sådan bruger du referencer i din jobsøgning

Når en potentielt kommende arbejdsgiver spørger om dine referencer, kan du starte med at give dig selv et skulderklap - for du er både lykkedes med at få en jobsamtale og har gjort et rigtig godt indtryk. I denne artikel har vi samlet alt det du skal vide om referencer i din jobsøgning.

Hvad er referencer?

Referencer er personer, som du tidligere har arbejdet sammen med i en professionel sammenhæng. En reference kan f.eks. være en tidligere chef, som din kommende arbejdsgiver må kontakte vedr. spørgsmål om dig som medarbejder. En reference vil typisk udtale sig om din evne til at udføre dit arbejde – både fagligt og personligt.

Aftal på forhånd med en reference, at en kommende arbejdsgiver må tage kontakt til dem. Du kan med fordel ringe og forberede referencen i forhold til den konkrete stilling, så vedkommende får det bedst mulige udgangspunkt for et opkald med den kommende arbejdsgiver.

Eksempler på referencer kan være din tidligere:

 • Chef
 • Kollega
 • Kunde
 • Leverandør

Det er en klar anbefaling, at du kun benytter referencer, du forhånd ved, vil udtale sig positivt om dig. Undlad derfor at angive nogle referencer på CV’et, som du ved, du ikke har haft et godt forhold til.

Hvornår er det en god idé at angive referencer?

Referencerne skal først angives direkte på det CV, som du sender sammen med dit ansøgningsmateriale, hvis du direkte bliver bedt om at oplyse dem i stillingsopslaget. Derudover skal der kun angives de referencer, som er relevante for jobbet samt giver et relevant indblik i dig som medarbejder eller kollega.

Bliver du inviteret til en jobsamtale på baggrund af en anbefaling fra dit netværk, kan det ligeledes give anledning til at medbringe personens informationer som reference, og dermed påminde arbejdsgiveren om kontakten.

Dette betyder altså, at referencer frarådes at optræde som et væsentligt punkt på dit CV, hvis ikke der direkte efterspørges referencer, eller du står i en situation eksempelvis som nyuddannet, hvor dit netværk er meget begrænset. Derudover er det vigtigt ikke at angive personer som referencer, hvis du ikke på forhånd har spurgt om tilladelse.

Hvordan bør referencerne angives?

Typisk placeres referencer sidst i CV’et. Som nævnt, anbefales det dog ikke at have de egentlig referencer med i dit ansøgningsmateriale, men derimod lave et emne på CV’et, hvor der skrives: “Referencer sendes gerne på opfordring”. Fordelen ved ikke at angive referencerne direkte er, at man selv kan nå at ringe til sine referencer efter samtalen for at underrette dem om, at de måske bliver ringet op, og hvad det drejer sig om. På den måde kan de forberede sig lidt på, hvad der er relevant at fremhæve i forhold til den konkrete kontekst, når opkaldet kommer.

Hvis din kommende arbejdsgiver spørger efter en reference, kan I sammen afstemme, hvilken reference er relevant at tage kontakt til. Har du flere referencer, kan de byde ind på forskellige måder, så overvej hvilken reference, der kan bringes i spil i forhold til den aktuelle stilling.

Hent gratis CV-skabelon her

Reference oplysninger:

 • Navn
 • Stilling/titel
 • Virksomhed
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse

Husk at skrive, hvilken arbejdsmæssig relation du havde til referencen. Notér derudover gerne, om vedkommende stadig arbejder for den pågældende virksomhed.

Læs mere om anbefalinger fra tidligere arbejdsgivere

Hvor gamle må referencer være?

Referencer kan blive for gamle forstået på den måde, at de simpelthen ikke kan huske detaljer fra jeres tid sammen.

Det kan dog være relevant at tage en snak med den potentielle arbejdsgiver om, hvilke af dine referencer der er bedst i forhold til den kommende stilling. I nogle tilfælde kan en ældre reference nemlig være mere relevant end en nyere reference afhængig af eksempelvis branche, arbejdsopgaver eller lignende. Det samme gør sig gældende, hvis du er i en uopsagt stilling, hvor du ikke ønsker at bruge din nuværende chef som reference.

 

Hvordan bruges referencer i rekrutteringsprocessen?

Referencerne indhentes senere i ansættelsesforløbet. Dette er typisk efter 2. jobsamtale (eller 1. samtale, hvis der kun er den ene), hvor arbejdsgiveren er tæt på at vælge den endelige kandidat. Der ringes herefter til referencen efter forudgående accept fra dig. Du vil derfor have mulighed for at kontakte referencen og forberede personen på et kommende opkald.

90% af virksomhederne trækker en reference på en potentiel kommende medarbejder.
Ballisagers rekrutteringsanalyse 2017

Eksempler på, hvilke emner der ofte tales med referencen om

Hvad spørger man en reference om? Det afhænger af, hvad virksomheden ønsker at få uddybet inden en eventuel ansættelse. Ofte går disse spørgsmål igen når der indhentes referencer:

 • Hvilke ansvarsområder havde X?
 • Hvad var X i særdeleshed dygtig til?
 • Hvor blev X udfordret i sit arbejde?
 • Oplevede du X som en medarbejder, der var god til at samarbejde med andre?
 • Er der noget, som jeg ikke har spurgt ind til, som du mener, er vigtigt for at få et billede af X som medarbejder?

 

Når du ikke har mulighed for at indhente referencer

Står du i en situation, hvor du ikke har nogle referencer at skrive i sit ansøgningsmateriale eller efterfølgende udlevere til arbejdsgiver, bør du forberede dig på at skulle redegøre for, hvorfor du ikke har det. Der kan dog være flere gode årsager til, at du ikke har nogle referencer, da du både kan være nyuddannet, og dermed har begrænset med relevant erhvervserfaring, eller du har arbejdet i udlandet, hvor referencer ikke altid er mulige at indhente.

Anbefalinger på LinkedIn

Anbefalinger på LinkedIn fungerer lidt på samme måde, som referencerne gør i dit ansøgningsmateriale. Hvor referencer er personer, som en virksomhed kan kontakte for en mundtlig dialog, er anbefalinger i sin traditionelle form skriftlige. Der er dog ofte et overlap mellem er persons referencer, og de personer som har skrevet en skriftlig anbefaling af vedkommende.

Du skal være opmærksom på, at du på din LinkedIn-profil ikke på samme måde kan være selektiv i forhold til, hvilke anbefalinger du præsenterer. Du kan blot fjerne eller acceptere anbefalinger.

Umiddelbart kontaktes referencerne ikke uden din forudgående accept. Det samme gør sig gældende for anbefalinger, hvor virksomhederne derfor ikke kontakter personerne uden at spørge dig først.

Vil du vide mere om jobsøgning?

Har du lyst til at læse mere om forskellige emner inden for jobsøgning, kan du her finde artikler om alt til din jobsøgning lige fra CV og ansøgning til jobsamtalen.

læs mere her