det knivskarpe cv

At lave et professionelt og gennemarbejdet CV er vigtigt for at komme til samtale. Det handler i bund og grund om at sælge sig selv på få minutter. Men hvordan laver man egentlig et godt CV? Det kan du læse mere om her og få samtidig nogle gode råd til dit CV med på vejen.

Hvad er et CV egentlig?

CV kommer af det latinske udtryk Curriculum Vitae og kan oversættes til “livsforløb”. Et CV er altså en oversigt over dine vigtigste begivenheder, så arbejdsgiveren på en nem og overskuelig måde kan danne sig et overblik over dine erfaringer og kompetencer.

CV’et skal afleveres som supplement til ansøgningen og altid stå knivskarpt, så arbejdsgiveren får lyst til at læse videre. Det er her, du bliver sorteret fra eller kommer skridtet videre. Derfor er det vigtigt, at du også lægger energi i CV'et.

81% af arbejdsgivere læser CVét før de læser ansøgningen.
Ballisagers rekrutteringsanalyse 2020

Hvad er forskellen på et CV og en ansøgning?

En god huskeregel er, at dit CV som udgangspunkt skal være bagudrettet, hvorimod din ansøgning skal være fremadrettet.

Dit CV skal derfor indeholde din fortid og danne et hurtigt overblik over dine kvalifikationer og kompetencer. Din ansøgning er derimod din fremtid og skal fortælle, hvad du kan gøre for virksomheden i den nye stilling.

Præcis som ansøgningen skal dit CV være målrettet til det enkelte job. Hvor du i ansøgningen beskriver din motivation for jobbet, og hvad du kan byde ind med i virksomheden, kan du i dit CV udvælge kompetencer og erhvervserfaring, som er relevant for det job, du søger.

Læs mere om, hvordan du skriver en god ansøgning

få hjælp og ram plet med dit CV

Som medlem af Ase a-kasse får du adgang til en lang række online kurser – også et, der giver dig endnu flere tips til, hvordan dit CV kommer til at stå helt skarpt.

se mere her

Typer af CV

Der findes en række forskellige typer CV. Overvej, hvilken type der bedst passer til din situation, branche og formål med CV’et. Det klassiske kronologiske CV er stadig det, som anvendes mest, da det giver et godt og hurtigt overblik over ansættelser, opgaver og resultater.

De fleste virksomheder kender til denne type og vil nemt kunne navigere i dokumentet. Du vil også opleve, at de fleste elektroniske CV-databaser (f.eks. Jobnet) samt LinkedIn opbygges efter denne type.

Kronologisk CV

Et kronologisk CV redegør for alle ansættelser, uddannelser, kurser m.m. i en omvendt kronologisk rækkefølge - altså det nyeste først. Der er mere fokus på din ansættelseshistorik, hvormed hver enkelt relevante ansættelse beskrives med ansvarsområder, opgaver samt eventuelle resultater.

Kompetence CV

Kompetence CV’et fremhæver de kompetencer, som er relevante for jobbet, frem for dine enkelte ansættelser. De relevante kompetencer inddeles typisk i overskrifter såsom kundeservice, administration, kommunikation m.m. og skal herefter uddybes med, hvordan kompetencen er opnået, og hvorfor den er relevant.

Et kompetence CV kan med fordel anvendes, hvis du har store huller i CV’et eller vil foretage et brancheskift.

Brutto CV

Et brutto CV er dit personlige opslag for alle dine informationer - det skal derfor IKKE sendes til arbejdsgiver. Dit brutto CV vil indeholde alt om din uddannelse og erhvervserfaring samt personlige og faglige kompetencer, der let kan nedskaleres til et “netto CV”, når du skal søge et job - du kan altså plukke de relevante informationer, så du let kan målrette det til en stilling.

Hvorfor lave et brutto CV?

  • Du får et fyldestgørende dokument med alle erfaringer - benyt evt. et mindmap.
  • Man kan plukke information, der skønnes relevante for stillingen og virksomheden.
  • Det kan anvendes i forbindelse med brancheskift, da det kan synliggøre kompetencer og erfaringer, som er relevante i den nye branche.
  • Det er en god øvelse til at “få alt med” og genopfriske ældre erfaringer.

Kontakt CV

Kontakt CV’et fylder kun 1 side og giver arbejdsgiveren mulighed for at danne sig et hurtigt og præcist overblik over din profil. Du tager altså alt information og koger ned til en enkelt side, så der vil ikke være plads til de store uddybelser.

