Opsigelse i henhold til funktionærloven

Bliver du opsagt som ansat efter funktionærloven, har du krav på at kende årsagen. Du har også krav på et opsigelsesvarsel, som afhænger af din anciennitet. Nedenfor kan du læse mere om, hvad funktionærloven siger om opsigelse.

Funktionærloven og opsigelsesvarsler

Efter funktionærloven gælder følgende varsler:

  • Op til 6 måneders ansættelse - 1 måneds opsigelsesvarsel
  • Fra 6 måneders til 3 års ansættelse - 3 måneders opsigelsesvarsel
  • Fra 3 års til 6 års ansættelse - 4 måneders opsigelsesvarsel
  • Fra 6 års til 9 års ansættelse - 5 måneders opsigelsesvarsel
  • Over 9 års ansættelse - 6 måneders opsigelsesvarsel

Opsigelsesvarslet skal altid afgives til udgangen af en måned, og opsigelsesvarslets længde skal tælles med, når ancienniteten bliver beregnet. Fratrædelsesdatoen i henhold til opsigelsen skal dermed ligge inden for den pågældende anciennitetsperiode, ellers har du krav på det opsigelsesvarsel, der hører til den næste periode.

 

I praksis gælder der altså følgende opsigelsesvarsler, hvis man er ansat den 1. i en måned:

Ansat ved opsigelsestidspunktet i op til Opsigelsesvarsel til udgangen af en måned
5 måneder 1 måned
2 år og 9 måneder 3 måneder
5 år og 8 måneder 4 måneder
8 år og 7 måneder 5 måneder
Over 8 år og 7 måneder 6 måneder

Bemærk, at du skal have modtaget opsigelsen inden månedens udgang klokken 23.59, før varslet træder i kraft.

Eksempel
Du har været ansat i 3 år og 6 måneder. Dit opsigelsesvarsel er på 4 måneder.

Bliver du opsagt til fratræden d. 30. september, skal du have modtaget den skriftlige opsigelse senest d. 31. maj klokken 23.59. Modtager du først opsigelsen d. 1. juni, rykkes din fratrædelse til 31. oktober – altså en hel måned senere.

 

Sådan udregnes din anciennitet

Din anciennitet regnes fra den dag, du ansættes. Det betyder, at en eventuel prøvetid tæller med.

Hvis du har været vikar og fortsætter i stillingen umiddelbart efter udløbet af vikaransættelsen, bliver vikaransættelsen talt med i din anciennitet. Det gælder både i forhold til opsigelsesvarsel, godtgørelse mv.

Det samme gælder hvis du som elev efter overstået elevtid fortsætter i en funktionærstilling hos samme arbejdsgiver.

Bemærk. Hvis du ikke er omfattet af funktionærloven, afhænger det af din overenskomst, om du din vikar- og/eller elevtid tæller med i ancienniteten. Er du i tvivl om, hvad der gælder, kan Ase vejlede dig.

 

Undtagelser: Opsigelse i særlige tilfælde

Der kan aftales særlige undtagelser fra funktionærlovens opsigelsesvarsler med din arbejdsgiver. Er det tilfældet, vil de fremgå af din ansættelseskontrakt. Typisk handler fravigelserne om prøvetid, 120-dages-reglen eller længere opsigelsesvarsel.

 

Opsigelse i prøvetiden

I ansættelseskontrakten kan det aftales, at det gælder en prøvetid på op til 3 måneder i begyndelsen af din ansættelse. Er det tilfældet, kan arbejdsgiveren opsige ansættelsesforholdet med 14 dages varsel til fratrædelse, såfremt du fortsat er inden for prøvetid. Det betyder at reglen om, at opsigelsen først kan få virkning ved en måneds udgang ikke gælder i prøveperioden.

 

120-dages reglen

Det kan aftales i ansættelseskontrakten, at 120-dages reglen finder anvendelse. Det betyder, at du kan opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, hvis du inden for et sammenhængende tidsrum af 12 måneder har modtaget løn under sygdom i mere end i alt 120 sygedage. Opsigelsen skal ske i umiddelbar forbindelse med udløbet af de 120 sygedage, og mens du stadig er syg.

