Jeg skal på barsel

Når du skal på barsel, afhænger varigheden af barslen af, hvorvidt du er moderen til barnet eller faren/medmoren. Om du får løn eller barselsdagpenge under din barselsorlov, afhænger af din ansættelseskontrakt eller eventuelle overenskomst. Læs mere om barsel her.