Hvordan sygemelder jeg mig?

Hvis man bliver syg, er det vigtigt, at man sygemelder sig korrekt – og inden for den korrekte tidsfrist. Ellers kan man risikere at miste retten til løn under sygdom og/eller retten til at modtage sygedagpenge.

specielt for dig i job

Hvis man er i job, så skal man – så snart man funder ud af, at man ikke kan komme på arbejde - huske at sygemelde sig hos ens arbejdsgiver.

Tjek ansættelseskontrakten - og eventuel personalehåndbogen - for at finde retningslinjerne for sygemelding på arbejdspladsen. Det varierer fra arbejdsplads til arbejdsplads om sygemeldingen skal gives pr. telefon eller mail/sms. Hvis der er krav fra arbejdspladsen om, at man skal ringe ind og melde sig syg, er det ikke nok blot at sende en sms.

Når man er blevet sygemeldt, bør man aftale med ens arbejdsgiver, hvor tit man skal være i kontakt under sygdomsforløbet – det er naturligvis vigtigt, at man så også overholder disse aftaler.

Bemærk, at arbejdsgiveren ikke har krav på at vide, hvad man fejler, men vedkommende kan godt forlange dokumentation for sygdommen, lige som man skal fortælle, hvilke typer opgaver, som man ikke kan udføre under ens sygdom, og hvor længe man forventer at være syg (dette kræver dog som regel en lægelig vurdering)

specielt for selvstændige

Hvis man er selvstændig, skal du ikke sygemelde sig på sædvanligvis. Man skal blot digitalt ansøge om sygedagpenge i ens kommune via NemRefusion.

specielt for ledige

Hvis man er ledig og modtager penge fra ens a-kasse, når man bliver syg, skal man sygemelde sig korrekt til ens jobcenter eller på jobnet.dk. Ellers kan man miste retten til at modtage sygedagpenge.

Hvis man ikke er oprettet på Jobnet på første sygedag, skal man kontakte Sygedagpengeudbetaling i din kommune samt arbejdsgiverrefusion.

Kontakt jobcenteret på telefon, eller log på jobnet.dk, og sygemeld dig dén vej.

Det er vigtigt, at man melder sig syg i ordentlig tid.

endnu ikke medlem?

bliv medlem