Der gælder helt specifikke krav ved anvendelse af 120-dages reglen. Det betyder at fyring på grund af sygdom i nogle tilfælde kan være uberettiget – en såkaldt usaglig opsigelse. Er du blevet opsagt med baggrund i 120-dages reglen, så kontakt Ase for rådgivning om din situation og dine rettigheder. Vores jurister kan hjælpe dig md at vurdere om din opsigelse er sket på en saglig baggrund.

 

Aftale om forlænget opsigelsesvarsel

Der kan indgås en skriftlig aftale om et opsigelsesvarsel, der er længere end det, der gælder i funktionærloven. Vær opmærksom på, at dit opsigelsesvarsel kun kan forlænges, hvis din arbejdsgivers varsel tilsvarende forlænges med samme antal måneder. Er der kun tale om en forlængelse af dit opsigelsesvarsel, er aftalen ikke gyldig.

 

Hvis du ikke er funktionær

Hvis du er dækket af en overenskomst, afhænger opsigelsesvarslet af, hvad der står i den konkrete overenskomst.

Hvis du hverken er omfattet af en overenskomst eller af funktionærloven, kan opsigelsesvarslerne som udgangspunkt aftales frit i den individuelle ansættelseskontrakt.

Hvis der ikke er aftalt noget varsel, gælder der et sædvanligt og rimeligt varsel bedømt ud fra forholdene på arbejdspladsen og den branche, som arbejdsgiveren tilhører. ​​

Er du blevet opsagt?

Få mere hjælp ved ase. Ring os op eller send os en mail med spørgsmål og så hjælper vi dig på rette vej.

Mere om opsigelse

meld mig ind

Køb lige nu!
GRATIS fagforening i 6 mdr. ved køb af a-kasse og fagforening.

Er du i tvivl om, hvilket medlemskab, der passer bedst til dig?

A-kassen giver dig en økonomisk sikkerhed i form af dagpenge, hvis du bliver ledig. Du får også hjælp til jobsøgning og rådgivning om bl.a. efterløn.

Med en fagforening oveni får du rådgivning under din ansættelse - lige fra vejledning om din kontrakt til hjælp ved opsigelse.

Endelig er vores lønsikring til for dig, der har brug for mere end dagpenge. Du bestemmer selv dækningssum, og får også adgang til et eksklusivt jobrådgivningsforløb.


Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

GRATIS fagforening i 6 mdr.

lidt om dig

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

Hov! Du mangler af oplyse dit navn :)
Vi bruger dit CPR-nummer til at udbetale dine dagpenge, hvis du bliver ledig
Indtast venligst et gyldigt CPR nummer uden bindestreg :)
Er du sikker på at dit cpr nummer kun er 9 cifre? :)
hov, du mangler at udfylde telefonnummer :)
hov, du har ikke udfyldt din e-mail :)
Vi passer på din data og din adresse forbliver selvfølgelig hemmelig for andre, selvom du indtaster den her
Indtast venligst din adresse :)
Indtast venligst postnummer og by :)

Hvad laver du til daglig?

Vælg alle dem der passer på dig

Vælg de felter, der passer bedst på dig. Du kan sagtens krydse flere af, hvis du fx både studerer og har egen virksomhed, eller er nyuddannet og ledig.

Vi har brug for oplysningerne for at tilpasse dit medlemskab bedst muligt til din situation.


Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

For selvstændige er prisen:
Juridisk hjælp: 97 kr./måned + moms
Vælg mindst én

Lidt mere om dig

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

er du medlem af en a-kasse i dag?

Vælg venligst :)

Hvilken a-kasse?

Vi skal nok sørge for at flytte dig fra din nuværende a-kasse.
Hvis du har betalt forud, får du selvfølgelig pengene tilbage.

Lidt mere om dig

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

er du medlem af en fagforening i dag?

Vælg venligst :)

Hvilken fagforening?

Hvis du har betalt forud, får du selvfølgelig pengene tilbage, når du flytter fagforening

Skal vi opsige den for dig?

Hvis ja, skal vi nok sørge for at flytte dig fra din nuværende fagforening, så det passer med dit medlemskab i ase.

OBS! Vi kan desværre ikke flytte dig automatisk, da din fagforening ikke tillader det. Du skal derfor selv sørge for at opsige din nuværende fagforening.

Lidt mere om dig

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

passer dette på dig??

