Hvad er dine kompetencer?

Kompetencer er den viden, de færdigheder og de erfaringer, der kan omsættes til konkret handling. Dine kompetencer skal sætte ord på, hvad du personligt og fagligt kan bidrage med. I din jobsøgning skal du altid fremhæve de kompetencer, som er relevante for lige netop den stilling, du søger.
Det er vigtigt, at du får beskrevet dine kompetencer – den erfaring du har, så din næste arbejdsgiver kan se, hvad du kan byde ind med og hvilken værdi, du kan skabe på din næste arbejdsplads.

Der sondres primært mellem faglige kompetencer og personlige kompetencer.

Faglige kompetencer

De faglige kompetencer beskriver de arbejdsopgaver, du kan udføre. Kompetencerne kan du have opnået via din uddannelse, kurser, erhvervserfaring og frivilligt arbejde. Det kan f.eks. være fakturering, bogholderi, truckkørsel, opsøgende salg, projektledelse m.m. Hvis der efterspørges en konkret kompetence i det stillingsopslag, f.eks. du skal have et truckcertifikat, så kan du fremhæve det i dit CV og din ansøgning.

Personlige kompetencer

Personlige kompetencer beskriver dine grundlæggende menneskelige egenskaber, selvindsigt, erfaringer m.m. De personlige kompetencer kommer til udtryk i den måde, du f.eks. tackler og udfører dit arbejde i det daglige og i samarbejde med andre. Du kan f.eks. være selvkørende, energisk, nysgerrig, detaljeorienteret, udadvendt mv.

De personlige kompetencer kan give din potentielt nye chef en idé om, hvordan vedkommende skal kommunikere til dig. De kan også indgå i en vurdering af, hvordan du vil passe ind i teamet.

Bliv skarpere på dine kompetencer

Udvælg de rette kompetencer

Du skal huske at udvælge de rette kompetencer til den stilling, du søger. Vi fraråder, ar du laver en opremsning af alle dine kompetencer, da det kommer til at virke overfladisk og ligegyldigt. Det er derfor vigtigt, at du vælger nogle konkrete og relevante kompetencer ud, som du går i dybden med.

Gør dine kompetencer konkrete, og uddyb, hvad du mener med den enkelte kompetence. Du kan komme med eksempler på, hvordan du anvender dine kompetencer. Det kan f.eks. være, hvis du skriver ”fleksibel” som din kompetence. Her kan du komme med et eksempel på, hvordan du er fleksibel. Er det i forhold til arbejdsopgaver, tid eller overarbejde?

Når du søger opslåede stillinger

Når du søger opslåede stillinger, kan det være en god idé at matche de kompetencer, som du præsenterer, med de kompetencer som efterspørges i jobannoncen. Her kan du eventuelt bruge synonymer, så du ikke ordret skriver det samme. Du kan komme med eksempler på, hvordan du f.eks. på en tidligere arbejdsplads har brugt den enkelte kompetence med succes.

 

Online kursus: Lær at sætte ord på dine kompetencer

Øvelse 1: Identificér dine kompetencer

  1. Skriv de arbejdsopgaver ned, som du har lavet i dit tidligere job.
  2. Skriv derefter hvilke personlige og faglige kompetencer, du har brugt for at løse den enkelte opgave.
  3. Skriv hvilke resultater, du har opnået med de valgte kompetencer.
  4. Skriv til sidst hvordan du kan skabe værdi for virksomheden med dine kompetencer.

Eksempel:

Hent skabelonen i Word-format

Arbejdsopgave

Faglige kompetencer

Personlige kompetencer

Opnåede resultater

Værdi for virksomheden

Udarbejde kampagnemateriale Superbruger af InDesign og Photoshop. Grafisk layout. Kreativ. Igangsætter. Flere kunder har udtrykt tilfredshed med det materiale, jeg har lavet. Stigning i omsætningen i kampagneperioder. I får målrettet kampagnemateriale og nyhedsbreve til jeres kunder. Øget indtjening.
Kundeservice Erfaring med kundeservice. Kursus: Den gode kundehåndtering. Serviceminded. Vil gå ekstra langt for kunderne. Kunderne går glade fra butikken. Loyalitet hos kunderne og dermed øget omsætning.
Pleje af ældre Uddannet social- og sundhedsassistent. Forflytningskursus. Demenskursus. Nærværende. Omsorgsfuld. God kontakt til pårørende og tilfredse borgere. I får borgere, der trives samt kvalitet i plejen.
Planlægning Superbruger Excel. Pivottabeller. Grafer og formler. Selvstændig. Struktureret. Prioritering betyder, at de vigtigste opgaver løses først. Opgaverne bliver løst til tiden. Øget overblik og dermed bedre beslutningsgrundlag.
Salg SAP. Fastholdelse af kunder. Kurser i salgspsykologi. Diplom i salgs- og forretningsudvikling. Resultatorienteret. Konkurrence-minded. Professionel. Implementeret nye salgsværktøjer, øget salg med 20%. Videreudviklet forretningskoncept. I får øgt omsætning og højere grad af effektivitet. Møde vision om ongoing forretningsudvikling.

 

Øvelse 2: Sæt ord på dine kompetencer

  1. Udvælg de kompetencer, som er mest relevante for det job, du søger.
  2. Notér en af de kompetencer, du vil beskrive.
  3. Tænk på konkrete situationer, hvor du bragte kompetencen i spil. Skriv hvordan kompetencen kommer til udtryk.

Eksempel:

Kompetence

Kompetencen synliggøres ved at

Effektiv Jeg arbejder altid den tid, der er nødvendig for at arbejdet kan nås - og er meget mødestabil.
Effektiv Jeg er hurtig til at finde frem til hvad der er vigtigst af opgaver, og kan prioritere herefter.
Effektiv Jeg sætter en ære i at være færdig med arbejdet til tiden.

Læs videre