Opsigelsesvarsel

Hvilket opsigelsesvarsel du har ret til, afhænger af, hvor længe du har været ansat, og om det er medarbejderen eller arbejdsgiveren, der opsiger ansættelsesforholdet. Læs mere om varslerne nedenfor.

Hvad er mit opsigelsesvarsel?

Et opsigelsesvarsel er den periode, hvor en opsagt medarbejder, stadig varetager sine arbejdsopgaver. Længden af dit opsigelsesvarsel kan variere lige fra 1 til 6 måneder, afhængig af hvor længe du har været ansat, om du selv har sagt op, om du er funktionær, ansat på individuel kontrakt eller på overenskomst.

 

Opsigelse: Med og uden funktionærloven


Når du er ansat som funktionær, vil dit opsigelsesvarsel ligge under funktionærlovens opsigelsesvarsler. Det betyder f.eks. at du har krav på at kende årsagen til din opsigelse, og at du har krav på et opsigelsesvarsel, der afhænger af din anciennitet.

Læs meget mere om opsigelse i henhold til funktionærloven her

Hvis du er dækket af en overenskomst, afhænger opsigelsesvarslet af, hvad der står i den konkrete overenskomst.

Hvis du hverken er omfattet af en overenskomst eller af funktionærloven, kan opsigelsesvarslerne som udgangspunkt aftales frit i den individuelle ansættelseskontrakt. Hvis der ikke er aftalt noget varsel, gælder der et sædvanligt og rimeligt varsel bedømt ud fra forholdene på arbejdspladsen og den branche, som arbejdsgiveren tilhører. ​​

 

Alt du skal vide om opsigelsesvarsel

Vigtige overvejelser hvis du har fået nyt job

Siger du op, fordi du har fået et nyt arbejde, er det vigtigt at være opmærksom på dit opsigelsesvarsel - du kan som udgangspunkt først starte på dit nye job, når opsigelsesvarslet udløber.

Hvis du er funktionær, og har tre måneders opsigelsesvarsel eller mere, har du krav på tre måneders løn - også selv om du har fået et nyt job og er fritstillet fra dit gamle arbejde. Dette gælder dog ikke, hvis du selv har fremsat et ønske om at blive fritstillet.

Loyalitetspligt

Du skal være opmærksom på, at du ikke må begynde i et konkurrerende job i din opsigelsesperiode pga. loyalitetspligten i dit ansættelsesforhold. Hvis du vil det, er du nødt til at kontraopsige ens stilling, hvilket giver et forkortet opsigelsesvarsel.

Læs mere om det her, hvor vi har samlet al viden om opsigelse i særlige tilfælde

Forlænget opsigelsesvarsel

Du kan i nogle tilfælde indgå en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om et opsigelsesvarsel, der er længere end det, der gælder i funktionærloven.

Men det gælder dog begge veje - altså kan dit opsigelsesvarsel kun kan forlænges, hvis din arbejdsgivers varsel tilsvarende forlænges med samme antal måneders varsel.

 

Hvad hvis opsigelse sker i prøveperioden? 

Hvis der i din ansættelseskontrakt er aftalt prøvetid (oftest en periode på 3 måneder) og din arbejdsgiver opsiger dig i den periode, vil du kun have et opsigelsesvarsel på 14 dage.

Funktionærer kan selv opsige ansættelsesforholdet uden varsel i prøveperioden.