Kontakt CV’et bliver ofte benyttet i forbindelse med netværksaktiviteter, karrieremesser eller i brancher, hvor det er kutyme at møde fysisk på arbejdspladsen f.eks. byggepladser, havne o.lign.

Husk! Er du medlem i Ase, kan du få hjælp til at udarbejde og printe dit kontakt CV. 

Video CV

Muligheden for at medsende en videopræsentation eller video CV bliver mere og mere anvendt. Er det ikke et krav fra arbejdsgiverens side, kan du selv medsende en videopræsentation som supplement til dit CV eller LinkedIn og på den måde skille dig ekstra ud.

Tip! Kom i gang med din videopræsentation på facethemarket.com

Tip!
Det er vigtigt, at du altid målretter dit CV til den enkelte stilling, du søger. Du skal altså bringe de kompetencer i spil, som er relevante for det job, du søger.


En arbejdsgiver bruger ofte kun 2-3 minutter på at læse dit CV, derfor er det vigtigt, at dit CV er struktureret og har et layout, som er overskueligt. Det skal være let for arbejdsgiveren at danne sig et overblik over, hvad du har lavet.

Hvad kan et CV indeholde?

Indholdet af et CV kan afhænge af forskellige faktorer f.eks. den valgte type af CV, din baggrund samt den branche, du søger i. Der er derfor intet facit på det perfekte CV. 

Vi har nedenunder lavet en guide til, hvad et typisk CV kan indeholde.

1. Kontaktoplysninger

Arbejdsgiveren skal let kunne få fat i dig, så derfor skal dine kontaktoplysninger være tilgængelige og synligt placeret på CV’et. Kontaktoplysningerne inkluderer:

  • Navn
  • Adresse
  • Mail
  • Telefonnummer
  • Evt. fødselsår
  • Evt. link til LinkedIn og/eller online portfolio

2. Profilbillede

Det er vigtigt med et professionelt og vellignende billede, så arbejdsgiveren husker dig bedre. Tænk over din fremtoning i forhold til den konkrete jobsøgning.

Vidste du?
69% af arbejdsgivere bemærker billedet som det første i et CV.
- Ballisagers rekrutteringsanalyse 2020

3. Faglig profil

Den faglige profil fungerer som en appetitvækker, der skal give arbejdsgiveren lyst til at læse videre i dit CV. Den faglige profil skal på 5-10 linjer kortfattet beskrive det, som vil give mest mening for arbejdsgiveren at vide. Dette kan være kompetencer, motivation eller erfaring, som er relevant for det job, du søger - det skal derfor altid målrettes jobbet.

4. Erhvervserfaring

Erhvervserfaring er ofte et vigtigt punkt i dit CV. Din stillingsbetegnelse skal suppleres af information om dine ansvarsområder, arbejdsopgaver og eventuelle opnåede resultater.

Seneste ansættelse skal skrives først - altså i omvendt kronologisk rækkefølge. Der må derudover gerne angives navn på virksomheden og ansættelsesperioden med årstal.


5. Uddannelse

Din uddannelse er naturligvis også et vigtigt punkt i dit CV, men det er godt at huske, at det er dig og ikke din uddannelse, du skal sælge. Du kan derfor med fordel fortælle om faglige kompetencer uddannelsen har givet dig eller eventuelt relevante opgaver og virksomhedsprojekter, du har lavet.

Seneste uddannelse skal skrives først - altså i omvendt kronologisk rækkefølge. Der må derudover gerne angives navn på skole og uddannelsesperioden med årstal.


6. Personlige og faglige kompetencer

De personlige kompetencer vil her være dine menneskelige egenskaber og karaktertræk, som vil have betydning for din arbejdstilgang og samarbejdsevner. Eksempler på disse kan være analytisk, struktureret, kreativ, strategisk m.m.

De faglige kompetencer kan bestå af både teoretisk viden og praktisk erfaring, som man har tilegnet sig i løbet af f.eks. sine ansættelser, uddannelser og kurser. Eksempler på disse kan være projektledelse, IT, formidling, personaleledelse m.m.

Udvælg og uddyb gerne de personlige og faglige kompetencer, som er relevante for den stilling, du søger. 

Husk at du som Ase-medlem kan deltage på vores online kursus, der giver dig 4 konkrete værktøjer til at blive skarpere på dine kompetencer.

Tilmeld dig her


7. Efteruddannelse og kurser

Her beskriver du, hvis du har opnået anden relevant erfaring.

