”skriv (ikke) under her”

”skriv (ikke) under her”

Tag ikke kun din fagforening, men også din a-kasse med på råd, hvis du bliver sagt op. Underskriv ikke en opsigelse, en fratrædelsesaftale eller et indgået forlig uden videre. Kvittér højst for modtagelsen af din opsigelse, inden du lader Ase a-kasse læse med over skulderen.

Normalt er det fagforeningen man tager med på råd, hvis man bliver sagt op. Og det er stadig en rigtig god idé. Men Ase som din a-kasse er også vigtig. Du bør nøjes med at kvittere for modtagelsen af din opsigelse (eller fratrædelsesaftale eller forlig), og lade os se på de vilkår der indgår. Er der ugler i mosen, giver det dig mulighed for at gøre indvendinger, før det er for sent.

Visse formuleringer kan spænde ben for dagpenge

Bliver du sagt op, og beder din arbejdsgiver dig skrive under på mere end selve modtagelsen af opsigelsen, skal du kontakte os inden du griber pennen. Ellers fanger bordet. Skriver du fx under på at du bliver opsagt ”efter gensidig aftale”, eller accepterer du et forkortet opsigelsesvarsel, risikerer du, at vi som din a-kasse efterfølgende må anse dig som selvforskyldt ledig. Noget der kan give dig tre uger uden dagpenge, eller sågar mere.

En anden risiko er at du kommer til at skrive under på, at din arbejdsgiver fx ikke skal udbetale dig G-dage (kompensation for de første to ledighedsdage). Det er han ellers forpligtet til hvis du har haft mere end 74 timers arbejde inden for fire uger.

Medlem prøvede det på egen krop

Af og til har et af Ases medlemmer problemet med såkaldt ”selvforskyldt ledighed” inde på livet. Det sker fx jævnligt, at vi har et medlem, der ved en misforståelse har accepteret et for kort opsigelsesvarsel og er tæt på at blive pålagt tre ugers karantæne eller måske endda risikerer at miste hele sin dagpengeret. Her kan det gode samarbejde mellem Ase a-kasse og fagforeningen Ase Lønmodtager blive medlemmets redning.

Lad Ase se din opsigelse før endelig accept

Får vi din opsigelse at se, kan vi hurtigt fortælle dig om der er alarmklokker der ringer i forhold til dine muligheder for at opnå dagpenge i forlængelse af den. Og vi kan minde dig om samtidig at tage fat i din fagforening for at lade dem vurdere, om din arbejdsgiver rent ansættelsesretligt har handlet rigtigt. Så er du godt garderet, hvis uheldet er ude.

Det gode råd: Ring til Ase a-kasse på 7013 7013 hvis du i en opsigelsessituation bliver bedt om at skrive under på mere end blot selve modtagelsen af den.