Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg på dagpenge?

Hvis du bliver syg, kan vi som udgangspunkt udbetale dagpenge til dig de første 14 dage af dit sygdomsforløb. Det er vigtigt, at du sygemelder dig på jobnet.dk på din første sygedag. Sygemelder du dig senere, kan du ikke få udbetalt dagpenge for de dage, der ligger før sygemeldingen til jobcentret. Når du vil melde dig rask, skal det også ske på jobnet.dk 

Husk at melde dig syg på første sygedag

Hvis du er så uheldig at blive syg, står du naturligvis ikke til rådighed for arbejdsmarkedet.

Derfor er det vigtigt, at du allerede melder dig syg på din første sygedag. Sygemelder du dig senere, får du ikke ydelser for de dage, der ligger før sygemeldingen

Der er to punkter, du skal opfylde for at få ret til dagpenge fra Ase under de første 14 dage, du er syg:

 • Du har ikke arbejde på nedsat tid
 • Du ville have ret til dagpenge fra Ase, hvis du ikke var syg

Varer sygdommen længere tid end 14 dage, vil du herefter få sygedagpenge fra kommunen.

Du vil få et brev fra Ase, hvis du har ret til dagpenge i de første 14 dages sygdom. Og Ase sørger for at sende de nødvendige oplysninger videre til din bopælskommune, når det er tid til at søge sygedagpenge fra kommunen.

Pas på du ikke kommer i klemme

Dagpengeloven har ikke plads til "undskyldninger" for ikke at sygemelde sig på første sygedag.

Lad os vise det med et eksempel:
Peter er blevet så syg, at han ikke kan overskue at melde sig syg på jobnet.dk på sin første sygedag. Han er blevet indlagt på hospitalet og har mange andre ting at tænke på. Der går to hele dage, før han igen er kommet til hægterne og melder sig syg på jobnet.dk, hvor han skriver, at han har haft to sygedage.

Her vil Peter stå med et problem. Han kan ikke få ydelser med tilbagevirkende kraft. Han kan heller ikke modtage arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge, da han i sine to første sygedage ikke har stået til rådighed for arbejdsmarkedet.

Det tænkte eksempel viser, at selvom forklaringen kan synes helt rimelig, skal der ikke så meget til, før man kommer i klemme mellem arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge.

Automatisk besked når du er sygemeldt

Hvis du ikke har ret til dagpenge fra Ase i de første 14 dages sygdom, skal du have sygedagpenge fra første sygedag.

Når Ase får besked fra jobcentret om din sygdom, sender vi straks de nødvendige oplysninger videre til din bopælskommune, så du kan få sygedagpenge fra første sygedag.

I løbet af nogle dage får du et underretningsbrev og en ansøgningsblanket fra kommunen.

Brevet bliver sendt til dig som digital post, medmindre du er fritaget for digital post. Disse to dokumenter skal du underskrive og sende retur til kommunen inden otte dage. Fristen vil stå i brevet.

Mangler du brev fra kommunen, så kontakt dem

Har du ikke fået brev fra kommunen inden for den første uge fra første sygedag, skal du kontakte kommunen.

Det er vigtigt, at du kontakter kommunen inden tre uger fra første sygedag – ellers kan du risikere at få afslag på din ansøgning om sygedagpenge.

Meld dig som jobsøgende igen, når du er rask

Når du bliver rask, skal du igen kontakte dit lokale jobcenter via jobnet.dk. Du kan først få dagpenge fra Ase igen, når du har raskmeldt dig på jobnet.dk.

Husk også at tilmelde dig som jobsøgende igen, når du raskmelder dig. Ellers kan du ikke få dagpenge fra Ase.

Ase får automatisk besked fra jobcentret om din raskmelding og din tilmelding til jobcentret som jobsøgende. Herefter kontakter vi dig, så vi sammen kan finde ud af, hvornår du igen kan få dagpenge fra Ase.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at det kun er raskmelding via jobnet.dk, der gælder. Så hvis din computer ikke virker, eller du ikke har adgang til internettet, må du skaffe dig adgang - enten hos venner, familie, biblioteket eller på selve jobcentret.

Ved tekniske problemer

Det kan somme tider ske, at jobnet.dk er lukket ned af tekniske årsager. Her skal du holde øje med, hvornår det åbner igen og hurtigst muligt raskmelde dig, når det sker. Selvom du i sådan en situation ikke har haft mulighed for at melde dig rask på første dag efter sygdom, vil du alligevel få dagpenge fra første dag efter sygdom.

 

Her får du en kort trin-for-trin guide:

 1. Meld dig syg på jobnet.dk på din første sygedag.
 2. Når du har sygemeldt dig, får Ase automatisk besked.
 3. Du får dagpenge fra Ase under de første 14 dages sygdom, hvis du opfylder kriterierne. Hvis ikke, får du sygedagpenge fra din første sygedag.
 4. Når Ase får besked om din sygdom, sender Ase de nødvendige oplysninger til din bopælskommune.
 5. Efter nogle få dage får du et underretningsbrev og en ansøgningsblanket fra din kommune enten via digital post eller per brev.
 6. Underskriv dokumenterne og send dem retur til kommunen inden otte dage.
 7. Mangler du brev fra kommunen, skal du kontakte dem inden for den første uge fra din første sygedag.
 8. Raskmeld dig på dit jobcenter via jobnet.dk og meld dig som jobsøgende igen.
 9. Herefter kontakter Ase dig for at aftale, hvornår du kan få dagpenge igen.

Sygdom på søgnehelligdage

Du kan få dagpenge fra Ase, selvom du er syg på en søgnehelligdag. Men du kan ikke få sygedagpenge fra kommunen, hvis du er syg på en søgnehelligdag.

Søgnehelligdage er helligdage, der ikke falder på en søndag. Det er skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, store bededag, Kristi himmelfartsdag og 2. pinsedag.

Endvidere er 1. og 2. juledag samt nytårsdag søgnehelligdage, hvis de vel at mærke ikke falder på en søndag.

Kontakt Ase, hvis du er i tvivl

Er du i tvivl om de lidt komplicerede regler omkring syge- og raskmelding, er du altid velkommen til at ringe til Ase på 7013 7013.