Gravid - hvad nu?

Tillykke med graviditeten! Her får du et overblik over alt det, du skal forholde dig til rent arbejdsmæssigt nu, hvor du er gravid. Så får du ro til at koncentrere dig om dit nye liv – både som gravid og på barsel.

Specielt for dig i job

Varsler til arbejdsgiver – mor

Hvis du er gravid, skal du varsle din arbejdsgiver om det forventede fødselstidspunkt senest tre måneder før termin.

Hvis du vil have barsels- og forældreorlov, skal du, senest 8 uger efter fødslen, give din arbejdsgiver besked om, hvornår du kommer tilbage på jobbet.

Varsler til arbejdsgiver – far / medmor

Som kommende far eller medmor skal du give din arbejdsgiver besked senest 4 uger før, du går på dine 2 ugers fædreorlov.

Hvis du vil bruge din ret til forældreorlov, skal du, senest 8 uger efter fødslen, give din arbejdsgiver besked om, hvornår din orlov begynder, og hvornår du kommer tilbage på jobbet.

Når varslerne ikke bliver overholdt

Hvis du giver din arbejdsgiver besked for sent om graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er det op til din arbejdsgiver at beslutte, om der skal være nogle sanktioner. Der er ingen lovmæssige regler for at varsle for sent.

Graviditetsundersøgelser i arbejdstiden

Ifølge barselsloven har du som kvinde ret til fravær i forbindelse med graviditetsundersøgelser, når undersøgelserne er placeret i arbejdstiden.

Om du har ret til fuld løn, afhænger af din overenskomst (hvis du er omfattet af en sådan), din individuelle ansættelsesaftale eller om du har en aftale med din arbejdsgiver om, at du har ret til løn i forbindelse med dit fravær.

Du har som minimum ret til dagpenge, når du er fraværende pga. graviditetsundersøgelser.

Sygemelding under graviditet

Hvis du bliver syg under graviditeten, og din sygdom er relateret til graviditeten – f.eks. bækkenløsning, svangerskabsforgiftning eller øvrige årsager, der gør dig ude af stand til at passe dit arbejde – har du krav på fuld løn under hele dit fravær, hvis du er funktionær. Hvis du ikke er funktionær, er det din ansættelseskontrakt eller eventuelle overenskomst, der afgør, om du har krav på løn – og hvor længe.

Hvis du ikke har krav på at få løn under sygdom, skal du søge om sygedagpenge fra Udbetaling Danmark, hvis din sygdom er relateret til din graviditet.

 

Specielt for selvstændige

Der er ikke noget, du skal være særligt opmærksom på i forhold til din arbejdssituation, når du bliver gravid. Vær dog opmærksom på de frister, du skal overholde i forbindelse med at varsle barsel og andre forhold.

Læs mere om varsler, forløb og orlov her 

Specielt for ledige

Der er ikke noget, du skal være særligt opmærksom på i forhold til din arbejdssituation, når du bliver gravid. Vær dog opmærksom på de frister, du skal overholde i forbindelse med at varsle barsel og andre forhold.

Læs mere om varsler, forløb og orlov her 

Godt at vide som gravid

Det er ikke uden grund, at man også kalder en graviditet for ’lykkelige omstændigheder’. Men ud over det fantastiske i at bære rundt på et lille, nyt liv, er der også mange nye spørgsmål at tage stilling til. Ikke mindst, når det gælder din situation på arbejdsmarkedet. Her hos os finder du svar på de spørgsmål, der måtte opstå i forbindelse med din graviditet – og hvordan du skal forholde dig, hvis du skal til graviditetsundersøgelse i arbejdstiden, bliver sygemeldt under graviditeten eller noget helt tredje.

De forskellige typer orlov - overblik

Ved familieforøgelse har du ret til følgende orlov:

  • Som mor har du 4 ugers graviditetsorlov før fødslen og 14 ugers barselsorlov efter fødslen
  • Som far/ medmor har du 2 ugers fædreorlov efter fødslen
  • Begge forældre har efter barselsorloven ret til 32 ugers forældreorlov (heraf dog kun 32 uger til deling med barselsdagpenge)
Som medlem af Ase har du masser af muligheder, vidste du at du kan få professionel sparring om graviditet og barsel? 

Graviditetsorlov

Graviditetsorloven starter 4 uger før forventet fødsel (termin). Hvis du føder før termin, går du glip af resten af graviditetsorloven. Hvis du går over tid, bliver din graviditetsorlov forlænget tilsvarende.

Barselsorlov

Barselsorlov bliver som udgangspunkt holdt af moren og begynder dagen efter fødslen. Du har ret til fravær i dit arbejde i op til 14 uger fra fødslen. De første 2 uger har du som mor pligt til at holde barselsorlov, men derefter er det frivilligt om du vil benytte dig af retten til barselsorlov.

Fædreorlov

Efter den 14. uge har både mor og far ret til at holde 32 ugers forældreorlov – i alt 64 ugers orlov. Det er dog kun muligt at få barselsdagpenge i 32 uger.

Som forældre kan I vælge at holde orloven samtidig, forskudt eller i umiddelbar forlængelse af hinanden.

Far kan begynde at holde forældreorlov 2 uger efter fødslen og altså gå direkte fra fædreorlov til forældreorlov og dermed holde sin forældreorlov samtidig med, at mor holder sine 14 ugers barselsorlov.

endnu ikke medlem?

Medlemmer