Seneste erfaring skrives først - altså i omvendt kronologisk rækkefølge. Der må derudover gerne angives uddannelsens/kursets navn og perioden med årstal/måned.


8. Sprog & IT

Anfør hvilke sprog du kan og på hvilket niveau. 


Eksempel med sprog

Dansk: modersmål
Engelsk: flydende i skrift og tale
Tysk: flydende mundtligt og grundlæggende skriftligt

Anfør hvilke IT-programmer du kan og på hvilket niveau.


Eksempel med IT
Office-pakken: superbruger
SAP: bruger
Photoshop: kendskab


9. Kørekort og certifikater

Her angiver du dine certifikater og kategori af kørekort, hvis det er relevant for stillingen.


10. Frivilligt arbejde, bestyrelsesarbejde og tillidshverv

Der kan ofte være mange gode erfaringer og kompetencer at hente uden for ens ansættelser. Angiv derfor, hvad du ellers har lavet, og hvad du har fået ud af det. 

Seneste erfaring skrives først - altså i omvendt kronologisk rækkefølge. Der må derudover gerne angives stedets navn og perioden med årstal.


11. International erfaring/udlandsophold

Har du været på udveksling eller haft arbejde i udlandet, kan du med fordel angive disse erfaringer. 

Seneste erfaring skrives først - altså i omvendt kronologisk rækkefølge. Der må derudover gerne angives navn, sted og perioden med årstal.


12. Fritidsinteresser/lidt om mig

Fortæl kort om dig selv og dine fritidsinteresser eller hobbyer. Dine fritidsinteresser kan ofte sige meget om dig som person, samt måden du fastsætter og realiserer dine personlige mål.


13. Referencer

Det kan være relevant at skrive, at “referencer haves og kan indhentes efter aftale”. Du skal ikke opsummere med en hel kontaktliste, medmindre virksomheden selv efterspørger nogle specifikke referencer.

Fordelen ved ikke at angive referencerne direkte er, at man selv kan nå at ringe til sine referencer efter samtalen for at underrette dem om, at de måske bliver ringet op, og hvad det drejer sig om. På den måde kan de forberede sig lidt på, hvad der er relevant at fremhæve i forhold til den konkrete kontekst, når opkaldet kommer.

 

14. Sociale medier

​Her kan du linke til dine SoMe-profiler på f.eks. LinkedIn, Instagram og Facebook, samt online portfolio og egen hjemmeside. Det er vigtigt at gøre dig overvejelser omkring relevansen af de links du deler. Del kun de links, som du ønsker at en kommende arbejdsgiver ser. 

 

4 hurtige om dit CV

Hvor langt skal et CV være?

Hold dig inden for 2-3 sider, hvor du prioriterer erfaring og kompetencer, som er relevante for den stilling, du søger.

En arbejdsgiver bruger typisk ikke mere end 2-3 minutter på CV'et, så hold det kort, præcist og overskueligt.

Noter gerne sidetal, hvis du skriver mere end én side.

Hvad læses først - CV eller ansøgning?

De fleste arbejdsgivere læser dit CV før din ansøgning, men der er forskel på hvad de vægter højest. Derfor er det vigtigt at både CV og ansøgning er gennemarbejdet og målrettet den stilling, du søger.

Hvilken skrifttype skal jeg bruge til mit CV?

Dit valg af typografi har betydning for læseligheden og i sidste ende modtagerens opfattelse af dig som ansøger. Du bør derfor gøre dig overvejelser om, hvordan du formaterer både CV og ansøgning.

Ansøgningsmaterialet læses ofte igennem på en skærm, hvor du med fordel kan vælge en skrifttype uden "fødder" såsom Calibri eller Arial. Skal du printe dit CV, er Times New Roman et sikkert valg, mens Georgia er versatil og god til både skærm og print.

Hvor langt skal jeg gå tilbage i mit CV?

Som tommelfingerregel kan du gå så langt tilbage i dit CV, som det er relevant. Det afhænger af, hvilken sammenhæng der er mellem dine tidligere jobs og den stilling, du søger.

Har du arbejdet indenfor samme felt i mange år, kan du eksempelvis vælge at notere de seneste 3-4 jobs eller gå 10 år tilbage.

Gratis CV skabeloner

Vi har lavet nogle gratis skabeloner, du kan udfylde eller bruge som inspiration. 

Se de forskellige skabeloner og download dem her

endnu ikke medlem?

bliv medlem