Hvordan sygemelder jeg mig?

Hvis du bliver syg, er det vigtigt, at du sygemelder dig korrekt – og inden for den korrekte tidsfrist. Ellers kan du risikere at miste retten til løn under sygdom og/eller retten til at modtage sygedagpenge.

Overhold reglerne for sygemelding

Hvis du er i job, så skal du – så snart du finder ud af, at du ikke kan komme på arbejde - huske at sygemelde dig hos din arbejdsgiver.

Tjek ansættelseskontrakten - og eventuelt personalehåndbogen - for at finde retningslinjerne for sygemelding på din arbejdsplads. Det varierer fra arbejdsplads til arbejdsplads om sygemeldingen skal gives pr. telefon eller mail/sms. Hvis der er krav fra arbejdspladsen om, at du skal ringe ind og melde dig syg, er det ikke nok blot at sende en sms.

Når du er blevet sygemeldt, bør du aftale med din arbejdsgiver, hvor tit du skal være i kontakt med din arbejdsgiver under sygdomsforløbet – det er naturligvis vigtigt, at du så også overholder disse aftaler.

Bemærk, at din arbejdsgiver ikke har krav på at vide, hvad du fejler, men vedkommende kan godt forlange dokumentation for sygdommen, lige som du skal fortælle, hvilke typer opgaver, som du ikke kan udføre under din sygdom, og hvor længe du forventer at være syg (dette kræver dog som regel en lægelig vurdering).

 

Sygemelding som ledig

Hvis du er ledig og modtager penge fra din a-kasse, når du bliver syg, skal du sygemelde dig korrekt til dit jobcenter eller på jobnet.dk. Ellers kan du miste retten til at modtage sygedagpenge.

Hvis du ikke er oprettet på Jobnet på første sygedag, skal du kontakte Sygedagpengeudbetaling i din kommune samt arbejdsgiverrefusion.

Kontakt jobcenteret på telefon, eller log på jobnet.dk, og sygemeld dig dén vej.

Det er vigtigt, at du melder dig syg i ordentlig tid.