Hvor meget bliver der modregnet for pensioner?

Er du født i 1956 eller senere, er du omfattet af tilbagetrækningsreformens nye regler om fradrag for pensioner i efterlønnen. Det betyder bl.a., at dine pensionsordninger altid medfører modregning i efterlønnen. Du kan altså ikke undgå modregningen ved at udskyde overgangen til efterløn.

Det er som udgangspunkt værdien af dine pensionsopsparinger ved efterlønsalderen, der bestemmer, hvor stor reduktionen i din efterløn bliver. Det gælder også pensioner, som du venter med at få udbetalt. 

Fradrag på pensioner, som en arbejdsgiver har bidraget til

Pensioner, som en arbejdsgiver har bidraget til, og som udbetales løbende, mens du er på efterløn, medfører et fradrag i efterlønnen på 64 % af den udbetalte pension. Det gælder både livsvarige pensionsordninger og ratepensioner.

Arbejdsgiverindbetalte pensioner, som ikke kommer løbende til udbetaling, mens du er på efterløn, medfører også fradrag. Men så bliver fradraget beregnet efter reglerne i afsnittet nedenfor.

 

Kapitalpensioner, ratepensioner, livrenter mv.

Kapital- og ratepensioner opgøres med en depotværdi et halvt år før efterlønsalderen.
NB! Alderspension tillægges 37,3 % af pensionsselskabet.
Fradraget i din efterløn for kapital- og ratepensioner vil på årsbasis være 4 % af den opgjorte
depotværdi.

Livsvarige pensioner, som for eksempel livrenter, opgøres som en årlig pensionsydelse et halvt år før efterlønsalderen.

Fradraget i din efterløn for livsvarige pensioner vil på årsbasis være 64 % af den opgjorte årlige pensionsydelse.

For alle pensionsordninger gælder, at de også medfører fradrag i din efterløn, selvom de ikke kommer til udbetaling, mens du er på efterløn.

 

Eksempel:

Du er født i januar 1957 og har en kapitalpension med depotværdi på 800.000 kr., en ratepension med depotværdi på 500.000 kr., samt en livsvarig pension med en udregnet årlig ydelse på 50.000 kr. Du går på efterløn før udskydelsesreglen er opfyldt.

Kapitalpension 4 % af 800.000 kr. = 32.000 kr.
Ratepension 4 % af 500.000 kr. = + 20.000 kr.
Livsvarig pension 64 % af 50.000 kr. = + 32.000 kr.
Årligt fradrag i efterlønnen 84.000 kr.
   
Årlig efterløn (2024-tal) 222.324 kr.
Fradrag for pensioner - 84.000 kr.
Årlig efterløn efter fradrag af pensioner 138.324 kr.

 

Ophørspension

I forbindelse med salg af en virksomhed kan du oprette en såkaldt ophørspension på særligt gunstige skattevilkår. En sådan pensionsordning medfører fradrag i efterlønnen, selvom den er oprettet, efter du har nået efterlønsalderen.

 

Pensioner, der udbetales før efterlønsalderen – pas på

Hvis dine pensionsordninger er tegnet før maj 2007, har du mulighed for at lade dem komme til udbetaling allerede fra du er 60 år. Du kan dog ikke undgå, at pensionerne fradrages i din efterløn. Værdien af de pensioner, der er udbetalt inden efterlønsalderen, medfører nemlig også fradrag i din efterløn.

Især vil en udbetaling af livsvarige pensioner før efterlønsalderen medføre store fradrag i efterlønnen.

Det pensionsbeløb, som du samlet har fået løbende udbetalt fra din 60-årsalder, til du nåede efterlønsalderen, divideres nemlig med det maksimale antal år, du kan være på efterløn. Det dividerede beløb lægges oven i pensionsværdien ved efterlønsalderen. Det kan altså få store konsekvenser for din efterløn at få livsvarig pension udbetalt før efterlønsalderen.