Arbejdsløshedsforsikring med økonomisk tryghed

27.04.2017

For over halvdelen af lønmodtagerne udgør dagpengene kun 60 procent eller mindre af den tidligere indtægt. Ase mener, at arbejdsløshedsforsikringen skal sikre bedre mod indtægtstab ved ledighed.

Ases foreslår derfor en ny dagpengemodel efter princippet "mere først - mindre senere". Forslaget består af to elementer:

Højere maksimal dagpengeydelse:  Den maksimale dagpengeydelse hæves med 45 procent fra 827 kroner pr. dag til 1.200 kroner pr. dag. Det svarer til et løft fra maksimalt 17.900 kroner til maksimalt 26.000 kroner om måneden.

Aftrapning af ydelsen over tid: Dagpengeydelsen aftappes med ca. 8 procent pr. kvartal.

Kompensationsgraden fastholdes på de nuværende maksimalt 90 procent af den tidligere indtægt, ligesom den maksimale dagpengeperiode fortsat er på to år.

Ases dagpengemodel vil:

  • Styrke forsikringen af arbejdsindtægten
  • Øge incitamentet til hurtigt at finde job
  • Sikre et robust og attraktivt dagpengepengesystem

69 procent af arbejdsstyrken er i dag medlem af en a-kasse. Det en udfordring for dagpengesystemet, hvis færre danskere fremover ønsker at forsikre sig. Mange medlemmer i a-kasserne holder udgifterne til arbejdsløshedsforsikringen nede.

Ases forslag kan gennemføres med en begrænset offentlig merudgift.

Læs mere om Ases forslag til dagpengemodel her: 

Arbejdsløshedsforsikring med økonomisk tryghed

Se konsekvensberegning af Ase forslag (foretaget af Damvad) her: 

Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel