Hvordan sygemelder jeg mig?

Hvis du bliver syg, er det vigtigt, at du sygemelder dig korrekt – og inden for den korrekte tidsfrist. Ellers kan du risikere at miste retten til løn under sygdom og/eller retten til at modtage sygedagpenge og/eller en bortvisning fra din arbejdsplads. Bliv klogere på reglerne for sygemelding her på siden.

Hvordan melder jeg mig syg?

Følg altid instrukser der fremgår af din kontrakt eller personalehåndbog. Din arbejdsgiver kan bede om en bekræftelse, som en lægeerklæring, afhængigt af din arbejdsplads' politik. Det er vigtigt at følge virksomhedens regler og give besked så tidligt som muligt.

Meld dig syg på dit arbejde - krav og regler

Hvis du er i job, så skal du — så snart du finder ud af, at du ikke kan komme på arbejde — huske at sygemelde dig hos din arbejdsgiver.

Tjek ansættelseskontrakten og en eventuel personalehåndbog for at finde retningslinjerne for sygemelding på din arbejdsplads. Det varierer fra arbejdsplads til arbejdsplads om sygemeldingen skal gives via telefon eller mail/sms. Hvis der er krav fra arbejdspladsen om, at du skal ringe ind og melde dig syg, er det ikke nok blot at sende en sms.

Når du er blevet sygemeldt, bør du aftale med din arbejdsgiver, hvor tit du skal være i kontakt med din arbejdsgiver under sygdomsforløbet. Det er naturligvis vigtigt, at du så også overholder disse aftaler.

Bemærk, at din arbejdsgiver ikke har krav på at vide, hvad du fejler, men vedkommende kan godt forlange dokumentation for sygdommen, ligesom du skal fortælle, hvilke typer opgaver, du ikke kan udføre under din sygdom, og hvor længe du forventer at være syg (dette kræver dog som regel en lægelig vurdering).

Sygefraværssamtalen

Når du er sygemeldt i længere tid, kan arbejdsgiveren indkalde til en personlig samtale, kaldet en sygefraværssamtale. Denne samtale finder sted senest fire uger efter den første sygedag og har til formål at afklare forventninger til tilbagevenden til jobbet, herunder tidspunkt og måden det skal ske på. 

Gennem dialogen kan der også drøftes mulige tilpasninger i arbejdsopgaver eller arbejdstider for at lette overgangen tilbage til arbejdet og sikre nødvendig støtte til den sygemeldte medarbejder.

Kan jeg få løn under sygemelding?

Som funktionæransat har du som udgangspunkt ret til fuld løn under sygdom. Din arbejdsgiver kan dog kræve en lægeerklæring som dokumentation for din sygdom. Ifølge funktionærloven skal du have fuld løn fra den første fraværsdag til den sidste. Dette inkluderer pension, provision og tillæg såsom funktionstillæg, kvalifikationstillæg og personlige tillæg. 

Hvis du arbejder på forskudte tidspunkter, tæller tillæg med i din løn. Hvis du varsles til overarbejde og sygemelder dig, kan du dog ikke få løn for de timer. Hvis du er omfattet af en overenskomst, afhænger din ret til løn under sygdom af, hvad der står i overenskomsten. 

Hvis du ikke er funktionær og heller ikke har en overenskomst, er det din konkrete kontrakt med arbejdsgiveren, der afgør, om du har ret til fuld løn under sygdom eller ej.

Sygemelding ved selvstændigt arbejde

Er du selvstændig og har været sygemeldt i mere end to uger, så kan du som udgangspunkt få udbetalt sygedagpenge. Kommunen vurderer som det første, om du og din selvstændige beskæftigelse opfylder betingelserne, og dine sygedagpenge udbetales ligeledes af kommunen.

Læs mere om dine muligheder for at få sygedagpenge som selvstændig

Sygemelding som ledig

Hvis du bliver syg som ledig, mens du modtager penge fra a-kassen, skal du sygemelde dig korrekt til dit jobcenter eller på jobnet.dk. Ellers kan du miste retten til at modtage sygedagpenge.

Hvis du ikke er oprettet på Jobnet på første sygedag, skal du kontakte Sygedagpengeudbetaling i din kommune samt arbejdsgiverrefusion. 

Kontakt jobcenteret på telefon, eller log på jobnet.dk, og sygemeld dig dén vej. Husk at gøre det i god tid!

Sygemelding under graviditet

Under graviditeten kan der opstå mange fysiske gener, der ender med en sygemelding. Det sker ifølge forskning for 30-50% af alle kvinder, der arbejder under graviditeten. Hvis du på grund af bækkenløsning, svangerskabsforgiftning eller andet skal sygemeldes på opfordring fra din læge, så skal du kontakte din arbejdsgiver.

Kan jeg blive fyret under min sygemelding?

Selvom sygdom er lovligt fravær, kan en længerevarende sygemelding give arbejdsgiveren grundlag for en opsigelse. Hvis du gennem funktionærloven eller en overenskomst er beskyttet mod uberettiget opsigelse, afhænger vurderingen dog dels af sygdommen, men også sygdommens konkrete konsekvenser for din arbejdsgiver.

 

Funktionærloven har også en bestemmelse om forkortet opsigelsesvarsel på en måned i tilfælde af længerevarende sygdom, den såkaldte 120 dages regel. Hvis du bliver opsagt på grund af sygdom, bør kontakte din fagforening for hjælp og rådgivning. 

 

Hvad må jeg imens jeg er syg?

Når du er syg, er det vigtigt at lytte til din krop og følge lægens anbefalinger. Du behøver ikke at være begrænset til sengen, medmindre lægen har rådet dig til det. Det kan i nogle tilfælde være gavnligt med lange gåture og andet bevægelse i hverdagen — måske er det endda en del af din behandling for at få det bedre, særligt hvis du har ryglidelser eller stress. Du må selvfølgelig også gerne tage til lægen og ud at handle, når du er syg. 

Men det er vigtigt, du tænker over din færden i det offentlige. Så undgå f.eks. at gå i biografen eller til koncert, hvis du er sygemeldt med influenza. Du bør også undgå aktiviteter, der kan forværre din tilstand. Hvis du er i tvivl, er det altid bedst at spørge din læge.

Hos Ase giver vi også gode råd og sparring på, hvordan du kan komme dig efter en stresssygemelding.

 

Få hjælp af Ase til din sygemelding

Er du medlem af fagforeningen, står vi klar til at rådgive dig om dine muligheder. Du er velkommen til at kontakte os telefonisk eller via e-mail, så vil der blive taget godt hånd om din sag.