Danmark bygger på lysten til at drive selvstændig virksomhed

03.11.2016

Det kræver initiativrige, kreative og risikovillige danskere, der tør sætte noget i værk og starte egen virksomhed, hvis Danmark også i fremtiden skal være et af verdens rigeste samfund. Derfor er den danske selvstændighedskultur en værdi, som skal være med til at forme vores samfund og sikre vores velstand i fremtiden, pointerer Ases administrerende direktør Karsten Mølgaard Jensen i sin Berlingske-blog

Danmark bygger på lysten til at drive selvstændig virksomhed

Med lov skal land bygges, hed det i Jyske Lov fra 1241, men hvilke værdier er det Danmark, vi kender i dag, rundet af? Og hvilke traditioner, tankesæt og bevægelser, der har formet os som befolkning, skal vi tage med ind i fremtiden. Det spørgsmål har flere end 2000 danskere givet deres bud på til den ”Danmarkskanon”, som kulturminister Bertel Haarder (V) har taget initiativ til for at starte en dialog om den immaterielle danske kultur.

Som administrerende direktør for Ase, Danmark største forening og a-kasse for selvstændige erhvervsdrivende, med over 70.000 medlemsvirksomheder, er jeg ikke i tvivl om, at Danmark er bygget på lysten til at drive egen virksomhed. Selvstændighedskulturen bør derfor med i Danmarkskanonen som en særlig dansk værdi, vi skal værne om eller måske snarere forsøge at genoplive. Netop lysten til at ville selv og være herre i eget hus har gennem generationer været selve fundamentet under dansk økonomi og dansk erhvervsliv.

Mens dansk erhvervsliv traditionelt har været kendetegnet ved mange små og mellemstore virksomheder, er danskerne i dag det folkefærd i EU, hvor færrest driver selvstændig virksomhed.

Selvstændighedskulturen risikerer at blive opslugt af en lønmodtagerkultur, som ellers typisk har karakteriseret eksempelvis Sverige, hvor store industrivirksomheder har dannet rygraden og stimuleret til mere kollektiv tænkning.

Ni ud af ti virksomheder herhjemme har under ti ansatte. De udgør rygraden i dansk økonomi. Men de mindste og små virksomheder overses typisk i debatten om, hvad der skal til for at løse samfundets udfordringer.

At selvstændige ifølge flere undersøgelser generelt er mere lykkelige en lønmodtagere er endnu et argument for at ”genoplive” selvstændighedskulturen. At være herre i eget hus og selv kunne tilrettelægge sit arbejdsliv øger tilfredsheden med tilværelsen.

Vores uddannelsessystem er kun i ringe omfang gearet til at opmuntre eleverne til en fremtid som selvstændig erhvervsdrivende. Vi uddannes til lønmodtagere, mens værdier som initiativ og virkelyst gradvist forsvinder.

På fremtidens arbejdsmarked vil langt flere blive deres egen arbejdsgiver, som selvstændig eller freelancer. En stærk selvstændighedskultur vil sikre os en god og tryg omstilling til det nye arbejdsmarked.

Selvstændighedskulturen er en dansk værdi, der har formet vores samfund til at blive et af verdens rigeste, mest dynamiske og omstillingsparate. Fundamentet for vores velstand er skabt af initiativrige og opfindsomme danskere, der gennem århundreder har været drevet af et stærkt ønske om at blive fri og uafhængig af andre og i stedet blive selvstændig og drive egen virksomhed.

I fremtiden skal Danmark også være et af verdens rigeste samfund. Det kræver initiativrige, kreative og risikovillige danskere, der tør sætte noget i værk og starte egen virksomhed. Derfor er den danske selvstændighedskultur en værdi, vi er stolte af, og som skal være med til at forme vores samfund og sikre vores velstand i fremtiden.

 Læs indlægget her: