. Det betyder, at du betaler for tre måneder ad gangen. Hvordan skal din betaling foregå?

Vil du vide mere om din betaling i Ase, har vi samlet en FAQ om dine muligheder.

Find den her

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

Du modtager en mail med et aktiverings-link, du skal åbne og godkende i din MobilePay app – derefter kører aftalen automatisk.

Hvor ofte vil du opkræves?

Så mangler vi bare dine bankoplysninger, inden vi kan oprette aftalen med Betalingsservice

Indtast venligst dit reg. nr
Indtast venligst dit konto. nr

Hvor ofte vil du opkræves?

velkommen i Ase

Tak for din indmeldelse. Vi er i fuld gang med at oprette dig som medlem. Du får en mail nu, og når alt er på plads, sender vi dig en mail mere med en ordrebekræftelse og en kvittering.

Lønsikring

Vi ringer dig også op snarest muligt, for at færdiggøre din tilmelding til vores lønsikring

Juridisk hjælp

Vi ringer dig også op snarest muligt, for at færdiggøre din tilmelding til vores fagforening

Et godt råd: betal første rate med det samme

Når vi har oprettet dit medlemsskab modtager du en notifikation i din Mobilepay App på din mobil. Dette er betaling for første måneds kontingent til a-kassen.
HUSK at oprette din betalingsaftale i Mobilepay, hvis du har valgt denne betalingsform. Du SKAL oprette 2 betalingsaftaler, hvis du har meldt din ind i både A-kasse og Fagforening.

Vi har brug for at tale med dig

For at være sikker på, at du får præcis det, du har brug for, vil vi gerne tale med dig. Klik på send herunder, så ringer vi dig op inden for de næste to dage, og færdiggør din tilmelding sammen.

hov, du mangler at sætte et flueben :)

Vi har nu sendt dine oplysninger

Vi ringer dig op inden for de næste to hverdage, og færdiggør din tilmelding sammen.

du kan også ringe til os


Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

ring

7013 7013