hvor længe kan jeg få dagpenge?

Få overblik over din dagpengeperiode, og hvor længe du kan få dagpenge som ledig.

Din dagpengeperiode

Er du dagpengeberettiget, kan du få dagpenge i en begrænset periode. Hvis du ikke tidligere fået dagpenge, består perioden af 3.848 timer, som svarer til ca. to år. Timerne er gyldige i en periode på tre år. Dagpengeperioden slutter når de tre år er gået eller du har brugt alle timerne.

 

Hvis du får arbejde inden udløbet af dagpengeretten, har du følgende to muligheder, hvis du bliver ledig igen:

  • Du kan forlænge din dagpengeret op til 1 år. Hver arbejdstime forlænger dagpengeretten med 2 timer.
  • Hvis du har 1924 løntimer, begynder du forfra med en ny 2-årig dagpengeperiode

Har du spørgsmål til din dagpengeret eller mulighed for forlængelse af din dagpengeperiode, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Undgå karensdag med fradrag i dine dagpenge hver 4. måned

Hver fjerde måned bliver du trukket en dags dagpenge. Du undgår denne karensdag, hvis du har arbejdet i mindst 148 timer inden for de seneste 4 måneder. Kun arbejde på normale løn og ansættelsesvilkår tæller. Har du selvstændig bibeskæftigelse, kan disse timer ikke bruges til at undgå karensdagen.

Hvis du inden for en periode på 8 år sammenlagt har modtaget dagpenge i 4 år, bliver din dagpengeperiode reduceret med 1 måned.

Læs mere om optjening af dagpengeretten

endnu ikke medlem?

bliv medlem