Deltidssygemelding

Det kan være svært og uoverskueligt at finde ud af alle krav og regler i forhold til en deltids sygemelding - så hvad er egentlig op og ned?

Læs med nedenfor, og vi hjælper dig med at få klarhed om reglerne og at navigere gennem de udfordringer, du kan møde på din vej, når du er deltidssygemeldt. 

Hvornår kan du blive deltidssygemeldt? 

Der kan være mange grunde til at du bliver nødt til at sygemeldes på deltid eller fuldtid. For at blive deltidssygemeldt og opnå ret til sygedagpenge fra kommunen, skal du opfylde følgende betingelser:

  • Du er delvis uarbejdsdygtig grundet din sygdom
  • Dit sygefravær er på minimum 4 timer om ugen
  • Du har ret til at få udbetalt sygedagpenge fra kommunen

Vær opmærksom på, at det er ikke et krav, at du inden din deltidssygemelding har været fuldtidssygemeldt.

Ligesom dagpenge er det ikke en varig løsning at modtage sygedagpenge. Hvis du har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger indenfor de seneste 9 kalendermåneder vil kommunen vurdere og afgøre hvorvidt du kan få dine sygedagpenge forlænget. Din arbejdsgiver afgiver oplysninger, som kommunen automatisk indhenter.

Hvis du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af din sygdom, men kommunen vurderer at du ikke kan få forlænget dine sygedagpenge, har du ret til at få et jobafklaringsforløb. I jobafklaringsforløbet vurderer kommunen hvorvidt du kan raskmeldes eller varetage andet arbejde.

Du kan læs mere om, hvordan du som lønmodtager kan søge om sygedagpenge på borger.dk

Har jeg ret til løn eller sygedagpenge?

Hvis du er delvist sygemeldt, får du løn for de timer hvor du arbejder og sygedagpengepenge for de timer du er sygemeldt. Har du gennem din kontrakt ret til fuld løn under sygdom, vil du ikke modtage sygedagpenge, men få udbetalt din almindelige løn.

Arbejdsgiveren får refusion fra kommunen for de timer dit fravær fra arbejdspladsen - så du skal ikke have dårlig samvittighed på grund af dit sygefravær.

Kan min arbejdsgiver stille krav?

Du skal være opmærksom på, at selvom du er sygemeldt kan din arbejdsgiver stille krav til din sygemelding.
· Din arbejdsgiver kan vælge at afvise, at gøre brug af en deltids sygemelding således at du som lønmodtageren reelt er at betragte som fuldtidssygemeldt
· Din arbejdsgiver kan kræve samme dokumentation som ved en fuldtidssygemelding selvom det drejer sig om en delvis sygemelding
Kontakt Ase på 7013 7013 hvis du er i tvivl om de krav, du får stillet af din arbejdsgiver.

Placering af arbejdstiden

Hvis du ønsker at bibeholde en nogenlunde normal hverdag, kan det være en god idé at bevare kontakten til din arbejdsplads, selvom du er sygemeldt.
Hvis du er i stand til at udføre dit arbejde på nedsat tid, er du faktisk forpligtet til at stille din arbejdskraft til rådighed i det omfang der er muligt. Der findes ikke nogen konkrete regler for, hvordan arbejdstiden skal placeres, hvis du er deltidssygemeldt. Udgangspunktet er dog, at din arbejdstid skal fordeles jævnt for at sikre, at du ikke bliver overbelastet.

kvinde med headset på arbejdeplads

Få hjælp som medlem af fagforeningen

Er du i tvivl om, hvorvidt du har ret til fuld løn under sygdom, eller om du lever op til kravene for modtagelse af sygedagpenge? Som medlem af fagforeningen er det muligt at få rådgivning og hjælp i forbindelse med en delvis sygemelding. Tøv derfor ikke med at kontakte os på 7013 7013 - vi sidder klar ved telefonerne.

Ring på 7013 7013