Bankernes overpriser spænder ben for landets iværksættere

05.01.2017

Dyre lån bremser små virksomheder. Reelt er rentesatserne for små lån i Danmark over 70 procent højere end for store lån over 1 million euro svarende til cirka 7,5 millioner kroner. Dermed er kreditomkostningerne for de små virksomheder umiddelbart tre gange højere i Danmark end gennemsnittet i EU, pointerer Karsten Mølgaard Jensen, administrerende direktør Ase i kronik på finans.dk

”Stort er godt” er efterhånden et velkendt mantra. Og enig. At virksomheder, forretninger og uddannelsesinstitutioner vokser og bliver stærke er svært at argumentere imod. Omvendt er det ikke nødvendigvis bedst at være stor.  Faktisk er værdien af at være lille ofte overset og potentialet undervurderet. Som bekendt skal man kravle, før man kan gå. 

Sådan er det også i erhvervslivet. Ni ud af ti danske virksomheder er såkaldte mikrovirksomheder med under ti ansatte, og 99 ud af 100 virksomheder er små eller mellemstore. Med andre ord er de mindste og små virksomheder selve grundfundamentet under dansk erhvervsliv, mens de store virksomheder fylder forholdsmæssigt lidt. Den dynamik, initiativ og virkelyst, iværksætterne og de små virksomheder repræsenterer, er uvurderlig for dansk økonomi.

De bidrager med innovative løsninger, udsætter eksisterende virksomheder for konkurrencepres og vokser typisk ved egen kraft, mens større virksomheder i højere grad øger størrelsen gennem opkøb og overtagelser. Faktisk er det de små virksomheder, der stille og roligt er i gang med at trække Danmark ud af den økonomiske krise. Den beskedne beskæftigelsesfremgang, vi har oplevet siden finanskrisen, er netop sket i de små virksomheder. Men det er stadig en udfordring for dansk økonomi, at der ikke er flere små virksomheder, der vokser.

Derfor er det helt afgørende for væksten, at såvel mikrovirksomheder som små og mellemstore virksomheder (SMV-erne) med gode ideer og projekter kan få finansieret deres udvikling. Faktisk er Danmark suverænt det land i EU28, hvor små virksomheder har de relativt største låneomkostninger i forhold til store virksomheder. Reelt er rentesatserne for små lån i Danmark over 70 procent højere end for store lån over 1 million euro svarende til ca. 7,5 million kroner. Dermed er kreditomkostningerne for de små virksomheder umiddelbart tre gange højere i Danmark end gennemsnittet i EU. Her er renten på de små lån kun 25 procent højere end renten på de store, fremgår det af Europakommissionens nye opgørelse over SMV-ernes adgang til kapital.

Ser man isoleret på den nominelle rente de seneste år, er det i Danmark relativt billigt at tage store lån, men også relativt dyrere at tage de små lån sammenlignet med vores nære nabolande. Således er renten på de små lån herhjemme højere end i Tyskland og betydelig højere end i Sverige. Nok befinder vi os i en tid med lave renter – særligt på de store lån – men hverken det eller forskellig erhvervsstruktur kan forklare det betydelige rentespænd mellem små og store lån i Danmark. Derfor er det bekymrende, at netop de små virksomheder, som reelt er dem, der holder den største hånd under det spirende økonomiske opsving, ikke har bedre muligheder for finansiering.

Også i et bredere internationalt perspektiv er virksomhedernes adgang til kapital i Danmark udfordret. Således er Danmark rangeret som nummer 32 på Verdensbankens seneste årlige erhvervsindeks ”Doing Business 2017”. Dermed er vi rykket tre pladser ned af listen målt på kreditforhold til virksomhederne fra en i forvejen beskeden placering som nummer 29 året før.

Generelt oplever virksomheder med over 100 ansatte finansieringssituationen bedre end virksomheder med mellem én og 100 ansatte. Og mens de store synes at vejre morgenluft, oplever de små en forværring af finansieringssituationen, fremgik det i sommer af Udlånsredegørelsen fra Erhvervs- og Vækstministeriet. 

Netop virksomhedsdynamikken er en vigtig drivkraft bag den økonomiske vækst. I en dynamisk markedsøkonomi vinder nye produktive virksomheder løbende frem på bekostning af eksisterende og mindre produktive virksomheder. Historisk set har Danmark fostret virksomheder, som har vokset sig store inden for deres respektive områder. Det gælder for eksempel virksomheder som A.P. Møller, Danfoss, Grundfos, Vestas og Novo.

I dag har Danmark kun 168 af de helt store +1000 virksomheder, og de seneste tyve år er det ikke lykkedes at udvikle én eneste.  Således er ingen af de store virksomheder etableret efter 1996. Faktisk er kun 13 af de største virksomheder etableret i perioden efter 1980 – og heraf er kun 7 egentlige nyetableringer. De øvrige er datterselskaber af udenlandske selskaber, statslige selskaber og holdingselskaber, der investerer i allerede eksisterende virksomheder i udlandet.

Også for mindre virksomheder er vokseværket sparsomt. Faktisk er det skræmmende få virksomheder, der formår at nå op på mere end 50 ansatte i løbet af de første ti år. I Nordvestjylland er det således kun lykkedes for fire virksomheder, viste en analyse i foråret. Faktisk er det kun 20 procent af de iværksættere, som oplevede størst vækst i Danmark, der opnåede 50 ansatte, mens det tilsvarende tal i Finland var 48 procent, konkluderede en nordisk analyse fra 2013.

Det er langt fra tilstrækkeligt at have en strategi om, at virksomheden skal vokse. Ledelsen skal være dygtigt, forretningsplanen skal være god, der skal tages højde for finansieringen – og vigtigst af alt: Produktet skal være det rette. Der er altså en masse faktorer, der skal gå op i en højere enhed, før en virksomhed har mulighed for at vokse sig stor. 

Intentionen om vækst er vigtig. Men det er mindst lige så afgørende, at betingelserne for at drive virksomhed er til stede. Iværksættere og små selvstændige erhvervsdrivende skal have mulighed for at koncentrere sig om forretningen. Drukner de i bureaukrati eller rammer hovedet mod en kapitalmur, risikerer vi at stå tilbage med en stivnet lønmodtagerkultur, hvor risikovilligheden er minimal. Derfor er gode vilkår for de små virksomheder helt afgørende for skabe arbejdspladser og fremdrift i dansk erhvervsliv – og dermed for, om vi også fremadrettet har råd til at opretholde vores velfærdssamfund.

Se indlægget her