Sygemelding under opsigelse

Må man gerne sygemelde sig i en opsigelsesperiode? Skal man have en lægeerklæring? Spørgsmålene kan være mange, nedenfor kan du læse det vigtigste i forhold til sygemelding under opsigelse.

Må jeg gerne sygemelde mig under opsigelsesperioden? 

Hvis du er for syg til at møde op på arbejde kan du godt sygemelde dig i opsigelsesperioden.

Husk at sygemelde dig korrekt og indenfor den rigtige tidsfrist. Hvis du ikke gør det korrekt, kan du risikere at miste retten til løn under sygdom og/eller retten til at modtage sygedagpenge og i værste tilfælde en bortvisning fra din arbejdsplads.

Blive klogere på hvordan du sygemelder dig korrekt

Kontakt din læge hvis du bliver syg under opsigelse 

Hvis du sygemelder dig i opsigelsesperioden, skal du kontakte din læge. Det er nemlig din læge som afgør hvorvidt du skal være sygemeldt i hele eller kun dele af perioden. 

Læs mere hvad du må og ikke må når du er sygemeldt 

Kan min arbejdsgiver forlange dokumentation? 

Din arbejdsgiver kan forlange dokumentation fra din læge på, at du er syg og derved ikke kan møde på arbejde - derfor er det nødvendigt, at du har din læge med på råd, hvis du sygemelder dig i en opsigelsesperiode.

Hvor lang er min opsigelsesperiode?

Der gælder forskellige opsigelsesvarsler, alt efter hvor og hvor længe du har været ansat. Vær opmærksom på, at opsigelsesvarsler gælder fra udgangen af den måned, du bliver sagt op.

Er du ansat som funktionær gælder følgende:

  • Op til 6 måneders ansættelse: 1 måneds opsigelsesvarsel

  • Fra 6 måneders til 3 års ansættelse: 3 måneders opsigelsesvarsel

  • Fra 3 års til 6 års ansættelse: 4 måneders opsigelsesvarsel

  • Fra 6 års til 9 års ansættelse: 5 måneders opsigelsesvarsel

  • Over 9 års ansættelse: 6 måneders opsigelsesvarsel

Har du selv sagt op?

Dit opsigelsesvarsel og periode skulle gerne stå beskrevet i din ansættelseskontrakt eller overenskomst - kontakt Ase på 7013 7013, hvis du er i tvivl om din opsigelsesperiode- og varsel.

Få hjælp af Ase som medlem

Er du sygemeldt under opsigelse og har spørgsmål hertil? Eller er du i tvivl om regler omkring sygdom og opsigelse? Du kan som medlem af Ase altid få rådgivning og vejledning til din specifikke situation. Du kan kontakte os alle hverdage - vi sidder klar til at hjælpe dig på 7013 7013.