Fjern fluebenene, hvis du ikke er enig

Hvis du arbejder i et andet land, kan det have indflydelse på dit medlemsskab. Vi vil derfor gerne tale med dig for at færdiggøre din tilmelding
Hvis du vil meldes ind på en anden dato, bliver vi nødt til at tale med dig for at færdiggøre din tilmelding
Hvis du ikke ønsker digital post, vil du modtage al vigtig information med posten.
Det kan have en indflydelse på, hvornår du er berettiget til dagpenge. Vi vil derfor gerne tale med dig for at færdiggøre din tilmelding
Det kan have en indflydelse på, hvornår du er berettiget til dagpenge. Vi vil derfor gerne tale med dig for at færdiggøre din tilmelding

Var det et EØS-land eller Færøerne?

Vælg mindst én

Lidt mere om dig

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

Hvad er dit/din ægtefælles firmas CVR-nummer?

Hov! Du mangler af oplyse firmas CVR-nummer :)

Få mere ud af din a-kasse

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage på MitAse eller ved at kontakte Ase a-kasse via e-mail: ase@ase.dk.Når du melder dig ind i Arbejdsløshedskassen Ase (”Ase a-kasse”), oplyser du en række af dine personoplysninger til os.

Vi behandler dine oplysninger med det formål at opfylde aftalen om medlemskab med dig, jf. GDPR artikel 6(1)(b), 9(2)(b) og 9(2)(d), samt til statisk og analyse for at forbedre vores produkter og services, jf. artikel 6(1)(f), om legitim interesse.

Du kan læse mere om behandlingen af dine personoplysninger i vores privatlivspolitik her.

Få mere ud af din fagforening

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage på MitAse eller ved at kontakte Ase a-kasse via e-mail: ase@ase.dk.Når du melder dig ind i Ase Lønmodtager, oplyser du en række af dine personoplysninger til os.

Vi behandler dine oplysninger med det formål at opfylde aftalen om medlemskab med dig, jf. GDPR-artikel 6(1)(b), 9(2)(b) og 9(2)(d), samt til statistik og analyse for at forbedre vores produkter og services, jf. artikel 6(1)(f), om legitim interesse.

Du kan læse mere om behandlingen af dine personoplysninger i vores privatlivspolitik her.

tjek oplysninger

Vi har noteret dette om dig og dit medlemskab.
Passer det?

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

Vigtigt
Du er medlem fra

Betaling

Du kan enten betale for dit medlemskab hver måned eller hvert kvartal. Hvis du vælger kvartalsbetaling, betaler du dit kontingent den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

Vil du vide mere om din betaling i Ase, har vi samlet en FAQ om dine muligheder.

Find den her

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

Du modtager en mail med et aktiverings-link, du skal åbne og godkende i din MobilePay app – derefter kører aftalen automatisk.

Hvor ofte vil du opkræves?

Så mangler vi bare dine bankoplysninger, inden vi kan oprette aftalen med Betalingsservice

Indtast venligst dit reg. nr
Indtast venligst dit konto. nr

Hvor ofte vil du opkræves?

velkommen i Ase

Tak for din indmeldelse. Vi er i fuld gang med at oprette dig som medlem. Du får en mail fra os inden længe om dit køb.

Først når alt er på plads, sender vi dig en ordrebekræftelse og kvittering.

Lønsikring

Vi ringer dig også op snarest muligt, for at færdiggøre din tilmelding til vores lønsikring

Juridisk hjælp

Vi ringer dig også op snarest muligt, for at færdiggøre din tilmelding til vores fagforening

Gode råd

  1. Husk din første betaling. Når vi har oprettet dit medlemskab, modtager du en notifikation om betaling i din MobilePay app på din mobil

  2. Husk at oprette din betalingsaftale i MobilePay, hvis du har valgt denne betalingsform

  3. Husk at oprette to betalingsaftaler, hvis du har meldt dig ind i både a-kassen og fagforeningen

Vi har brug for at tale med dig

For at være sikker på, at du får præcis det, du har brug for, vil vi gerne tale med dig. Klik på send herunder, så ringer vi dig op inden for de næste to dage, og færdiggør din tilmelding sammen.

hov, du mangler at sætte et flueben :)

Vi har nu sendt dine oplysninger

Vi ringer dig op inden for de næste to hverdage, og færdiggør din tilmelding sammen.

du kan også ringe til os


Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

ring

7013 7013